Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje veikia paroda Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Joje eksponuojama knygos apie Lietuvos ir Dzūkijos knygnešius. Daug vertingos medžiagos yra redaktoriaus P. Rusecko knygose „Knygnešys, 1864–1904“. Apie knygnešystę taip pat rašė istorikas Vytautas Merkys savo leidiniuose „Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias“ bei „Knygnešių laikai“. Kazys Misius ir Benjaminas Kaluškevičius parašė knygą „Didysis knygnešys Jurgis Bielinis“. B. Kaluškevičiaus ir O. Žemaitytės-Narkevičienės sudarytame informaciniame leidinyje „Šimtas knygnešių“ pateiktos Knygnešių sienelės, esančios Kaune, Karo muziejaus sodelyje, knygnešių pavardės. Rimanto Vėbros knyga „Lietuviškos spaudos draudimas“ sudaryta iš įvairių periodikoje skelbtų straipsnių, kurie chronologiškai apima visą spaudos draudimo istoriją. Daug informacijos yra knygose „Raidžių draudimo metai“, „Lietuvos spaudos draudimo panaikinimo byla“ bei kituose šaltiniuose. Parodoje yra medžiagos apie Dzūkijos krašto knygnešius Kazį Stasiukyną, Joną Mardosą, Juozą Lubauską, Adomą Grinevičių ir kitus. Parodoje eksponuojamos ir Alytaus krašto kalbininkų Jono Palionio ir Aldonos Paulauskienės knygos. Parodoje reklamuojama „Pirmasis lietuvių kalbos žodynas“, Antano Buračo ir Vilniaus Užtupo „Senieji Lietuvos spaudmenys“, Levo Vladimirovo „Knygos istorija“, Vlado Žuko „Lietuvių knygotyros bruožai“, Domo Kauno „Iš lietuvių knygotyros istorijos“ bei kiti leidiniai.

 

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus
vyresn. bibliografė kraštotyrai Lina Vasiliauskaitė

0 atsakymų

Naujienos