Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Punioje paminėti poeto Vytauto Mačernio metai

Liepos 3-iosios vidudienį Punios kultūros namuose vyko poezijos ir muzikos šventė „Tai kalbėk, kalbėk, širdie“, skirta paminėti poeto Vytauto Mačernio 100-ąsias gimimo metines.

Renginyje dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės mero patarėja Dalia Paulauskaitė bei komunikacijos skyriaus vadovė Vitana Bručienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Alytaus r. sav. viešosios bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas, Punios seniūnas Gintautas Laukaitis.

Pranešimą apie Vytauto Mačernio gyvenimą ir kūrybą skaitė Lietuvos muziejų asociacijos Garbės narė, poetė ir rašytoja Aldona Ruseckaitė, kuri už savo darbus ir visuomeninę veiklą yra pelniusi daug garbingų apdovanojimų ir literatūrinių premijų. Rašytoja yra išleidusi keletą biografinių romanų apie Maironį, Žemaitę, S. Nėrį.

2017 m. pasirodė jos romanas apie jauniausią lietuvių literatūros klasiką „Dūžtančios formos. Romanas apie Vytautą Mačernį“. A. Ruseckaitei jautriai atkurti V. Mačernio dvasinius išgyvenimus, pakilimus ir krizes padėjo jo laiškai, rašyti sužadėtinei Bronei Vildžiūnaitei. Rašytoja taip pat rėmėsi ir B. Vildžiūnaitės, kuri iki šiol yra gyva ir su kuria pavyko užmegzti gan artimus ryšius, prisiminimais.

Taigi išklausėme puikų, informatyvų ir šiltą pranešimą, kuris padėjo artimiau pažinti tragiško likimo poetą V. Mačernį.

Vėliau sekė meninė programa, kurioje dalyvavo TV laidos „Šventadienio mintys“ vedėja, kino ir teatro aktorė Dalia Michelevičiūtė bei kompozitorius, dainininkas iš Panevėžio Sigitas Stankūnas, kuriantis ir atliekantis dainas pagal daugelio lietuvių poetų eiles.

Visi nuščiuvę klausėmės jo muzikinės programos „Aš pažinau karalių tavyje“, skirtos V. Mačerniui ir Dalios Michelevičiūtės išraiškingai ir jautriai deklamuojamų poeto sonetų bei vizijų ištraukų.

Tuo programa nesibaigė – dar laukė sonetų kūrybos konkurso „Tai kalbėk, kalbėk, širdie“, skelbto balandžio mėnesį, laureatų pagerbimas ir kūrybos skaitymai. Komisijos narė Alma Davidavičienė paskelbė konkurso rezultatus: I vieta teko Palmyrai Pracuvienei (Alytus), II vieta – Danutei Ruseckajai (Vilnius), III vieta (skirtos dvi) – Scholastikai Kavaliauskienei (Alytus) ir Danutei Vepštienei (Simnas). Konkurso nugalėtojus bei dalyvius sveikino ir Alytaus rajono savivaldybės įsteigtais prizais apdovanojo mero patarėja Dalia Paulauskaitė, o rajono viešosios bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas įteikė diplomus bei padėkas.

Renginio pabaigoje į sceną pakvietėme pavasarį garbingą 90-ties metų jubiliejų atšventusią puniškę literatę Salomėją Kaknevičienę. Ji padeklamavo savo eilių ir palinkėjo visiems sulaukti tokių gražių jubiliejų kaip ir ji.

Šventę organizavo Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Punios filialas ir rajono kultūros centro Punios skyrius.

Renginys finansuotas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis įgyvendinant projektą „Tai, kas išliko, sukūrė poetai“ (skirta Vytauto Mačernio metams).

Ačiū tariame Eimantui Žemaičiui už gėles salės papuošimui bei VO „Punios ainiai“ už dzūkiškas bandas.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Punios filialo vyresn. bibliotekininkė
Irena Kaškonienė

0 atsakymų

Naujienos