„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Pagerbimai

Nominacijos:

Išvalyti Filtruoti

Juozas Berulis

Gyvenimo datos:1936
Gimimo vieta:Arciškonys (Alytaus r., Miroslavo sen.)
Veikla:astrofizikas
Nominacijos: Alytaus rajono garbės pilietis (2013)
Juozas Berulis. Nuotrauka iš asmeninio Laimutės Gražulienės archyvo

Juozas Berulis. Nuotrauka iš asmeninio Laimutės Gražulienės archyvo.

Juozas Berulis gimė 1936 m. Arciškonių kaime (Alytaus r., Miroslavo sen.) ūkininkų šeimoje. 1951 m. visa šeima buvo ištremta į Sibirą, Tomsko sritį. Tremtyje praleido tris metus. 1957 m.  baigė Miroslavo vidurinę mokyklą, vėliau studijavo astrofiziką ir kvantinę radiofiziką Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo universitete. Studijų metais pradėjo dirbti Maskvos  P. Lebedevo fizikos instituto radioastronomijos observatorijoje Puščine, vėliau – šio instituto Astrokosminiame centre. 1964 m. baigęs Maskvos universitetą, Puščine jis ir pasiliko. Čia gyveno ir dirbo ištisus tris dešimtmečius. Tapo mokslų daktaru, dirbo vyresniuoju, vėliau vedančiuoju mokslo darbuotoju, 15 metų buvo radioteleskopo RT-22 moksliniu ir techniniu vadovu [2].

1977 m. parašė disertaciją „Sužadinto vandenilio Hll sričių kosmose tyrinėjimas pagal jų radiospinduliavimą milimetriniame radijo bangų diapazone“ ir apgynė Gamtos mokslų daktaro vardą. Darbų ciklas ,,Sužadintų atomų rekombinacinių radijo linijų atradimas ir tyrinėjimas“ 1988 m. jam pelnė SSRS valstybinės mokslo ir technikos premijos laureato vardą. Pagrindinis J. Berulio įnašas į šį darbų ciklą – kaip atrastąsias rekombinacines radijo linijas panaudoti tarpžvaigždinėje medžiagoje vykstančių fizikinių procesų atpažinimui ir tyrimui [2].

Nuo 1992 m. dirbo  Rusijos  Mokslų  Akademijos Astrokosminiame centre. Tais pačiais metais pradėjo dirbti ir Kauno technologijos universiteto moksliniame centre „Vibrotechnika“. Astrokosminiame centre dalyvavo rengiant tarptautinį kosminės interferometrijos projektą ,,RadioAstron“ (Space VLBI Mission RadioAstron), vyko darbai kuriant specialų radioteleskopą, kuris nuolat turi dirbti kosmose ir kartu su kitais radioteleskopais, esančiais ant žemės, sudaryti visiškai naujo tipo aparatą – radiointerferometrą žemė-kosmosas. Visi paruošiamieji darbai, techniniai ir radiofizikiniai antenos matavimai ir tyrinėjimai, rezultatų analizė buvo atlikti Astrokosminiame centre vadovaujant J. Beruliui [4]. 2011 m. jam vadovaujant šis kosminis aparatas iškeltas į orbitą. [1].

Pagrindinė Juozo Berulio tyrimų sritis – tarpžvaigždinės erdvės tyrinėjimas spektriniais radioastronomijos metodais. Stebėjimams buvo naudojamas Puščino radioteleskopas RT-22, dirbantis centimetrinių bangų ruože. Šia tema spaudoje yra paskelbęs per 100 mokslinių straipsnių [2].

1988 m. TSRS Valstybinės mokslo ir technikos premijos laureatas [2].

1996 m. J. Beruliui suteiktas Jungtinių Amerikos Valstijų Mokslų Akademijos nario vardas [4].

2013 m. Alytaus rajono savivaldybės taryba astrofizikui Juozui Beruliui už nuopelnus Lietuvos valstybei vykdant ilgalaikę veiklą mokslo srityje suteikė Garbės piliečio vardą [6].

Apie Juozą Berulį rašoma periodinėje spaudoje ir internete.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas astrofizikui Juozui Beruliui // Dainavos žodis, 2013, birž. 21, p. 5.
  2. Bartašiūtė, Stanislava. Lietuvių kilmės astronomai užsienyje: [Juozas Berulis] // Lietuvos dangus. – 2009. – P. 22-46.
  3. Biliūtė–Aleknavičienė, Elvyra. Švariausios rankos: [apie Juozą Berulį] // Dainavos žodis. – 2015, saus. 23, p. 6.
  4. Gražulienė, Laimutė. Astrofiziko Juozo Berulio lagamine – ir šokoladiniai medaliai vaikams : [pokalbis su mokslininko iš Alytaus rajono Arciškonių kaimo, rajono garbės piliečio Juozo Berulio giminės archyvo puoselėtoja Laimute Gražuliene] / [kalbėjosi] Aldona Kudzienė // Alytaus naujienos. – 2013, liep. 23, p. 6–7.
  5. Kudzienė, Aldona. Garbės pilietis linkėjo, kad Alytaus rajonas taptų turtingiausias: [Juozas Berulis] // Alytaus naujienos. – 2013, liep. 9, p. 1, 6–7.
  6. Mosteikaitė, Alma. Alytaus rajono garbės piliečio vardas – astrofizikui Juozui Beruliui // Alytaus naujienos. – 2013, birž. 18, p. 1–2.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka), 2016; 2017

Susijusi informacija

0 atsakymų