Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Poezijos knygos pristatymas Simne

Uždariau savo skausmą ir nerimą
Tolimiausiame sielos kamputy
Ir skubu tekina per gyvenimą,
Nešdama savo brandų rugpjūtį.

O pro šalį pavasariai lekia…
Jie ne mano – manieji nutolę.
Svyra dienos lyg žiedlapiai kekėj,
Mindo kojos pavargusią žolę.

/Ištrauka iš D. Vepštienės eilėraščio „Palauk, rugpjūti“/

Spalio 20 dieną Simno bibliotekoje vyko kraštietės, buvusios Simno gimnazijos pradinių klasių mokytojos Danutės Vepštienės poezijos knygos „Kad lig saulėlydžio ramiai nubristum“ pristatymas. Renginyje dalyvavo viešnios iš Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“: Palmyra Pracuvienė ir Janina Buzūnaitė-Žukaitienė. Tarp gausiai susirinkusių poezijos mylėtojų, bičiulių, buvusių kolegų ir kitų poezijos mėgėjų renginyje dalyvavo Simno seniūnas Vladas Čeponis bei Simno specialiosios mokyklos direktorė Janina Žeimienė.

Per 43 pedagoginio darbo metus mokytoja į „gyvenimą“ išleido nesuskaičiuojamą būrį mokinių, kuriems ne tik diegė meilę gimtajam žodžiui, skatino kurti, bet ir ruošė įvairiems konkursams, leido vaikų kūrybos knygas, muzikavo. Renginyje dalyvavusi buvusi mokinė Ilona Cibulskaitė-Šulinskė, dabar Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokytoja, prisiminė, kad pradinėse klasėse visi vaikai buvo „rašytojai“. O pirmoji Ilonos eilėraščių kritikė ir redaktorė buvo mokytoja Danutė. Vadinasi, dar vaikystėje puoselėtas prasmingas žodžio pumpuras tikriausiai ir „nulėmė“ dabartinę Ilonos profesiją – ji tapo lietuvių kalbos mokytoja…

O taikliausiai jos kūrybą apibūdino knygos kalbos redaktorė mokytoja Aldona Baležentienė: „Manau, kad knygos pavadinimas atitinka autorės eilėraščių temas ir nuotaiką. Skaitydama „bridau“ su lyriniu herojumi jo gyvenimo keliais, jaučiau skaudulius ir netektis, nusivylimus. Žinoma, radau ir džiugių, nostalgiškų, net linksmų akimirkų. Man, pažįstančiai autorę asmeniškai, daug eilėraščiuose išsakytų minčių ir atskleistų išgyvenimų „pasitvirtino“. Tai liudija apie autorės kūrybingumą ir tikrą, nesumeluotą nuoširdumą“.

Tą dieną buvo daug poezijos, kurią dovanojo viešnios, nuoširdumo, gražių sveikinimo žodžių. Čia „atsiskleidė“ dar daugiau Danutės pomėgių: tapymas, filmukų kūrimas, fotografavimas, bitininkystė… Danutė, kaip ir viešnios, buvo apdovanota Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus Aivaro Vyšniausko Padėkos raštu „Už bičiulystę ir aktyvų dalyvavimą bibliotekos veikloje“.

Norintys galėjo įsigyti autorės knygų su jos autografu.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Simno filialo vyresn. bibliotekininkė
Lina Daniulevičienė

0 atsakymų

Naujienos