„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Genovaitė Švabienė

Gyvenimo datos:1936 02 13
Gimimo vieta:Vaickūniškės (Lazdijų r.)
Veikla:kultūros ir švietimo darbuotoja
Nominacijos: Alytaus rajono garbės pilietis (2017)

Genovaitė Švabienė. Nuotr. iš kn.: Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai : Alytus. – [Kaunas], 2010. – P. 311.

1973 m. baigė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą. G. Švabienė 1965-1966 m. mokėsi Vilniaus kultūros-švietimo įstaigų darbuotojų tobulinimosi kursuose (choreografijos), o 1983-1984 m. – Respublikiniame kultūros darbuotojų tobulinimosi institute (chorinio dirigavimo). 1959-1970 m. Genovaitė Švabienė dirbo Žagarių (Lazdijų r.) klubo-skaityklos (kultūros namų) meno vadove, 1970-1976 m. – Luksnėnų (Alytaus r.) kultūros namų meno vadove, o 1976-2001 m. – direktore [4].

Genovaitė Švabienė veda renginius, rašo scenarijus, dainas, vadovauja ansambliams. 2006 m. išleido dainų knygelę „Užtraukime dainą“, prisiminimų ir kūrybos knygas „Aš moteris“ (2007), „Tai, ko nepasakiau“ (2008), knygas „Užtraukime dainą 2“ (2009) bei „Luksnėnai XX ir XXI a.“ (kaimo istorija, 2009). 2012 m. išleido naują šventų giesmių knygelę „Giesmės“. G. Švabienė yra knygos „Tarškutis. Muzikos, dainos ir šokio kelyje“ viena iš sudarytojų (2012 m.). 2017 m. išleido poezijos knygą „Beliko senam albume“ ir dainyną „Užtraukime dainą 3“. Išleido 6 garso kasetes, režisavo 6 TV laidas: „Dzūkų seklytėlė“, „Dzūkiška veselia“, „Jubiliejinė puokštė“ (skirta moterų ansamblio „Alasėlis“ 40-mečiui), „Luksnėnų vasara“ ir kt. [3].

Genovaitė Švabienė yra Lietuvos poilsio vakarų vedėjų konkurso laureatė, Lietuvos meninių agitatorių (humoro grupių) konkursų laureatė. „Sidabrinių balsų“ konkurse jos vadovaujamas vyrų ansamblis ir vyrų tercetas tapo laimėtojais. Už nuopelnus kultūriniame darbe jai suteiktas Lietuvos nusipelniusio kultūros švietimo darbuotojos vardas. G. Švabienė geriausių 2010 m. laidų konkurse „Pragiedruliai“ apdovanota „Dzūkiško nacionalizmo“ nominacija už laidą „Dzūkų seklytėlė“ [1].

2023 m. vargonininkė, kompozitorė, populiarių dainų autorė G. Švabienė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanota už nuopelnus išsaugant ir garsinant lietuvių liaudies dainas, už etnokultūros puoselėjimą.

2014 m. Genovaitei Švabienei 55-erių metų kūrybinės veiklos sukakties proga įteikta Alytaus rajono savivaldybės mero padėka už gyvenimą, paskirtą kūrybai, muzikai ir dainai, dzūkų krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimą. 2014 m. savivaldybės nominacijų konkurse „Metų geriausieji“ G. Švabienė išrinkta Metų kultūros darbuotoja. 2017 m. G. Švabienei Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas už švietėjišką, kultūrinį darbą, dzūkiškos tarmės ir dainų, krašto tradicijų puoselėjimą [2].

Kasmet dalyvauja įvairiuose koncertuose ir festivaliuose. Genovaitė Švabienė apdovanota įvairiomis padėkomis ir kt. Ji organizavo tradicinę kaimo muzikantų šventę (1973-2009), kaimo šventes: dzūkiškas vakarones, Onines, Kaimo dienas. G. Švabienė yra aktyvi kaimo bendruomenės „Spindulys“ tarybos narė.

Apie G. Švabienę rašoma enciklopediniame biografijų žinyne „Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Alytus“ [4], leidinyje „Alytaus krašto žmonės. Istorijos akimirkos“ [3]. Yra straipsnių spaudoje ir internete.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Apdovanojimai už dzūkišką nacionalizmą: [apdovanoti geriausių 2010 m. laidų konkurso „Pragiedruliai“ nugalėtojai, G. Švabienei skirta „Dzūkiško nacionalizmo“ nominacija už laidą „Dzūkų seklytėlė“]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2011, geg. 7, p. 10.
  2. Garbės piliečio vardas suteiktas Genovaitei Švabienei: [Alytaus rajono garbės piliečio vardas]. – Iliustr. // Dainavos žodis. – 2017, liep. 21, p. 1.
  3. [Genovaitė Švabienė]. – Iliustr. // Alytaus krašto žmonės. Istorijos akimirkos / sudarė Vydas Baravykas. – Alytus, [2017]. – P. 59.
  4. [Švabienė-Kubiliūtė Genovaitė]. – Iliustr. // Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai : Alytus. – Kaunas, [2010]. – P. 311.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2019; 2023

 

Susijusi informacija

0 atsakymų