Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete.

Apie projektą

Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus regiono bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainava) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – garsios istorijos, turtingos dvasinės kultūros, savitų tradicijų kraštą. Nors internete gausu įvairios informacijos apie vietinį kultūrinį paveldą, bet ji ne visada patikima, nes dažnai neparemta šaltiniais.

Visose Alytaus rajono savivaldybės viešosiose bibliotekose dirbamas kraštotyros darbas – kaupiama informacija apie aptarnaujamą teritoriją, jos žmones, rengiami ir saugomi kraštotyros darbai. Viešosios bibliotekos turi sukaupusios nemažai vertingų su krašto istorija susijusių bibliografinių įrašų, kraštotyros darbų, kuriuos norėtųsi pateikti viešajai prieigai. Dalis šių išteklių yra unikali, niekur nepublikuota ir prieinama tik vietiniams vartotojams medžiaga. Bibliotekininkai norėtų bent dalį šių išteklių perkelti į elektronines laikmenas. Kadangi bibliotekinės kraštotyros tikslas – ne tik kaupti kraštotyros informaciją, bet ir ją skleisti – internetas tam puikiai tinka. Sukūrus bendrą, visos apskrities, kraštotyros svetainę, kurioje bibliotekos unifikuotai, pagal bendrą metodiką pateiktų informaciją – pagerėtų šios informacijos ir jos sklaidos kokybė.

Svetainė „Dainavos kraštas“ pradėta kurti 2016 m. vykdant projektą „#MŪSŲKRAŠTAS: Alytaus ir Vilniaus bendruomenių tapatumo ugdymas bibliotekose“ („Bibliotekos pažangai-2“). Svetainė buvo sukurta svetainės „Vilnijos vartai“ pagrindu, kuri jau veikia nuo 2008 m. Joje yra daugiau galimybių: išplėstinė paieška, atskirų objektų (kulto pastatų, paminklų, muziejų, gamtos objektų ir kt.) paieška žemėlapyje. Galima susikurti kelionės po Alytaus apskritį maršrutą. Svetainėje atsirado nauja dalis, skirta bendruomenių kraštotyrai. Yra naujienų skiltis, kalendorius. Svetainė pritaikyta žmonėms su regėjimo negalia ir besinaudojantiems mobiliaisiais įrenginiais.

Svetainėje atsirado nauja dalis, skirta bendruomenių kraštotyrai – „Bičių korys“ (2020 m. ji buvo perkelta į specialiai sukurtą svetainę – elektroninę duomenų saugyklą „Bičių korys. Bendruomenių kraštotyra“, žr. adresu: https://bendruomeniukrastotyra.lt/).

Duomenų bazė sudaryta iš trijų dalių:  Vietovės, Personalijos, Kraštotyros darbai.

Vietovių dalyje pateikiama informacijos  bei apžvelgiama literatūra ir šaltiniai apie Alytaus kraštą ir jai priklausančias vietoves.

Personalijų dalyje rašomos biogramos vietovėms nusipelniusių asmenų, apdovanotų įvairiomis nominacijomis, taip pat žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas Alytaus apskrities vietovėse. Rašoma apie žymius žmones,  kuriems čia įsteigti memorialiniai muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos.

Pateikiant medžiagą prioritetas teikiamas spausdintiems šaltiniams. Stengiamasi pateikti vertingiausios literatūros  apžvalgas. Prie tekstų yra literatūros ir šaltinių sąrašai, nurodomi tekstų rengėjai.

Kraštotyros darbų dalyje pateikiami Alytaus apskrities kraštotyrininkų parengtų darbų sąrašai bei vertingesnių darbų (rankraštinių arba publikuotų nedideliu tiražu) skaitmeniniai variantai.

Duomenų bazės turinys bus nuolat papildomas, bus taisomi pastebėti netikslumai.

Rengiant svetainę stengiamasi laikytis autorinių teisių reikalavimų. Šios svetainės turiniu galima naudotis tik nekomerciniais tikslais, atsižvelgiant į galiojančius  autorių teises ir gretutines teises ginančius įstatymus, būtinai nurodant šaltinį – svetainę „Dainavos kraštas“.