„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Janina Irena Gruodienė

Gyvenimo datos:1934 05 18 - 2023 05 25
Gimimo vieta:Bagušiškės (Alytaus r.)
Veikla:pedagogė, tautodailininkė, tapytoja, poetė
Nominacijos: Alytaus rajono garbės pilietis (2010)

Janina Irena Gruodienė. Nuotr. iš kn.: Kaributas. – Alytus, 2010, p. 47.

1940–1945 m. mokėsi Pocelonių (Alytaus r.) pradinėje mokykloje, 1945–1953 m. – Alytaus 2–ojoje mergaičių gimnazijoje, 1953 m. lankė mokytojų kursus Vilniuje, 1954–1958 m. Vilniaus pedagoginiame institute (VPI, dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) studijavo rusų kalbą ir literatūrą, 1959–1964 m. – Vilniaus universitete (VU) lietuvių kalbą ir literatūrą. 1969–1973 m. VPI studijavo pedagogiką ir psichologiją. 1973 m. ir 1974 m. respublikiniuose studentų mokslinių darbų konkursuose buvo apdovanota I laipsnio diplomais [3]. Mirė 2023 m. gegužės 25 d. Palaidota Alytaus rajono Nemunaičio parapijinėse kapinėse.

Janina Irena Truncaitė–Gruodienė. Nusišypsok saulei. – Alytus, 2001. Knygos viršelis

Janina Irena Truncaitė–Gruodienė. Nusišypsok saulei. – Alytus, 2001. Knygos viršelis

Buvusi Nemunaičio (Alytaus r.) mokyklos mokytoja, Lietuvos pedagoginio instituto mokslinė bendradarbė [6], Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja, 1962–1990 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogė ir administratorė. Nuo 1995 m. gyvena Nemunaityje [1]. Yra  Kaišiadorių vyskupijos Nemunaičio parapijos „Caritas“ vadovė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė. Vadovaudama „Caritas“ organizacijai, organizavo gerumo akcijas.

J. Gruodienė yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ narė, tautodailininkė. Išleido 8 prozos ir poezijos knygas. Yra viena iš sudarytojų knygos „Nemunaitis amžių sandūroje“ (Alytus, 2000). Rašo straipsnius į respublikinę ir vietos spaudą. Tapo akvarele, pastele, aliejumi. Surengė per 10 personalinių parodų Vilniuje, Alytuje, Merkinėje, Dauguose, Punioje, Nemunaityje ir kituose miestuose ir miesteliuose. Dalyvavo bendrose parodose, pleneruose [9, 1].

Už bažnytinę veiklą suteiktas garbės parapijietės vardas. Už visuomeninę veiklą – Tėvynės Sąjungos Alytaus rajono garbės narės vardas [8].

2008 m. už aktyvią visuomeninę veiklą, kūrybą, tautodailės, tapybos meno puoselėjimą ir skatinimą pelnė Alytaus rajono nominaciją „Kaimo bendruomenės šviesulys“ [4].

2010 m. liepos 1 d. Alytaus rajono savivaldybės taryba už ypatingus nuopelnus kultūrinėje ir meninėje srityse Janinai Irenai Gruodienei suteikė Alytaus rajono garbės pilietės vardą [7].

J. I. Gruodienė pasakoja apie save biografinėje apybraižoje, spausdinamoje jos knygojeNusišypsok saulei: gyvenimo vingiai, poezija, tapyba“ [2]. Mokytojo lituanisto, rašytojo Benjamino Kondrato knygoje „Kūrėjų pėdsakais“ pateikiama J. I. Gruodienės autobiografija [1]. Apie J. I. Gruodienę rašoma leidiniuose „Kas yra kas Alytaus apskrityje 2001“ [3], „Biografijos: mes atėjome ir einame“ [8] ir kt., periodikoje, internete [5].

Literatūra ir šaltiniai

  1. Gruodienė, Janina Irena. [Janina Irena Gruodienė: autobiografija]. – Iliustr. // Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius, 2013. – Kn. 9, p. 121–123.
  2. Gruodienė, Janina Irena. Nusišypsok saulei : gyvenimo vingiai, poezija, tapyba. – Alytus,, 2001. – 143, [1] p.
  3. Gruodienė-Truncaitė, Janina Irena // Kas yra kas Alytaus apskrityje 2001. – Kaunas, [2001]. – P. 63.
  4. Išrinkti Alytaus rajono metų geriausieji: [Janina Gruodienė]. – Alytaus rajono savivaldybės informacija // Dainavos žodis. – 2008, gruod. 19, p. 1.
  5. Janina Irena Gruodienė. Alytaus rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016–05–03]. Prieiga per internetą: <http://www.arsa.lt/index.php?1832250149>.
  6. Krušinienė, Emilija. Apnuoginusi savo prigimtį: [apie Janiną Gruodienę] // Dainava. – 2004, Nr. 1, p. 70–71.
  7. Mosteikaitė, Alma. Alytaus rajono garbės piliečio vardas – Janinai Irenai Gruodienei. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2010, liep. 2, p. 2.
  8. Janina Irena Truncaitė-Gruodienė. – Portr. // Biografijos: mes atėjome ir einame. – Jonava, 2000. – P. 40–41.
  9. Janina Irena Truncaitė-Gruodienė. – Portr. // Tėkmė: almanachas.  – Alytus, 2014. – Kn. 6, p. 43–45.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka), 2016; 2023

Susijusi informacija

0 atsakymų