„Dainavos krašto“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Alytaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas
Alytaus rajonas Raitininkų seniūnija Ryliškiai

Ryliškiai įsikūrę 4 km nuo Nemuno dešiniojo kranto, 12 km į šiaurės vakarus nuo Merkinės, 10 km į pietus nuo Nemunaičio, 32 km iki Alytaus [5].

Ryliškiuose yra biblioteka, pašto skyrius, veikia Ryliškių krašto bendruomenė [4]. Ryliškiuose gimė Lietuvos kariuomenės generolas Julius Čaplikas (1888–1941), technikos mokslų dr., prof. Bronius Juralevičius (g. 1928). Čia gyveno kunigas, Ryliškių parapijos steigimo iniciatorius, bažnyčios statytojas Juozas Čaplikas (1876–1961) [1], šaulys, mokytojas Juozas Bloznelis (1895–1923).

Kaimo pavadinimas kilęs nuo buvusio dvaro savininko pavardės Rylius. Jis, norėdamas įsiamžinti, vietovę pavadino Ryliškiais [1].

Apie Ryliškius, jų apylinkes ir bažnyčią bei joje kunigavusius kunigus galima paskaityti Scholastikos Kavaliauskienės knygoje Ryliškiai. Gyvenimas Nemuno vingyje“ [1], kraštotyrininko Broniaus Kviklio knygose Lietuvos bažnyčios“ [2] ir „Mūsų Lietuva“ [3], yra šiek tiek informacijos internete, periodiniuose leidiniuose.

Ryliškių gyventojai vertėsi žemės ūkiu, daug pajamų turėjo iš miško, prekiavo mediena, miško gėrybėmis, buvo apsišvietę, skaitė lietuvišką spaudą, netgi turėjo savo slaptą knygynėlį (1916 m.) [2].

1938 m. buvo pastatyta Ryliškių pradžios mokykla. Vėliau (1951 m.) ji tapo vidurine mokykla, o 1986 m. išleido paskutinę abiturientų laidą ir tapo aštuonmete. 2008 m. Ryliškių mokykla uždaryta.

Sovietiniais laikais Ryliškiai buvo kolūkio gyvenvietė.

ryliskiai

Kavaliauskienė, Scholastika. Ryliškiai. Gyvenimas Nemuno vingyje… . – Alytus, 2008. Knygos viršelis

Ryliškiuose pirmoji koplyčia buvo pastatyta po I pasaulinio karo. 1924 m. bažnyčią pastatė kunigas Juozas Čaplikas. 1953 m. bažnyčia buvo piktavalių padegta ir sudegė.

1993 m. pastatyta ir pašventinta nauja mūrinė Šv. Monikos bažnyčia [3, 6].

Ryliškiuose yra keletas lankytinų objektų:

Paminklas prie bažnyčios šventoriaus Lietuvos kariuomenės generolui leitenantui Juliui Čaplikui [1];

Paminklas šauliams (pastatytas 1950 m. prie bažnyčios), ant jo užrašas „Gyvuok, Tėvyne. Mes padedam tau. Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ [1];

Koplytstulpis kelių sankryžoje, kur nuo kelio Kaunas–Druskininkai atsišakoja kelias į Ryliškius (aut. Tauras Česnulevičius);

Koplytstulpis prie kelio, vedančio į Ryliškius (aut. Arvydas Švirmickas);

Ryliškiuose stovi koplytstulpis (aut. Donatas Gediminskas), ir dar vienas koplytstulpis, kuriame kryželiais pažymėti nukentėję kaimai (aut. Petras Pranckevičius) [1];

Netoli Ryliškių, miške yra Ežeryno titnago kasyklos. Šias paleolito laikus menančias kasyklas 1959 m. atrado istorikas Konstantinas Jablonskis [6].

Ryliškių biblioteka įkurta 1949 m. Bibliotekoje vykdoma informacinė ir kultūrinė veikla, kaupiama kraštotyros informacija. 2016 m. bibliotekos kraštotyros fonde buvo daugiau kaip 20 leidinių.

Literatūra ir šaltiniai  

  1. Kavaliauskienė, Scholastika. Ryliškiai. Gyvenimas Nemuno vingyje. – Alytus 2008. – 151, [1] p.: iliustr., faks., nat., portr.
  2. Kviklys, Bronius. Ryliškiai; Ryliškių apylinkės. – Iliustr. // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: Krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1989. – T. 1, p. 438.
  3. Kviklys, Bronius. Ryliškiai. – Iliustr. // Kviklys, Bronius. Lietuvos bažnyčios. – Čikaga, 1987. – T. 6, p. 316-320.
  4. Malonumai judant: turizmo maršrutas. – Kaunas, 2014, p. 39-44.
  5. Semaška, Algimantas. Ryliškiai // Semaška, Algimantas. Kelionių vadovas po Lietuvą: 1000 lankytinų vietovių norintiems geriau pažinti gimtąjį kraštą. – Vilnius, 2006. – P. 444-445.
  6. Raitininkų seniūnija. – Iliustr. // Alytaus rajonas = Alytus district: čia gera gyventi. – Vilnius, 2010. – P. 46-48.
  7. Raitininkų seniūnija. – Iliustr. // Dzūkų kraštas. – Kaunas, 1999. – P. 62-63.
  8. Turizmo ir investicijų gidas po Alytaus rajoną ir Punsko valsčių. –  [Alytus], 2006, p. 18-19.

Parengė: Violeta Bernackienė, Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka), 2016; 2020

Objektai
Paminklas Lietuvos kariuomenės generolui leitenantui Juliui Čaplikui
Paminklas šauliams
Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia
Formuoti maršrutą iš pažymėtų objektų