„Dainavos krašto“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Alytaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas
Alytaus rajonas Butrimonių seniūnija

Anušauskienė, Danutė. Butrimonys. – Alytus, 2007. Knygos viršelis

Butrimonių seniūnija yra Alytaus rajono šiaurės rytuose. Ji ribojasi su Punios, Pivašiūnų seniūnijomis, Trakų ir Prienų rajonais. Seniūnijai priklauso seniūnijos centras – Butrimonys ir 34 kaimai. Didesni iš jų: Eičiūnai, Gailiakiemis, Trakininkai. Seniūnija suskirstyta į 3 seniūnaitijas: Butrimonių, Eičiūnų ir Vanagėlių. Per seniūnijos teritoriją teka Plasaupės, Obelties, Kriaušiaus upeliai. Ten pat yra ir Gineitiškių miškas.

Seniūnijos plotas – 7694 ha, iš jų apie 78 proc. užima žemės ūkio naudmenos, 8 proc. – miškai, 14 proc. – vandenys ir kitos paskirties plotai [5]. Seniūnijoje gyvena apie 2098 gyventojai, iš jų – 1027 vyrai ir 1071 moteris (2011) [6].

Butrimonių seniūnijoje yra Butrimonių ambulatorija, Butrimonių gimnazija, Butrimonių vaikų darželis, pašto skyrius, kultūros namai, 2 bibliotekos (Butrimonių ir Eičiūnų), visuomeninė organizacija Butrimonių bendruomenė „Šviesa“, VšĮ Eičiūnų kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo centras, asociacija Eičiūnų bendruomenė. Seniūnijoje vyrauja žemės ūkio produktų gamyba: Griškonių kaime veikia akcinės bendrovės „Vilniaus paukštynas“ padalinys. Butrimonys turi savo  hipodromą [1, 4, 9]. Su Butrimonių seniūnija susiję šie žymūs žmonės: vyskupas Juozas Matulaitis-Labukas (1894–1979, g. Pabalių k.), Alytaus rajono garbės pilietis, dailininkas, skulptorius Antanas Kmieliauskas (g. 1932 Olendernės k.), genetikas, vienas iš šiuolaikinių pašarinių augalų metodų kūrėjas Algirdas Sliesaravičius (g. 1939 Butrimonyse), televizijos diktorė Stasė Germanavičiūtė-Stankevičienė (g. 1940 Gerulių k.), literatė Scholastika Kavaliauskienė (g. 1943 Klydžionių k.), dainininkė Irena Milkevičiūtė (g. 1947, 1961 baigė 7 Butrimonių vid. m-klos klases), poetas, dainininkas, kompozitorius Vytautas Babravičius (g. 1952 Galiakiemio k.), pianistas, dėstytojas Justinas Brūzga (g. 1955 Butrimonyse). Butrimonyse šiuo metu gyvena tautodailininkė Danutė Gražulytė-Senūtienė (g. 1964) [3, 5].

Apie Butrimonių seniūniją galima paskaityti leidiniuose Dzūkų kraštas“ [4],Alytaus rajonas = Alytus district“ [5], Danutės Anušauskienės knygoje „Butrimonys“ [3] ir kt., taip pat periodikoje, internete.     

Butrimonių seniūnijoje yra keletas lankytinų objektų: Butrimonyse yra neogotikinė istoristinio stiliaus XX a. pradžios Švč. Išganytojo bažnyčia, privati dailės galerija „Dainos galerija“ [8]; Seniūnijos teritorijoje yra Gerulių piliakalnis [2]; Butrimonių gimnazijoje veikia etnografijos muziejus; Paminklas – stela sušaudytiems miestelio žydams – holokausto aukoms atminti (Butrimonys, aut. A. Janušonis); Dūdiškių akmuo – geologinis gamtos paminklas (Dūdiškių k.).

Butrimonių seniūnijos teritorijoje yra keletas į Kultūros vertybių registrą įtrauktų objektų: Butrimonių miestelio istorinis centras (u. k. 17074), Kmieliauskų šeimos antkapinis paminklas (u.k. 14709, aut. Antanas Kmieliauskas), Lietuvos partizanų kapas Butrimonių kapinėse (u. k. 12297), žydų masinio naikinimo vieta ir kapas Klydžionių kaime (u. k. 12147) [7].

Literatūra ir šaltiniai      

 1. Alytaus rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-07-19]. Prieiga per internetą: <http://www.arsa.lt/index.php?2625086550>.
 2. Alytaus rajono piliakalniai. – Vilnius, 2013. –P. 48-51.
 3. Anušauskienė, Danutė. Butrimonių seniūnija. Iliustr. // Anušauskienė, Danutė. Butrimonys. – Alytus, 2007. – P. 49-115.
 4. Butrimonių seniūnija. – Iliustr. // Alytaus rajonas = Alytus district: čia gera gyventi. – Vilnius, 2010. – P. 31-34.
 5. Butrimonių seniūnija. – Iliustr. // Dzūkų kraštas. – Kaunas, 1999. – P. 47.
 6. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]. 2016 [2016-07-19].
  Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/1704467/Gyventojai_pagal_amziaus_grupes_seniunijose_130125.xls/91640895-d365-41e2-82c0-0c0f666f86c9>.
 7. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-07-19]. Prieiga per internetą:  <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
 8. Malonumai judant: turizmo maršrutas. – Kaunas, 2014. – P. 15-19.
 9. Turizmo ir investicijų gidas po Alytaus rajoną ir Punsko valsčių. – Alytus, 2006. – P. 8-9.

Parengė: Violeta Bernackienė, Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka), 2016; 2020

Objektai
Butrimonių gimnazijos etnografijos muziejus
Butrimonių miestelio istorinis centras
Butrimonių Švč. Išganytojo bažnyčia
Butrimonių žydų senosios kapinės
Gerulių piliakalnis su gyvenviete
Kmieliauskų šeimos antkapinis paminklas
Lietuvos partizanų kapas Butrimonių kapinėse
Formuoti maršrutą iš pažymėtų objektų