„Dainavos krašto“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Alytaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas
Alytaus rajonas Daugų seniūnija Bukaučiškės

Jaskonis, Juozas. Mano kaimas. – Vilnius, 1998. Knygos viršelis

Bukaučiškės – kaimas Alytaus rajone, Daugų apylinkėje, 6 km į šiaurės rytus nuo Daugų, pietvakariniame Daugų ežero krante, 130,5-154 m virš jūros lygio. Per Bukaučiškes teka Varėnė ir jos dešinysis intakas Niedulė. Kaimo pietiniame pakraštyje yra Niedulio ežeras ir Važnyčios, Laboriškės pelkės. Per Bukaučiškes eina keliai iš Daugų į Pivašiūnus ir Dusmenis [2].
1928 m. kaimas valdė 183,45 ha žemės, o po ežero nuleidimo dar prisidėjo 3,05 ha žemės [4].

Daugų geležinkelio stotyje įsikūrė Bukaučiškių pradinė mokykla. Ji veikė 1818-1952 m. Kaip septynmetė mokykla Bukaučiškėse veikė iki 1962 m. Vėliau tapo aštuonmete mokykla [2]. Iš Bukaučiškių kaimo kilęs gamtos mokslų daktaras Juozas Jaskonis. Jis yra parašęs knygas „Aromatiniai augalai“, „Augalai mūsų gyvenime“, „Mano kaimas“, yra kelių knygų bendraautoris [4].

1607 metais Bukaučiškių kaimas buvo vadinamas Bychovčiški arba Podavgi. Matyt, tais laikas Bukaučiškių ir Padaugės kaimai sudarė vieną gyvenvietę. Kaimo pavadinimas Bukaučiškės, Bukaučiškės II arba Bukiškės, matyt, yra kilęs nuo paukščių būkų-baublių, kurie buvo įsikūrę gojaus rago nendrynuose ir pavasarį dažnai būkdavo [4].

Apie Bukaučiškes rašoma Petro Akiro-Biržio daugiatomyje „Lietuvos miestai ir miesteliai“ [1], gamtos mokslų daktaro Juozo Jaskonio knygoje „Mano kaimas“ [4]. Šiame leidinyje rašoma apie šio kaimo istoriją, jo žmones švietimą, kaimo rūbus, valgius, darbo įrankius, kaimo papročius, žmonių išmintį, Bukaučiškių dvarą. Taip pat yra medžiagos Lietuvos istorijos instituto leidinyje „Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai (1918-1940)“ [9], Broniaus Kviklio daugiatomyje „Mūsų Lietuva“ [6], Rimos Baliukonienės sudarytame leidinyje „Daugai“ [7], Onos Gustaitienės knygoje „Geografijos ugdymo metodikos ir patirtis“ [3], Rimutės Rimantienės leidinyje „Akmens amžius Lietuvoje“ [8] ir kitur. Yra straipsnių spaudoje ir internete.

Prie Varėnės rastas mezolito laikotarpio kaulinis durklas [8]. 17 amžiaus pabaigoje Bukaučiškėse įkurtas dvaras [1]. Jo savininkas buvo Bernardas Karlavičius [6]. Šį sunykusį dvarelio centrą apie 1930 m. gavo kunigas V. Mironas kaip Nepriklausomybės Akto signataras. Po kelerių metų buvo įrengta vėjinė elektrinė. Dvaras tapo kaimo kultūros centru. Pas V. Mironą viešėdavo Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, operos solistas Kipras Petrauskas, pusbrolio dukra aktorė Monika Mironaitė, kompozitorius Stasys Šimkus, dailininkas V. Didžiokas ir kiti [9]. Apie 300 m. piečiau dvaro ant aukštos kalvelės pastatyta raudonų plytų bažnytėlė-Koplyčia [3]. Po Antrojo pasaulinio karo dvare buvo įkurtas Arklių ir mašinų nuomojimo punktas, veikęs pora metų. Vėliau jis buvo prijungtas prie Bukaučiškių kaimo kolūkio „Laimė“ [7]. Bukaučiškėse gimė gamtos mokslų daktaras Juozas Jaskonis. Su Bukaučiškių kaimu susijusi ir žymi JAV aktorė Rūta Lee-Kilmonis. Jos tėvai kilę iš šio krašto [4].

2019 m. Bukaučiškėse prasidėjo tradicinis, jau 10-asis Daugų Vlado Mirono gimnazijos renginys „Mirono kelias“[5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Biržys-Akiras, Petras. Kelionė į Daugus ir į Bikaučiškį // Biržys-Akiras, Petras. Lietuvos miestai ir miesteliai, 1931. – T. 1, p. 587-590.
2. Bukaučiškės // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 280.
3. Gustaitienė, Ona. [Vlado Mirono koplyčia Bukaučiškių kaime] // Gustaitienė, Ona. Geografijos ugdymo metodikos ir patirtis. – Alytus, 2005. – P. 74-76.
4. Jaskonis, Juozas. Mano kaimas. – Vilnius, 1998. – 112 p.: iliustr.
5. Jubiliejinės šventės metu atidengtas signataro Vlado Mirono bareljefas: [apie Bukaučiškių koplyčioje aukotas mišias ir vykusį jau 10-ąjį moksleivių estafetinį bėgimą bei istorinį žinių konkursą „Mirono kelias“]. – Iliustr. // Dainavos žodis. – 2019, geg. 24, p. 7.
6. Kviklys, Bronius. Daugų apylinkės // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1989. – T. 1, p. 403.
7. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Vladas Mironas. – Iliustr. // Daugai. – Alytus, 2004. – P. 41-47.
8. Rimantienė, Rimutė. Kaulo dirbinių ir kundos kultūros klausimas // Rimantienė, Rimutė. Akmens amžius Lietuvoje. – Vilnius, 1984. – P. 86-94.
9. Senkus, Vladas. Vladas Mironas // Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai (1918-1940). – Vilnius, 1997. – P. 368-405.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2019; 2020

Objektai
Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
Bukaučiškių dvaro sodybos vieta
Formuoti maršrutą iš pažymėtų objektų