„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Danutė Konstancija Saboniūtė

Gyvenimo datos:1933 01 23
Gimimo vieta:Manciūnai (Alytaus rajonas)
Veikla:Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolė
Nominacijos: Alytaus rajono garbės pilietis (2015)

Danutė Konstancija Saboniūtė vidurinę mokyklą baigė Alytuje, mokėsi medicinos, tačiau baigusi tris kursus dėl sveikatos mokslų tęsti negalėjo. D. K. Saboniūtė visada buvo pasiryžusi tarnauti ligoniams ir vargšams [1].

Tapusi vienuole buvo paskirta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos  Lietuvos provincijos (Alytaus Šv. Jono Bosko skyriaus) vyresniąja [5], vėliau buvo išrinkta Lietuvos provincijos provinciale, kurios pareigas ėjo dvi kadencijas. 1968 m. vyriausios vadovės paskyrimu buvo paskirta gyventi Rumbonyse.  D. K. Saboniūtė 2006 m. vėl buvo paskirta Alytaus Šv. Jono Bosko skyriaus seselių, Rumbonių parapijos namų vyresniąja, pareigas ėjo iki 2014 m. Sesuo ir šiandien rūpinasi parapijos senelių globos namų veikla ir gyventojais, vaikų globa.

Vienuolė D. K. Saboniūtė kartu su kitomis vienuolėmis ir sovietmečiu globojo vaikus, kunigystę pasirinkusius jaunuolius, kurie atvykdavo į Rumbonis per atostogas, šventes. Seserį D. K. Saboniūtę ne kartą sovietų valdžios atstovai baugino ištremti, tačiau ji tų įspėjimų nepaisė ir toliau vaikus rengė Pirmajai Komunijai, mokė tikėjimo tiesų, gerumo, Dievo ir Tėvynės meilės, žmones ruošė santuokai.

2015 metais Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Garbės piliečio vardas suteiktas  Danutei Konstancijai Saboniūtei Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių kongregacijos vienuolei už beatodairišką meilę ir ilgametę globą vaikams, pasiaukojimą žmonėms ir atsidavimą tarnystei.

Alytaus rajono garbės piliete paskelbta K. D. Saboniūtė kreipėsi į šventės dalyvius su prašymu atverti širdis našlaičiams ir nuskriaustiems vaikams, seneliams. „Ištieskime pagalbos ranką, nebijokime priimti į savo namus, apglėbkime visus, ir težydi meilė visų širdyse ir šioje šventėje, brangioje, mylimoje šventėje – tautos šventėje“, – kalbėjo garbės pilietė ir linkėjo visiems meilės ir pasiaukojimo, blogį nugalėti gerumu [6].   

2010 m. seseriai D. K. Saboniūtei ir seseriai Sonatai Marčiulionytei už beatodairišką meilę ir globą įteiktas aukščiausias Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimas „Gerumo žvaigždė“, skiriamas už ypatingus nuopelnus socialinės apsaugos ir darbo srityse [2].

Apie Danutę Konstanciją Saboniūtę rašoma leidinyje „Kas yra kas Lietuvoje“ [5], periodikoje [3, 4, 6], internete [1, 2].

Literatūra ir šaltiniai

  1. Danutė Konstancija Saboniūtė. Alytaus rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2016–05–04]. Prieiga per internetą: <http://www.arsa.lt/index.php?1590487988>.
  2. Konferencijoje „Priglausk mane“ D. Jankauskas įteikė „Gerumo žvaigždes“. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2016-05-04]. Prieiga per internetą: <http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/archive/konferencijoje-priglausk-mane-zaat.html>
  3. Minint Valstybės dieną paskelbta devintoji rajono garbės pilietė: [Danutė Konstancija Saboniūtė] // Alytaus rajono žinios. –2015, rugsėjis (Nr. 29), p. 8.
  4. Mosteikaitė, Alma. Alytaus rajono garbės piliečio vardas – vienuolei: [Danutė Konstancija Saboniūtė] // Alytaus naujienos. – 2015, liep. 2, p. 2.
  5. Saboniūtė Marija Margarita Danutė // Kas yra kas Lietuvoje 2002. – Kaunas, 2002. – P. 573
  6. Valstybės dienos šventėje – kvietimas dirbti Lietuvai, mylėti ir pasiaukoti. – Iliustr.. – Alytaus rajono savivaldybės informacija // Dainavos žodis. – 2015, liep. 10, p. 5.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka), 2016

0 atsakymų