„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Ipolitas Makulavičius

Gyvenimo datos:1946 08 09
Gimimo vieta:Raižiai (Alytaus r.)
Veikla:Alytaus apskrities totorių bendruomenės, Raižių musulmonų religinės bendruomenės pirmininkas
Nominacijos: Alytaus rajono garbės pilietis (2021)

Nuotr. iš kn.: Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai : Alytus. – Kaunas, 2010. – P. 242.

Gimė 1946 m. rugpjūčio 9 d. Raižių k. Alytaus r. 1953–1957 m. mokėsi Raižių pradinėje mokykloje, 1957–1960 m. – Tabalenkos (Alytaus r.) septynmetėje mokykloje, 1960–1962 m. – Butrimonių (Alyrtaus r.) vidurinėje mokykloje, 1962–1966 m. – Alytaus mechanikos technikume (techniko elektriko specialybė) [4].

1969–1984 m. dirbo Alytaus medvilnės kombinato (AB „Alytaus tekstilė“) Automatizacijos ir mechanizacijos cecho elektriku automatiku, 1984–1989 m. – meistru, 1989–2009 m. – elektriku automatiku, Ryšių ir automatikos cecho Vyriausiojo energetiko skyriaus elektriku [4].

Ipolitas Makulavičius yra Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro Muftijato valdybos narys [4].

1979 m. suteiktas nusipelniusio darbuotojo garbės vardas, įrašytas į Alytaus medvilnės kombinato garbės knygą. Lengvosios pramonės darbuotojo dienos proga 1973–1974 m. apdovanotas padėkos raštais, 1973 m. ir 1977 m. – garbės raštais. 1997 m. skirtas padėkos raštas už tautinės sąmonės, etninės kultūros ir religijos puoselėjimą. 2006 m. apdovanotas Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės garbės sidabro ženklu „Už nuopelnus“ [4].

2021 m. I. Makulavičiui suteiktas Alytaus rajono garbės piliečio vardas už Alytaus rajono vardo garsinimą, puoselėjant lietuvių ir totorių bendrumą, istorijos ir kultūros, tautinio identiteto saugojimą [2].

Ipolitas Makulavičius yra Alytaus apskrities totorių bendruomenės, Alytaus rajono Raižių musulmonų religinės bendruomenės pirmininkas. „Tai ne vien mano, bet mūsų visų darbas, garsinant kaimą, seniūniją, rajoną, valstybę. Esu labai dėkingas tiems, kas remia ir palaiko mūsų darbus, pastangas, mūsų gyvenimą. Jis – ne rožėmis klotas, visko buvo – ir sunkumų. Ačiū tiems, kurie dirbo, dirba ir dirbs“, – teigė I. Makulavičius [1-3, 5].

Informacijos apie Alytaus apskrities totorių bendruomenės pirmininką I. Makulavičių yra šiuose leidiniuose: „Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai : Alytus“ [4], E. Krušinienės „Punia laiko verpetuose“ [3].  Yra informacijos periodikoje ir internete.

 

Literatūra ir šaltiniai

  1. Černiauskas, Šarūnas. Totorių bendruomenės vadovas: islamas kaimynų negąsdina: [apie Alytaus totorių bendruomenės pirmininką]. – Portr. // Dainavos žodis. – 2013, birž. 21, p. 6.
  2. Dauguose gražiai paminėta Valstybės diena, paskelbtas garbės pilietis, koncertavo Lietuvos muzikos žvaigždės: [Alytaus rajono garbės pilietis I. Makulavičius]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2021, liep. 8, p. 10.
  3. Krušinienė, Emilija. Raižių musulmonų religinė bendruomenė: [pirmininkas I. Makulavičius]. – Iliustr. // Krušinienė, Emilija. Punia laiko verpetuose. –Marijampolė, 2013. – P. 121-123.
  4. Makulavičius Ipolitas. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai : Alytus. – Kaunas, 2010. – P. 242.
  5. Totorių bendruomenės pirmininkas švenčia 70-metį: [I. Makulavičius]. – Iliustr. // Dainavos žodis. – 2016, rugpj. 12, p. 2.

 

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2021

0 atsakymų