„Dainavos krašto“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Alytaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas
Alytaus rajonas Daugų seniūnija Kančėnai

Kančėnai – kaimas Alytaus rajone, Daugų seniūnijoje, 4 km į š. r. nuo Daugų, prie kelio į Onuškį. Iš šiaurės vakarų ribojasi su Niedulio ežeru [2].

Kančėnuose gyvena 250 gyventojų. Iš jų 121 vyras ir 129 moterys [1].

Kančėnuose yra parduotuvė, biblioteka. Šiame kaime žmonės užsiima žemės ūkiu, veikia medžio įmonė, paukštynas. Kančėnuose susibūrusi Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“. Kančėnuose gimusi žymi poetė, rašytoja, tapytoja, Nacionalinės premijos laureatė Onė Baliukonė (1948–2007) [6].

Apie Kančėnus labai mažai informacijos. Trumpai rašoma „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [2]. Knygoje „Daugai“ [6] aprašyti „Poezijos pavasariai Kančėnuose“. Apie Kančėnuose vykstančius „Poezijos pavasarius“ periodinėje spaudoje rašė poetas Karčiauskas Mykolas [5]  ir  gamtininkas Zubavičius Algimantas straipsnyje [8].

1945 m. vasario 23 d. Alytaus apskrities Daugų valsčiuje įvyko Kančėnų mūšis, akivaizdžiai parodęs puolamąją Lietuvos partizanų taktiką [4].

Kančėnuose nuo 1998-ųjų gegužės 22 d. vyksta „Poezijos pavasariai“, apie kuriuos žino visa Lietuva. Kiekvienų metų pavasarį Onė Baliukonė sugrįžta į tėviškę ir į „Poezijos pavasarius“. Šiame renginyje per daug metų apsilankė daug žymių ir garbių svečių [6].

Alytaus rajono Kančėnų benduomenė kartu su biblioteka inicijuoja Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės, poetės O. Baliukonės sodybvietės sutvarkymą ir atminimo įamžinimą [7].

Kančėnų biblioteka yra Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. Biblioteka įkurta 1952 m. Dokumentų fonde sukaupta 4 tūkst. 561 spaudinys. Kraštotyros fonde yra 87 leidiniai [3].

Literatūra ir šaltiniai

  1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2016 [2016-10-06]. Prieiga per internetą:  https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519
  2. Kančėnai// Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 2, p. 41.
  3. Kančėnų filialo biblioteka. Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka. [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-10-06]. Prieiga per internetą: <http://www.alytus.rvb.lt/?page_id=240 >.
  4. Kančėnų mūšiui – 70 metų // Tremtinys. – 2015, spal. 9, p. 7-8.
  5. Karčiauskas, Mykolas. „…Į tėviškę į švytintį astralą“ // Dienovidis. – 1999, geg. 28, p. 12.
  6. „Poezijos pavasariai“ Kančėnuose. – Iliustr. // Daugai. – Alytus, 2004. – P. 151-152.
  7. Siekiama įamžinti poetės Onės Baliukonės atminimą: [Alytaus rajono Kančėnų bendruomenė kartu su biblioteka inicijuoja Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės, poetės O. Baliukonės sodybvietės sutvarkymą ir atminimo įamžinimą]. – Iliustr. // Dainavos žodis. – 2019, liep. 26, p. 4.
  8. Zubavičius, Algimantas. Kančėnuose – „ale ne tep, kai visam sviete…: [Kančėnuose vyko poezijos pavasaris, kuriame dalyvavo ir O. Baliukonė] // Daugų kronika. – 2000, geg. 19, p. 1, 3.

Parengė: Dalia Ramanauskienė, Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka), 2016; 2020

Objektai
Formuoti maršrutą iš pažymėtų objektų