„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Alytaus rajono garbės piliečio vardas – Genovaitei Švabienei

Gyvenimo datos:1936-02-13
Gimimo vieta:Vaickūniškės (Lazdijų r.)
Veikla:
Nominacijos: Alytaus rajono garbės pilietis (2017)

2017 m. liepos 21 d. Oninių šventėje Punioje, kuri šiais metais yra mažoji Lietuvos kultūros sostinė, Genovaitei Švabienei įteiktas Alytaus rajono garbės piliečio ženklas, miniatiūra ir liudijimas. Alytaus rajono garbės piliečio vardą Savivaldybės taryba suteikė G. Švabienei už švietėjišką, kultūrinį darbą, dzūkiškos tarmės ir dainų, krašto tradicijų puoselėjimą, Alytaus rajono garsinimą. G. Švabienė yra dainų kūrėja, kultūros ir švietimo darbuotoja. Alytaus rajone Luksnėnų kaime gyvena ir dirba nuo 1970-ųjų.

Genovaitė Švabienė gimė 1936 m. vasario 13 d. vaizdingame Dzūkijos kampelyje, Lazdijų rajone Vaickūniškės kaime prie Širvinto miško, kur prabėgo jos basakojė vaikystė ir jaunystė. Jai teko pergyventi tragišką karo ir pokario laikotarpį, kada žmonės žūdavo, nežinodami už ką, kuo prasikaltę. Buvo nužudyti ir Genovaitės tėvai, kiti artimieji, jai teko skurdi ir sunki našlaitės ,o vėliau ir našlės dalia. Likusi vienintelė tėvų ūkio savininkė, ėmė jame ūkininkauti: arė, sėjo, akėjo, augino javus ir gyvulius, dirbo ne pagal savo jėgas kitus ūkio darbus. Nuo mažens Genovaitė labai mėgo šokti ir dainuoti, daug skaitė, vaidino bibliotekos ruošiamuose spektakliuose. Kaip gabi saviveiklininkė 1959 m. rugsėjo 15 buvo pakviesta dirbti Žagarių klubo-skaityklos vedėja, vėliau šis klubas-skaitykla buvo perorganizuotas į kultūros namus. Juose dirbo kartu su vyru Raimundu Švabu. 1970 m. Mindaugui Šatkauskui pakvietus Genovaitė su šeima atsikrausto gyventi ir dirbti į Alytaus rajono Luksnėnų sodininkystės tarybinio ūkio kultūros namus, kur nuveikė didžiulį kultūrinį darbą. 1976 m. mirus vyrui, Genovaitė imasi dirbti už du. Vėliau kultūros namams tapus zoniniais, juose dirbo kartu su sūnumi Algiu Straigiu ir marčia Vitalija. Palaikomi ūkio vadovų, kultūros namai ir jų direktorė Genovaitė Švabienė pasiekė gražių rezultatų: vyrų duetas ir tercetas tapo Sidabrinių balsų respublikinio konkurso laureatais. Visą laiką negeroves išjuokusi meninė agitbrigada irgi tapo laureate. Genovaitės dukra Rita Švabaitė tapo sąjunginio poilsio vakarų konkurso laureate. Už nuopelnus kultūriniame darbe jai sutekiamas Lietuvos nusipelniusios kultūros švietimo darbuotojos vardas. Dirbdama G. Švabienė visą laiką mokėsi. Neakivaizdžiai baigė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos vardo aukštesniąją muzikos mokyklą ir kūrė dainas, posmus, scenarijus. Daug metų vadovauja moterų ansambliui Alasėlis. 

0 atsakymų