„Dainavos krašto“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Alytaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas
Alytaus rajonas Alytaus seniūnija

Alytaus seniūnija yra priemiestinė teritorija. Ji ribojasi su Alytaus miestu,  Alovės, Nemunaičio, Miroslavo, Krokialaukio seniūnijomis, Prienų rajonu. Seniūniją kai kur juosia Nemunas, teka jo intakai Dubenėlė, Žembrė, Mikasa ir kt. Yra Pluvijos, Gudelių, Luksnėnų, Kavalio, Talokio, Norūnų, Radžiūnų, Duselės ir kt. ežerai. Seniūnijos teritorijoje yra Punios šilas, Sabališkių, Aniškio, Jackavo, Radžiūnų miškai [1, 4, 10]. Seniūnijai priklauso seniūnijos centras Miklusėnai ir 50 kaimų. Didžiausi kaimai  Luksnėnai, Geniai, Radžiūnai, Talokiai. Seniūnija suskirstyta į 5 seniūnaitijas: Genių, Luksnėnų, Miklusėnų, Praniūnų, Radžiūnų [1, 4, 10].

Seniūnijos plotas – 11 326 ha, iš jų apie 80,7 proc. užima žemės ūkio naudmenos, 6,9 proc. – miškai, 12,4 proc. – vandenys ir kitos paskirties plotai. Seniūnijoje gyvena apie 4505 gyventojų, iš jų 2205 vyrų ir 2300 moterų (2011) [5]. 

Alytaus seniūnijoje veikia 3 pašto skyriai, 2 medicinos punktai, Rumbonių parapijos senelių namai, 5 bibliotekos (Genių, Luksnėnų, Miklusėnų, Praniūnų, Radžiūnų), kultūros namai, Miklusėnų bendruomenės visuomeninė organizacija „Miklusėnai“, asociacija „Miklusėniškiai“, Radžiūnų kaimo bendruomenė, Panemuninkų kaimo bendruomenės visuomeninė organizacija ,,Panemuninkai“, Užubalių kaimo bendruomenė „Užubalių gojus“, Luksnėnų kaimo bendruomenė „Spindulys”, bendruomenė „24 kaimynai”, Likiškėlių kaimo bendruomenė, Genių kaimo bendruomenė, Praniūnų kaimo bendruomenė „Praniūnai“, bendruomenė „Talokiai“ [1]. Iš Alytaus seniūnijos yra kilę: Alytaus gimnazijos steigėjas ir mokytojas, tautosakininkas Adomas Balynas (1884–1940) Žaunieriškiuose; švietėjas, muzikos mokytojas Antanas Krutulys (1887–1979) Butrimiškiuose; spaudos, monetų, įvairių dokumentų kolekcininkas, sodininkas Petras Dumbliauskas (1897–1983) Užubaliuose; biologijos mokslų dr. Mečius Valius (1916–1996) Rutkoje, socialinių mokslų dr., verslininkas Kazimieras Sventickas (g. 1946) gyvena Žaunieriškių kaime, pedagogė, poetė, visuomenės veikėja Stasė Nedzinskienė (1950–2011) gyveno Miklusėnuose.

Apie Alytaus seniūniją rašoma knygose „Alytaus rajonas…“ [3], „Dzūkų kraštas“ [4] ir kt. Yra informacijos periodikoje ir internete.

Seniūnijoje yra lankytinų vietų: Punios girininkijos miško muziejus (Panemuninkų kaime), Kraštotyrininko Petro Dumbliausko muziejinė sodyba (Užubalių kaime), Nemunaičio oreivių klubas, Nuotykių parkas „Tarzanija“ (Radžiūnų kaime). Alytaus seniūnijos teritorijoje yra keletas į Kultūros vertybių registrą įtrauktų objektų: Bakšių ir Užubalių senovinės gyvenvietės, Rumbonių Švč. Trejybės bažnyčios kompleksas ir kapinės [7]. Seniūnijoje yra Nemuno kilpų regioninio parko dalis, ošia Punios šilas, Žaltės slėnis – tai buvusio Smalinyčios kaimo vietoje įkurtas skulptūrų parkas, aukščiausia Lietuvos pušis, šimtamečių ąžuolų alėja, buvęs „Dainavos“ apygardos partizanų štabo bunkeris [6]. Sabališkės valstybinis pedologinis draustinis (130 ha) įsteigtas 1988 m., siekiant išsaugoti rytų Lietuvos aukštumų vakarinių atšlaičių velėninius glėjinius priemolio dirvožemius. Seniūnijoje yra Aniškio, Rumbonių, Margaravos (Raudonkalnio) piliakalniai [2].

Literatūra ir šaltiniai

  1. Alytaus rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 201605-21]. Prieiga per internetą: <http://www.arsa.lt/index.php?2625086550>.
  2. Alytaus rajono piliakalniai.  Vilnius, 2013.  P. 3031, 67-69, 104109.
  3. Alytaus seniūnija. – Iliustr. // Alytaus rajonas = Alytus district: čia gera gyventi.  Vilnius, 2010. – P. 912.
  4. Alytaus seniūnija.  Iliustr. // Dzūkų kraštas.  Kaunas, 1999.  P. 4446.
  5. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 20160401]. Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/1704467/Gyventojai_pagal_amziaus_grupes_seniunijose_130125.xls/91640895-d365-41e2-82c0-0c0f666f86c9>.
  6. Malonumai judant: turizmo maršrutas.  Kaunas, 2014. – P. 5660.
  7. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 201605-27]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
  8. Turizmo ir investicijų gidas po Alytaus rajoną ir Punsko valsčių. – Alytus, 2006. – P. 3-5.

Parengė: Violeta Bernackienė, Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka), 2016; 2020

Objektai
Arminų, Aniškio piliakalnis su gyvenviete
Bakšių senovės gyvenvietė
Kraštotyrininko Petro Dumbliausko muziejinė sodyba
Liaudies menų centras-muziejus „Auksarankiai“
Margaravos piliakalnis, vad. Raudonkalniu, Margirio kalnu
Nemuno kilpų regioninis parkas
Nuotykių parkas „Tarzanija“
Punios girininkijos miško muziejus
Radžiūnų kaimo senosios kapinės
Radžiūnų piliakalnis
Rumbonių kaimo kapinės, grafų Korevų kapavietė
Rumbonių piliakalnis su gyvenviete
Rumbonių Švč. Trejybės bažnyčia
Sabališkės valstybinis pedologinis draustinis
Užubalių senovės gyvenvietė
Formuoti maršrutą iš pažymėtų objektų