„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Stanislovas Stankevičius

Gyvenimo datos:1934 05 12 - 2023 04 05
Gimimo vieta:Rokiškis
Veikla:kunigas
Nominacijos: Alytaus rajono garbės pilietis (2007)
Stanislovas Stankevičius. Nuotr. iš leid. „Ekstra“. – 2007, Nr. 41, p. 41.

Stanislovas Stankevičius. Nuotr. iš leid. „Ekstra“. – 2007, Nr. 41, p. 41.

Baigė Rokiškio vidurinę mokyklą. 1954–1957 m. Kursko srityje atliko karinę tarnybą, grįžęs dirbo Rokiškio žemės ūkio mechaninėse dirbtuvėse „Plūgas“. 1958 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Būdamas klieriku, buvo paskirtas į Rokiškio bažnyčią [1]. 1963 m. balandžio 10 d. įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Pivašiūnus (Alytaus r.). Vėliau perkeltas į Krikštėnų parapiją (Ukmergės r.), paskirtas jos klebonu. Paskui vėl grįžo į Alytaus rajoną. 1969–1976 m. klebonavo Punios parapijoje. Nuo 1976 m. dirba Alovės, o nuo 1984 m. – ir Ryliškių parapijų klebonu. Daug prisidėjo prie naujos Ryliškių Šv. Monikos bažnyčios statybos [4]. Mirė 2023 m. balandžio 5 d. Palaidotas Alovės bažnyčios šventoriuje.

Kasdieninė tarnystė dievui ir žmonėms – tai tik viena ramaus ir santūraus kunigo gyvenimo pusė. Kunigas S. Stankevičius yra Šaulių sąjungos narys ir Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių rinktinės kapelionas [4]. Klebono hobis – fotografija ir filmavimas. Jis fiksuoja bažnytinio ir pasaulietinio gyvenimo šiokiadienius ir šventes, apie jas pasakoja, daro reportažus. Savo nufilmuotų siužetų nemontuoja, tik perrašo į kitą vaizdajuostę. Per įvairias religines šventes rodo juos bažnyčioje susirinkusiems parapijiečiams [1]. Stanislovas Stankevičius – tarsi Alovės krašto metraštininkas, parapijiečių mylimas gerbiamas žmogus, atliekantis kilnią kunigystę, sielovados ir dvasingumo sklaidą, daug prisidėjęs atstatant Ryliškių bažnyčią, nuolat besirūpinantis savo parapijiečiais, bendraujantis su mokyklomis, kaimo bendruomenėmis, kuklus ir supratingas, aktyvus bendruomenės pagalbininkas įvairiuose renginiuose, sugebantis savo atvirumu ir nuoširdumu suburti žmones. Tolerancija, pagarba kito nuomonei – šių vertybių pamatu jis grindžia ir bendravimą su paaugliais, jaunimu [2].

2007 m. už sielovados ir dvasingumo sklaidą, už pagalbą atstatant Ryliškių bažnyčią, už meilę kariškiams ir šauliams, bendradarbiavimą su kaimo bendruomenėmis ir mokyklomis pelnė nominacijų konkurso „Alytaus rajono metų geriausieji” nominaciją „Metų dvasininkas“ [7].

2007 metų gruodžio 14 d. už kilnius poelgius, atvirą ir nuoširdų bendravimą su parapijiečiais, visada laiku ištiesiamą pagalbos ranką Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. K-231 Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas Alovės ir Ryliškių parapijų klebonui Stanislovui Stankevičiui [5]. Tai buvo pirmoji Alytaus rajono Garbės piliečio vardo nominacija Alytaus rajono istorijoje. „Žmogus ateina ir išeina, svarbu atlikti pareigą. Dėkingas, kad mane pastebite”, – po Garbės piliečio vardo suteikimo kalbėjo S. Stankevičius [5].

2017 m. Alytaus rajono Alovės ir Ryliškių parapijų klebonui Stanislovui Stankevičiui suteiktas monsinjoro titulas [3].

Apie Stanislovą Stankevičių rašoma leidiniuose „Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2008“ (Kaunas, 2008), „Kas yra kas Lietuvoje 2009“ [8], Alytaus apskrities literatės Scholastikos Kavaliauskienės knygoje „Ryliškiai: gyvenimas Nemuno vingyje [4], periodikoje, internete.       

Literatūra ir šaltiniai

  1. Jankauskienė, Aldona. Baltasis metraštininkas: [apie Alovės Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios klebono Stanislovo Stankevičiaus pomėgį filmuoti]. – Portr. // Ekstra. – 2007, Nr. 41 (spal. 15-21), p. 40-41.
  2. Klebonas Stanislovas Stankevičius. Alytaus rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2016–03–24]. Prieiga per internetą: < http://www.arsa.lt/index.php?3641814869>.
  3. Kudzienė, Aldona. Kukliajam kunigui – monsinjoro titulas: [Alytaus rajono Alovės ir Ryliškių parapijų klebonui Stanislovui Stankevičiui suteiktas monsinjoro titulas] // Alytaus naujienos. – 2017, vas. 18, p. 2.
  4. Kunigas Stanislovas Stankevičius. – Iliustr. // Kavaliauskienė Scholastika. Ryliškiai: gyvenimas Nemuno vingyje. – Alytus, 2008. – P. 49–51.
  5. Mosteikaitė, Alma. Pirmasis Alytaus rajono garbės pilietis – Alovės ir Ryliškių parapijų klebonas Stanislovas Stankevičius. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2007, gruod. 27, p. 1, 11.
  6. Pagarba kito nuomonei – kunigo bendravimo pamatas: [apie Stanislovą Stankevičių] // Alytaus naujienos. – 2014, geg. 15, p. 10.
  7. Rafanavičienė, Genovaitė. Alytuje buvo pagerbtas ir Metų dvasininkas: [Stanislovas Stankevičius]. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2007, gruod 21, p. 22.
  8. Stankevičius Stanislovas // Kas yra kas Lietuvoje 2009 : auksinis tūkstantmečio leidimas. – Kaunas, 2009. – P. 1158.
  9. Stankevičius, Stanislovas. Tėvas Stanislovas į žmones eina su meile. Nepaprasta meile : [pokalbis su Alovės ir Ryliškių parapijų klebonu kunigu Stanislovu Stankevičiumi] / [kalbėjosi] Aldona Kudzienė. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2013, kovo 5, p. 6–7.
  10. Stankevičius, Stanislovas. Tvirto tikėjimo žmogaus niekas nepalaužia : [pokalbis su Kaišiadorių vyskupijos Alovės Švč. Trejybės ir Ryliškių Šv. Monikos bažnyčių klebonu kunigu S. Stankevičiumi] / [kalbėjosi] Genovaitė Baliukonytė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2011, gruod. 30, p. 8–9.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka), 2016; 2023

 

Susijusi informacija

0 atsakymų