"Dainavos kraštas“ dalyje „Kraštotyros darbai" pateikiamas bibliografinis sąrašas vietos kraštotyrininkų parengtų (dažniausiai nepublikuotų) darbų, saugomų Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose.
Skaityti plačiau

Skilties pavadinimas Pridėti įrašą

Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Sąrašas

Iš viso: 8 rezultatai

Mano širdy giliai įaugo Dzūkijos žemė ir daina…

Gyvenimo datos:1935-12-02
Gimimo vieta:Švobiškės (Alytaus r.)
Veikla:

Aldona Sabonyė-Kazlauskienė. Birutės Jarusevičienės nuotr.

Literatė Aldona Sabonytė-Kazlauskienė gimė 1935-12-02 Švobiškių km. Alovės valsč. Alytaus apsk., valstiečių šeimoje.

1955 m. baigė Alovės vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, Lietuvių k. ir literatūros fakultetą. Po penkerių studijų metų, pradėjo dirbti Rusnės Kurčių-nebylių mokykloje- internate. Nuo 1966 mokykla vadinosi Rusnės pagalbine mokykla-internatu. Penkerius metus buvo direktoriaus pavaduotoja auklėjamajam darbui. Su mokyklos direktoriumi (taip pat Alovės vidurinės mokyklos antrosios laidos abiturientu) Rapolu Rimašausku 1978 m. parašė ,,Lietuvių kalbos vadovėlį“ 8 kl. (spec. mokykloms).

Buvo apdovanota ,,Švietimo žymūno“ ženkleliu, padėkos raštais, darbo veterano medaliu.

Buvo aktyvi saviveiklininkė, dainavo Rusnės Tremtinių ansamblyje ir moterų ansamblyje. Sugrįžusi gyventi į Dzūkiją dainavo Daugų moterų ansamblyje ,,Suvingio banga“.

Ji yra Alytaus apskrities literatų klubo ,,Tėkmė“ narė ir Lietuvos Nepriklausomų rašytojų sąjungos narė, išleidusi 12 poezijos knygelių. Jos tekstams yra sukurtos melodijos, dainuojamos dainos.

Šiuo metu gyvena Dauguose, Alytaus r.

Keletą savo poezijos knygelių Aldona Sabonytė-Kazlauskienė aloviškiams yra pristačiusi ir Alovės bibliotekoje. Yra dalyvavusi organizuojamose poezijos šventėse, skaičiusi savo kūrybą.
Apie literatę Aldoną Sabonytę -Kazlauskienę rašyta Benjamino Kondrato knygoje ,,Kūrėjų pėdsakais Alytaus krašte“ 2013, p.158

Bibliotekoje saugomos literatės knygos, laiškai, rankraščiai, straipsniai apie ją ir jos kūrybą.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Alovės filialo vyresn. bibliotekininkė
Birutė Jarusevičienė
 

 

0 atsakymų