„Dainavos krašto“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Alytaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas
Alytaus rajonas Miroslavo seniūnija Balkūnai

Balkūnai – kaimas atokiau nuo Alytaus–Simno kelio.

Svarbus kultūros židinys yra Balkūnuose esantis dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės muziejus. Čia vyksta Alytaus apskrities mėgėjų teatrų šventė „Kaimo liktarna“, įvairūs plenerai, kultūriniai renginiai.

Iš Balkūnų kilę ar gyveno: visuomenės veikėjas Jonas Maknickas (1875–1938), dailininkas Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966), žymus teatrologas, pedagogas, teatro istorikas, daugelio knygų apie lietuvių teatro istoriją autorius Vytautas Maknickas-Maknys (1907–2003) [3], kunigas, Dainavos krašto partizaninio judėjimo dalyvis Zigmas Neciunskas-Elytė (1912–1976).

Apie Balkūnų kaimą labai mažai informacijos. Trumpai rašoma „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ (Vilnius, 1966. T. 1), turistams skirtuose leidiniuose: Algimanto Semaškos „Kelionių vadovas po Lietuvą“ [7], „Malonumai judant“ [4], „Turizmo ir investicijų gidas po Alytaus rajoną ir Punsko valsčių“ [8], periodinėje spaudoje ir internete.

1982 m. Balkūnuose buvo įsteigtas dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės muziejushttp://www.dainavoskrastas.lt/personalijos/antanas-zmuidzinavicius/ [1]. Muziejų įkūrė dailininko sūnėnas, šioje sodyboje gimęs teatrologas Vytautas Maknys. Muziejuje eksponuojami dailininko darbai, jų reprodukcijos, nuotraukos, vaikystėje įsigytos knygos, seni baldai. 1971 m. prie namo pritvirtinta memorialinė lenta su A. Žmuidzinavičiaus bareljefiniu portretu (skulpt. Vladas Žuklys) [3, 6]. Muziejuje yra medžiagos ir apie patį Vytautą Maknį [2].

Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės sodybos kompleksas: namas-muziejus, klėtis ir tvartas įtraukti į valstybės saugomų vertybių registrą (u. k. 10474) [3].

Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966), kuris nuo kūdikystės gyveno Balkūnuose, mini juos savo atsiminimų knygoje „Paletė ir gyvenimas“ [9]. „[…] buvau visai sutapęs su Balkūnų kaimo gamta, kur tėvai, nusipirkę viensėdį, persikraustė su visa šeima […]. Nuo mūsų kalno, kur gyvenome, po kojomis buvo platūs kloniai, o toliau per keliasdešimt kilometrų […] pasakiškos užnemunių ir užežerių panoramos“, – rašė jis [9]. Dailininkas visą gyvenimą lankė savo tėviškę, čia ilsėjosi, amžino savo paveiksluose [6].

Šiame kaime, Maknickų namuose, veikusią pradžios mokyklą ir 1917– 1922 m. vykusius jaunimo vakarus ir  pastatytus spektaklius trumpai pamini savo knygoje „Vingiuotais kultūros takais“ Balkūnuose gimęs teatrologas Vytautas Maknys (1907–2003) [5]. Jam teko parūpinti repertuarą, vaidinti ir režisuoti. Čia buvo pastatyta „Amerika pirtyje“, „Trys mylimos“ „Blinda“ ir kt. spektakliai  [2].

 

Literatūra ir šaltiniai

  1. Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės muziejus. Simno kultūros centras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-07-07]. Prieiga per internetą: <http://simnokc.lt/muziejus>.
  2. Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius, 2013. – Kn. 9 : Alytaus krašte, p. 222-224, 379-384.
  3. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-06-08]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
  4. Malonumai judant: turizmo maršrutas. – Kaunas, 2014, p. 47.
  5. Maknys, Vytautas. Vingiuotais kultūros takais: iš Lietuvos valstybinio meno archyvo fondų. – Vilnius, 1992, p. 5-6.
  6. Ramanauskienė, Stasė. Kūrėjai ir jų memorialinės vietos. – Vilnius, 1984. – P. 142-143
  7. Semaška, Algimantas. Balkūnai // Semaška, Algimantas. Kelionių vadovas po Lietuvą: 1000 lankytinų vietovių norintiems geriau pažinti gimtąjį kraštą. – Vilnius, 2006. – p. 221.
  8. Turizmo ir investicijų gidas po Alytaus rajoną ir Punsko valsčių. – Alytus, 2006. – P. 72
  9. Žmuidzinavičius, Antanas. Paletė ir gyvenimas. – Vilnius, 1961, p. 9-17 ir kt.

 

Parengė: Violeta Bernackienė, Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka), 2016; 2020

Objektai
Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės muziejus
Memorialinė lenta Antanui Žmuidzinavičiui
Formuoti maršrutą iš pažymėtų objektų