„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Petras Džervus

Gyvenimo datos:1930 04 09
Gimimo vieta:Punia (Alytaus r.)
Veikla:mokytojas, kraštotyrininkas
Nominacijos: Alytaus rajono garbės pilietis (2019)

Petras Džervus. Nuotr. iš kn.: Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai: Alytus. – Kaunas, [2010]

Džervus, Petras. Punios mokykla. – Punia, 2003. Knygos viršelis

Gimė 1930 m. balandžio 9 d. Punios k. (Alytaus rajone). P. Džervus 1937–1943 m. mokėsi Punios pradžios mokykloje, 1944–1947 m. – Punios progimnazijoje. 1947-1951 m. mokėsi Alytaus 1-ojoje vid. berniukų progimnazijoje. 1952-1956 m. jis studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Rusų kalbos ir literatūros fakultete. 1951-1952 m. dirbo Pivašiūnų (Alytaus r.) septynmetės mokyklos mokytoju, o 1956-2000 m. – Punios vid. m-klos rusų kalbos ir literatūros mokytoju [4].

Petras Džervus 15 metų vadovavo Punios vidurinės mokyklos kraštotyrininkų būreliui, rinko istorinę šio krašto medžiagą. Būrelio darbai laimėjo prizines vietas rajono tarpmokykliniuose konkursuose, būdavo gerai vertinami respublikinėse kraštotyros darbų parodose. Vadovavo tautinių šokių būreliui Punios vidurinėje mokykloje. P. Džervus dalyvauja Punios etnografiniame ansamblyje „Levandra“. Jis išleido šias knygas: „Punios Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios istorija. 1425–2000“ (2001), „Punios mokykla“ (2003), „Smolnica – dingęs kaimas“ (2008). P. Džervus yra publikavęs istorinių straipsnių kultūros žurnale „Dainava“ [1].

Džervus, Petras. Punios šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios istorija (1425–2000 m.). – Punia, 2001. Knygos viršelis

Džervus, Petras. Smolnica – dingęs kaimas. – Punia, 2008. Knygos viršelis

2003 m. P. Džervus apdovanotas Lietuvos Respublikos ministrų tarybos pirmininko padėka už visuomeninę veiklą.

Petrui Džervui suteikta Vytauto Nedzinsko premija už knygą „Smolnica – dingęs kaimas“ [2]. 2006 m. P. Džervus nominuotas Alytaus rajono kaimo bendruomenės metų šviesuoliu. 2019 m. suteiktas Alytaus rajono garbės piliečio vardas už nuopelnus Alytaus rajonui, kraštotyrinę bei visuomeninę veiklą, krašto istorijos puoselėjimą ir įamžinimą [3].

Apie Petrą Džervų rašoma enciklopediniame biografijų žinyne „Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Alytus“ [1], mokytojos ir literatės knygoje „Punia laiko verpetuose“ [4]. Yra straipsnių spaudoje ir internete.

Literatūra ir šaltiniai

  1. [Džervus Petras]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Alytus. – Kaunas, 2010. – P. 183.
  2. Kručkienė, Vida. V. Nedzinsko premijos – už geriausius gamtosaugos ir kraštotyros darbus: [V. Nedzinsko premija įteikta P. Džervui] // Dainavos žodis. – 2005, kovo 24, p. 1.
  3. Krušinskaitė, Rita. Valstybės diena Dauguose – pagarba praeičiai ir tikėjimas dabartimi: [Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas P. Džervui]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2019, liep. 9, p. 1, 5, 9.
  4. Lukšytė-Krušinienė, Emilija. Žymesni Punios seniūnijos žmonės: [P. Džervus] // Lukšytė-Krušinienė, Emilija. Punia laiko verpetuose. – Marijampolė. – 2013. – P. 61-80.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2020

 

0 atsakymų