„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Vytautas Kazimieras Jonynas

Gyvenimo datos:1907 03 10 - 1997 12 04
Gimimo vieta:Ūdrija (Alytaus r.)
Veikla:dailininkas, grafikas, vitražistas, skulptorius, pedagogas
Pagerbimas: Memorialinis muziejus (Druskininkų miestas)
Vytautas Kazimieras Jonynas. Nuotr. iš kn.: 72 lietuvių dailininkai - apie dailę. - Vilnius, 1998

Vytautas Kazimieras Jonynas. Nuotr. iš kn.: 72 lietuvių dailininkai – apie dailę. – Vilnius, 1998

Gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Pradinį išsilavinimą įgijo Naumiesčio (dab. Kudirkos Naumiestis) gimnazijoje. 1923–1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje pas Adomą Galdiką, lankė Adomo Varno tapybos studiją. 1931–1934 m. mokėsi Nacionalinėje dailės ir amatų konservatorijoje. 1931–1934 m. studijavo Paryžiaus meno mokyklose: taikomosios dailės mokėsi Nacionalinėje dailės ir amatų konservatorijoje, grafikos ir medžio skulptūros – Bulio mokykloje. Bendradarbiavo spaudoje: apipavidalino, iliustravo laikraščius ir žurnalus („Sodyba“, „Naujas žodis“, „Meno kultūra“). 1930 m. laimėjo jubiliejinių Vytauto Didžiojo metų plakato konkursą. 1935 m. galerijoje Zak Paryžiuje surengęs pirmąją individualią parodą, V. K. Jonynas grįžo į Kauną, dirbo Meno mokykloje, Lietuvos kultūros paminklų inspekcijoje. Dailininkas buvo XXVII knygos mėgėjų draugijos narys. 1941–1944 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktorius ir dėstytojas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946 m. Prancūzijos okupacinėje zonoje Freiburge jis įkūrė karo pabėgėliams skirtą Dailės ir amatų mokyklą. Iki 1949 m. buvo šios mokyklos direktorius ir dėstytojas. 1950–1951 m. dėstė Dailės ir architektūros mokykloje Mainze. 1951 m. atvyko į JAV. 1952-1956 m. dėstė Catan – Rose meno institute, 1957–1973 m. – Fordhamo universitete. 1955 m. Niujorke įsteigė M. K. Jonyno ir D. Shepherdo bažnytinio meno studiją. XX a. 9-ajame dešimtmetyje V. K. Jonynas grįžo į Lietuvą. Mirė Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse. [1, 3].

Vienas svarbiausių kūrinių – Šv. Petro bazilikos Romoje rūsyje pagal V. K. Jonyno projektą įrengta lietuvių kankinių Gailestingosios Dievo Motinos koplyčia. Dailininkas iliustravo knygas (K. Donelaičio „Metai“, W. Shakespeare „Hamletas“, J. W. Goethe‘s „Jaunojo Verterio kančios“, K. Borutos „Mediniai stebuklai“ ir kt.), sukūrė  plakatų, estampų, ekslibrisų, pašto ženklų, akvarelių, pastelių, aliejinės tapybos paveikslų, skulptūrų, vitražų, mozaikų, taikomosios dailės kūrinių, projektavo baldus [2, 4].

Vytautas Kazimieras Jonynas 1937 m. Paryžiaus pasaulinėje parodoje už grafikos darbus apdovanotas dviem aukso medaliais, 1938 m. įteiktas Prancūzijos Garbės legiono kryžius (4 laipsnio ordinas), 1945 m. tapo Prancūzijos Garbės legiono ordino kavalieriumi. 1993 m. įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 3 laipsnio ordinas. 1996 m. jam suteiktas Vilniaus dailės akademijos garbės daktaro vardas [3].

Tomas Sakalauskas yra parašęs knygą „Kelionė: dailininko Vytauto K. Jonyno gyvenimas“ [6]. Informacijos apie dailininką V. K. Jonyną tai pat yra šiuose leidiniuose: „100 iškiliausių Lietuvos žmonių“, lietuviškose enciklopedijose, „72 lietuvių dailininkai – apie dailę“ [5], biografijų žinyne „Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai“. Yra literatūros periodikoje, internete.

1997 m. suteiktas Druskininkų miesto Garbės piliečio vardas [1].

1993 m. Druskininkuose atidaryta dailininko galerija [1].

Literatūra ir šaltiniai:

  1. Andriušytė – Žukienė, Rasa. Vytautas Kazimieras Jonynas. – Iliustr., portr. // 100 iškiliausių Lietuvos žmonių. – Vilnius, 2009. – P. 178-179.
  2. Gasiūnas, Vladas. Jonynas Vytautas Kazimieras // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 708.
  3. Jonynas Vytautas Kazimieras. – Portr. // Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. – Vilnius, 1998. – T. 1, p. 400-401.
  4. Vytautas Kazys Jonynas. – Portr., iliustr. // Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1956. – T. 9, p. 478-480.
  5. Vytautas Kazimieras Jonynas. – Portr. // 72 lietuvių dailininkai – apie dailę. – Vilnius, 1998. – P. 117-120.
  6. Sakalauskas, Tomas. Kelionė: dailininko Vytauto K. Jonyno gyvenimas. – Vilnius, 1991. – 213 p.: [56] iliustr. lap.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2016

 

Susijusi informacija

0 atsakymų