„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Kostas Kaukas

Gyvenimo datos:1928 01 28
Gimimo vieta:Duselninkai (Alytaus r.)
Veikla:rašytojas
Kaukas, Kostas. Vai vai bam !.... - Klaipėda, 2009. Knygos viršelis

Kaukas, Kostas. Vai vai bam !…. – Klaipėda, 2009. Knygos viršelis

1939–1941 m. mokėsi Dubėnų (Alytaus rajonas) mokykloje. 1946–1949 m. – VU parengiamuosiuose kursuose. 1949–1954 m. studijavo VU Istorijos–filologijos fakultete, įgijo žurnalisto specialybę. 1950 m. pradėjo darbą laikraščių, televizijos ir radijo redakcijose. Nuo 1980 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. K. Kaukas yra parašęs virš 30 satyrinės prozos knygų, kūrinių vaikams ir jaunimui, parengė leidinių skirtų Mažajai Lietuvai, talkininkavo rengiant „Mažosios Lietuvos“ enciklopediją [4].

Žymiausi rašytojo satyros kūriniai: „Milžinų sąspyriai“ (1975), ‚didesni už save“ (1980), „Užterštas lizdas“ (1983), „Užu stalo – gaidys“ (2000), „Karalienės Mikaldos pranašystės pildosi – grožinė literatūra papjauta“ (2007), trilogija „Musei geriau“ (1988), „Musei vis dar geriau“ (1993), „Paskutinis kaifas“ (1997), knygos vaikams ir jaunimui „Paklausk ąžuolą“ (1984), „Baltųjų varnų eiguva“ (1997), 1995–1997 m. išleista trilogija „Apybraižos apie lietuvininkų tragediją“, Sąjūdžio 20-mečiui skirtos knygos „Sunki ir laisvės našta“ (2008) bei „Pragaro šiokiadieniai ir šventės“ (2008) [4]. 1991 m. išleista Kosto Kauko autobiografinė knyga „Komunisto išpažintis“, kurios ištraukas buvo vienu metu netgi draudžiama spausdinti periodikoje. Tai, ko gero, vienintelė tokia „išpažintis“ Lietuvoje, žmogaus nusivylusio socializmo idėjomis ir viešai apie tai prabilusio.

Informacijos apie Kostą Kauką yra šiuose leidiniuose: „Aleksandro Žalio ir Kosto Kauko „Metai ir knygos“ [5], „Lietuvių literatūros enciklopedija“, Benjamino Kondrato „Kūrėjų pėdsakais Alytaus krašte“ [1], „Žurnalistikos enciklopedijoje“ [3], bibliografinėje rodyklėje „Pajūrio motyvai“, „Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai“. Yra literatūros periodikoje, internete.

1989 m. Kostui Kaukui įteikta Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už tragikomišką apysaką „Musei geriau“ [2].

Literatūra ir šaltiniai

  1. Kaukas, Kostas. [Kostas Kaukas: autobiografija] // Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius, 2013. – Kn. 9, p. 152-153.
  2. Kostas Kaukas // Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatai. – Vilnius, 2008. – P. 8-9.
  3. Kaukas Kostas // Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius, 1997. – P. 212.
  4. Šiukščius, Vygantas. Kaukas Kostas // Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001. – P. 226-227.
  5. Žalys, Aleksandras, Kaukas, Kostas. Metai ir knygos: rašytojo Kosto Kauko kūrybos bruožai. – Klaipėda, 1998. – 158 p.: portr., iliustr.. – Bibliogr.: p. 125-151.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2016; 2017

 

Susijusi informacija

0 atsakymų