„Dainavos krašto“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Alytaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas
Alytaus rajonas Raitininkų seniūnija Makniūnai

Ulčinskas, Vladas. Makniūnai. – Vilnius, 2019. Knygos viršelis

Makniūnai – kaimas Alytaus rajono savivaldybės teritorijos pietryčiuose, 5 km į vakarus nuo kelio Alytus–Druskininkai, 11 km į pietvakarius nuo Merkinės. Raitininkų seniūnijos ir seniūnaitijos centras [4].

Makniūnuose yra bendrosios pagalbos gydytojo kabinetas, mokykla–daugiafunkcis centras, biblioteka. Veikia asociacija „Makniūnų sodžiaus bendruomenė“ [5].

Išleista kraštotyrininko Vlado Ulčinsko (1909–1999) istorinė studija „Makniūnai“, parašyta remiantis istoriniais dokumentais [8]. Jos turinį galima matyti Lietuvos nacionalinės bibliotekos kataloge. Kelios šio darbo dalys  („Kaip gyveno Makniūnų dvaro kumečiai“, „Žemės gerinimas“, „Žemės ūkio darbai“) buvo įdėtos į šio autoriaus knygą „Raitininkų kaimas“ (Vilnius, 1995). Lietuvos kraštotyros draugijos Alytaus skyrius yra padaręs V. Ulčinsko 1986 m. parengto rankraščio apie Makniūnų kaimą ir dvarą prieigą per internetą (žr. adresu). Apie Makniūnus rašoma knygoje „Legendos pasakoja: Lietuvos geografiniai objektai“ (Kaunas, 2008). Apie Makniūnus rašoma „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [4], internete, periodiniuose leidiniuose.                           

Pirmieji duomenys apie Makniūnus randami 1703 m. Jie rodo, kad čia buvo didelis dvaras. 1796 m. šį dvarą įsigijo dvarininkai Muiželiai. Dvaras 1940 m. buvo nusavintas ir ilgainiui sunyko [7]. Sovietiniais laikais Makniūnai buvo kolūkio gyvenvietė

Makniūnuose 1926 m. įsteigta pradžios mokykla, kuri 1953–1986 m. septynmetė, aštuonmetė, 1986–1992 m. vidurinė, 1992–1997 m. devynmetė, 1997–2001 m. vidurinė, 2001–2008 m. Makniūnų pagrindinė mokykla. Nuo 2008 m. Makniūnų daugiafunkcis centras [2].

Makniūnuose yra keletas lankytinų objektų:

Buvusio Muiželio dvaro parkas [9].

Yra iki šiol veikiančios kaimo kapinės įrengtos XIX a. pradžioje. Jų šiaurinėje dalyje pastatytas tašytų ir lauko akmenų mūro paminklas, skirtas Makniūnų dvaro savininkų Muiželių giminės atminimui. Apie 2000 m. atnaujinta kapo lenta, jos įrašas lenkų kalba skelbia: „Pro memoria / Karolis Justas Muiželis / paskutinis senųjų Makniūnų valdytojas / kuris paskyrė jiems savo gyvenimą / gimęs Paryžiuje 1868 / mirė Sibire 1944 / nežmoniškomis sąlygomis / po sovietų deportacijos“. Valstybės  saugomas Muiželių giminės paminklas (u.k. 12219) įtrauktas į Kultūros vertybių registrą [3].

Kraštietis gydytojas Juozas Steponas Danilevičius parašęs eilėraštį „Makniūnai“ [1].

Makniūnų dvare buvo biblioteka, per karą biblioteka buvo išgrobstyta. Dabartinė Makniūnų biblioteka įsteigta 1956 m. Ji yra Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. Bibliotekoje vykdoma aktyvi kultūrinė ir projektinė veikla, vyksta susitikimai su žymiais rašytojais, kraštiečiais. Rengiamos įvairios edukacijos, spaudinių, fotografijos, tautodailės parodos. Renkama kraštotyros informacija [6]. Bibliotekos kraštotyros fonde 2016 m. buvo beveik 30 leidinių.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Danilevičius, Juozas Steponas. Makniūnai: [eilėraštis] // Danilevičius, Juozas Steponas. Prie kelio: vaikystė, jaunystė, branda: [poezija]. – Kaunas, 2004, p. 21.
  2. Jau šį rudenį Makniūnuose duris atvers daugiafunkcis centras // Alytaus naujienos. – 2013, kovo 5, p. 8.
  3. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-06-28]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static–heritage–search>.
  4. Makniūnai // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2009 . – T. 14, p. 103.
  5. Raitininkai ir Makniūnai. – Iliustr. // Alytaus rajonas = Alytus district: čia gera gyventi. – Vilnius, 2007, p. 44.
  6. Rinkevičienė, Rima. Biblioteka amžių sandūroje // Alytaus naujienos. – 2016, geg. 12, p. 9.
  7. Ulčinskas, Vladas. Makniūnų dvaras ir jo apylinkės. Muiželiai // Dainava. – 2007, Nr. 2, p. 20-26.
  8. Ulčinskas, Vladas. Makniūnai. – Vilnius, 2019. –255, [1] p.: iliustr. – bibliogr.: p. 250-251.
  9. Turizmo ir investicijų gidas po Alytaus rajoną ir Punsko valsčių. –  [Alytus], 2006, p. 18-19.

 

Parengė: Violeta Bernackienė, Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka), 2016; 2020

Objektai
Muiželių giminės paminklas
Formuoti maršrutą iš pažymėtų objektų