"Dainavos kraštas“ dalyje „Kraštotyros darbai" pateikiamas bibliografinis sąrašas vietos kraštotyrininkų parengtų (dažniausiai nepublikuotų) darbų, saugomų Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose.
Skaityti plačiau

Skilties pavadinimas Pridėti įrašą

Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Sąrašas

Iš viso: 8 rezultatai

Pedagogė, poetė, prozininkė Jadvyga Černiauskienė

Gyvenimo datos:1917-10-01 - 2015-04-10
Gimimo vieta:Tverė (Rusija)
Veikla:

Jadvyga Černiauskienė. Birutės Jarusevičienės nuotr.

Jadvyga Ona Černiauskienė gimė 1917-10-01(14) Tverės mieste, Rusijoje, lietuvių karo pabėgėlių – mokytojų Salemono ir Jadvygos Stanislavičių šeimoje. 1918 m. pradžioje tėvams grįžus į Lietuvą, vidurinio mokslo baigimo atestatą gavo 1936 m. (mokėsi Kauno gimnazijoje). 1942 m. metais jai išduotas Kauno-Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto klasikinės filologijos studijų baigimo diplomas. Mokytojavo Tauragės vidurinėje (rusakalbiams) 1940 – 1941m., Vilniaus Salomėjos Nėries ir Vilniaus I suaugusiųjų (dabar ,,Varpo“) gimnazijose 1948-1970, Alovės vidurinėje mokykloje Alytaus rajone 1970-1973 m. Čia ir gyveno iki 2004 m. Ji buvo kelių leidinių neetatinė korespondentė. Bendradarbiavo Lietuvos radijuje, laidoje ,,Vakaro pasakaitė“ buvo skaitomos jos pasakos. 1945 m. spalio mėn. dalyvavo Lietuvos rašytojų sąjungos I suvažiavime. Nuo 1945 m. eilėraščius spausdino ,,Panevėžio tiesa“, vėliau – ,,Tarybinis mokytojas“, ,,Jaunimo gretos“, Alytaus rajoninis laikraštis ,,Komunistinis rytojus“ (dabar ,,Alytaus naujienos“), ,,Valstiečių laikraštis“, ,,Dainavos žodis“ ir kt. 1995 m. buvo priimta į Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą, 1998 m. – į Alytaus apskrities literatų klubą ,,Tėkmė“. Yra išleidusi eilėraščių rinkinių (pirmasis ,,Likimo lieptai“ – 1999 m.), draminių kūrinių, pasakų vaikams, apybraižų. Paskutine savo knygeles išleido 2014 m., tai buvo eilėraščių knygelė ,,Po skliautais šviesiais“ ir ,,Tarp metų ir datų“- prisiminimai ir apybraižos. Paskutinius gyvenimo metus, nuo 2004 m., praleido Vilniuje, dukros Evelinos namuose. Mirė 2015-04-10, sulaukusi 97 metų. Palaidota Alovės kapinėse. Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Alovės filiale saugomos jos knygos, rankraščiai, laiškai, straipsnių kopijų aplankas ,,Alovės seniūnijos literatės Jadvygos Černiauskienės gyvenimo ir kūrybos puslapiai“. 
  Apie Oną Jadvygą Černiauskienę rašyta Benjamino Kondrato knygoje,,Kūrėjų pėdsakais Alytaus krašte“ 2013, p.84-87

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Alovės filialo vyresn. bibliotekininkė
Birutė Jarusevičienė

 

0 atsakymų