„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Juozas Jaskonis

Gyvenimo datos:1922 02 06 (07) - 1998 05 26
Gimimo vieta:Bukaučiškės (Daugų vlsč., Alytaus apskr.)
Veikla:gamtos mokslų daktaras

Gimė mažažemio ūkininko šeimoje [3].

1934 m. baigė pradžios mokyklą, išmoko siuvėjo amato ir siuvėju dirbo iki 1947 m. [2].

1947–1948 m. mokėsi Alytaus žemės ūkio mokykloje, 1949–1953 m. – Vilniaus žemės ūkio technikume, kurį baigęs su pagyrimu, įgijo jaunesniojo agronomo laukininko kvalifikaciją. 1953-1958 m. studijavo tuometiniame Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, kur įgijo vidurinės mokyklos biologijos, chemijos, žemės ūkio pagrindų mokytojo kvalifikaciją [2-3].

1958–1991 m. Botanikos institute ėjo jaunesniojo mokslinio bendradarbio, mokslinio sekretoriaus ir vyresniojo mokslinio bendradarbio pareigas ir tyrinėjo vaistinių augalų biologiją, agrotechniką, veikliųjų medžiagų kaupimosi dėsningumus. Taip pat tyrė savaime augančių naudingųjų augalų paplitimą įvairiose fitocenozėse bei jų naudojimo galimybes Lietuvoje. Surado kelias naujas augalų rūšis Lietuvoje [3].

1968 m. J. Jaskonis apgynė kandidatinę disertaciją ir įgijo biologijos mokslų kandidato laipsnį. 1993 m. balandžio 5 d. Lietuvos mokslų taryba nostrifikavo mokslo laipsnį ir suteikė jam Gamtos mokslų daktaro laipsnį [3].

Gamtos mokslų daktaras mirė 1998 m. gegužės 26 d. [1].

Juozas Jaskonis paskelbė 73 mokslinius straipsnius, 1989 m. parašė knygą „Aromatiniai augalai“. Jis yra 7 knygų bendraautoris. J. Jaskonis aprašė savo kaimo vietoves, augalus, žmonių patarles, papročius, švietimą, atskirų žmonių likimus [3].

Perskaitė 280 paskaitų, per radiją – apie 160 pranešimų, paskelbė per 200 mokslinių populiarių rašinių [3].

Juozas Jaskonis buvo aktyvus Lietuvos botanikų draugijos narys ir Lietuvos gamtos apsaugos draugijos narys [3].

1979 m. J. Jaskoniui suteiktas Lietuvos gamtos apsaugos draugijos žymūno vardas [3].

Informacijos apie gamtos mokslų daktarą yra šiuose leidiniuose: Lietuvos kraštotyros draugijos leidinyje „Mūsų kraštas“, Juozo Jaskonio knygoje „Mano kaimas“ [2], Rimos Baliukonienės sudarytame informaciniame leidinyje „Daugai“. Yra straipsnių periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Juozas Jaskonis // Daugai. – Alytus, 2004. – P. 197.
  2. Jaskonis, Juozas. Mano kaimas. – Vilnius, 1998. – 112 p.: iliustr.
  3. Juozas Jaskonis // Mūsų kraštas. – 1998, Nr. 10, p. 135.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2016; 2017

 

Susijusi informacija

0 atsakymų