„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Sigitas Tamkevičius

Gyvenimo datos:1938 11 08
Gimimo vieta:Simnas (Alytaus r.)
Veikla:kardinolas
Nominacijos: Alytaus rajono garbės pilietis (2020)

Sigitas Tamkevičius. Nuotr. iš knygos: Šeškevičius, Arvydas. Simno šimtmečių istorija. – Kaunas, 2019. – D. 1, p. 288.

Gimė 1938 m. lapkričio 8 d. Gudonių kaime, Lazdijų rajone ūkininkų šeimoje. 1955 m. baigė Lazdijų rajono Seirijų vidurinę mokyklą. 1962 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir Teologijos fakultetą. 1962 m. įšventintas kunigu. Vikaravo Alytuje, Lazdijuose, Kudirkos Naumiestyje, Vilkaviškyje, Prienuose, Simne (Alytaus raj.). 1975–1983 m. dirbo Kybartų (Vilkaviškio raj.) klebonu [3, 5].

Dirbdamas Simne, 1972 m. pradėjo leisti leidinį „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, jį redagavo 11 metų. 1978 m. kartu su kitais kunigais įsteigė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. 1983 m. buvo apkaltintas antitarybine propaganda ir agitacija, suimtas ir nuteistas 10 metų laisvės atėmimo. Kalėjo Permės ir Mordovijos kalėjimuose. 1988 m. ištremtas į Sibirą, tačiau po pusmečio, prasidėjus M. Gorbačiovo „perestroikai“, paleistas į laisvę. 1990 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos rektoriumi. 1991 m. popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas tituliniu Turudos vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru, arkivyskupo kardinolo V. Sladkevičiaus konsekruotas vyskupu. 1996 m.  paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu. 1999–2002 m. buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku, 2002 m. išrinktas jos vicepirmininku. 2019 m. popiežius Pranciškus paskyrė arkivyskupą Sigitą Tamkevičių kardinolu. Išleido knygas „Tiesa išlaisvina“ (2012 m.) ir „Viešpats mano šviesa“ (2013) [2, 7, 9].

1992 m. apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. 1994 m. suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas. 1998 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi. 1999 m. už nuopelnus Lietuvos bažnyčiai ir veiklą, pogrindžio sąlygomis leidžiant ir redaguojant LKB kroniką bei atgaivinant laikraštį „Aušra“, suteiktas VDU Garbės daktaro vardas. 2000 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 2002 m. LR Prezidentas apdovanojo Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu. 2013 m. įteikta Laisvės premija [4, 7].

2010 m. suteiktas Lazdijų rajono garbės piliečio vardas. 2020 m. kardinolui S. Tamkevičiui suteiktas Alytaus rajono garbės piliečio vardas už „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ leidybą Simne. „Dzūkijos kraštas man yra labai brangus, nes čia prabėgo gražiausi mano gyvenimo metai. Simnas mano gyvenime tapo labai reikšminga stotele, čia tarnavau net penkerius metus. Tačiau reikšmingiausias, kartu – ir pavojingiausias darbas Simne buvo „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ leidimas“,yra sakęs kardinolas [1, 8].

Dirbdamas vikaru Simne, 1972 m. kovo 19 d. pradėjo leisti „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“. Simne dirbo iki 1975 m. [6].

Informacijos apie kardinolą S. Tamkevičių yra šiuose leidiniuose: „Asmenybės. 1990–2015. Lietuvos pasiekimai“ [7], Arvydo Šeškevičiaus knygoje „Simno šimtmečių istorija“ [5], Broniaus Kviklio leidinyje „Lietuvos bažnyčios“ [2], Arvydo ir Benono Šeškevičių knygoje „Simnas“ [6], leidinyje „Seirijų praeitis ir dabartis“ [3], Arvydo Šeškevičiaus knygoje „Simno bažnyčiai 500 metų“ [4], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [9] ir kt. Yra straipsnių periodikoje ir internete.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Kudzienė, Aldona. Simnas sužėrėjo kaip perlas Dzūkijos karūnoje: [Simne vyko bažnyčios 500 metų jubiliejaus šventė, kurios metu kraštietis kardinolas Sigitas Tamkevičius paskelbtas Alytaus rajono garbės piliečiu]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2020, rugpj. 25, p. 6-7.
  2. Kviklys, Bronius, Lietuvos bažnyčios. – Chicago, 1987. – T. 6, p. 500-501.
  3. Lapinskienė, Lionė. Kauno metropolijos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ gyvenimo keliais. – Iliustr. // Seirijų praeitis ir dabartis. – Vilnius, 2013. – [D. 1], p. 51-63.
  4. Šeškevičius, Arvydas. Simno bažnyčiai 500 metų. – Kaunas, 2020, p. 246-248: iliustr.
  5. Šeškevičius, Arvydas. Simno šimtmečių istorija. – Kaunas, 2019. – D. 1, p. 287-288: portr.
  6. Šeškevičius, Arvydas, Šeškevičius, Benonas. Sigitas Tamkevičius // Šeškevičius, Arvydas, Šeškevičius, Benonas. Simnas. – [Kaunas], 2006. – P. 125-126.
  7. Tamkevičius, Sigitas Juozas. – Portr. // Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 1053.
  8. Tamkevičius, Sigitas. Alytaus rajono garbės pilietis Sigitas Tamkevičius: „Per daug esame įtikėję į pinigą ir gerą gyvenimą“: [pokalbis su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi]. – Portr. // Dainavos žodis. – 2020, rugs. 4, p. 1, 3.
  9. Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2013. – T. 23, p. 460-461: portr.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2020

 

 

0 atsakymų