„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Arvydas Šeškevičius

Gyvenimo datos:1939 07 05 - 2023 01 22
Gimimo vieta:Simnas (Alytaus r.)
Veikla:gydytojas kardiologas, pedagogas
Nominacijos: Simno miesto metų žmogus (2012), Alytaus rajono garbės pilietis (2024)

Arvydas Šeškevičius. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius, 2013. - T. 23

Arvydas Šeškevičius. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2013. – T. 23

Šeškevičius, Arvydas, Šeškevičius, Benonas. Simnas. - [Kaunas], 2006. Knygos viršelis

Šeškevičius, Arvydas, Šeškevičius, Benonas. Simnas. – [Kaunas], 2006. Knygos viršelis

Gimė išsilavinusių žmonių šeimoje. 1946–1958 m. mokėsi Alytaus rajono Simno vidurinėje mokykloje, 1958–1961 m. – Kauno medicinos mokyklos Rentgeno technikos skyriuje, 1964–1970 m. studijavo Kauno medicinos instituto Gydomajame fakultete. 1961 m. – Vilniaus 2-osios ligoninės rentgenotechnikas, 1970–1971 m. – Lazdijų rajono Seirijų apylinkės ligoninės Vidaus skyriaus vedėjas, gydytojas, 1971–1986 m. – Kauno medicinos instituto Kardiologijos instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis, Kauno klinikų gydytojas kardiologas. 1978 m. tapo medicinos mokslų kandidatu, 1982 m. – docentu, 1991 m. – medicinos mokslų daktaru. Iki 1992 m. – Kauno medicinos akademijos Gydytojų tobulinimo fakulteto Elektrokardiostimuliacijos katedros docentas, Kauno medicinos universiteto Kardiologijos klinikos gydytojas kardiologas, 1992–2007 m. – Kauno medicinos universiteto Slaugos fakulteto pirmasis dekanas ir šio fakulteto įkūrėjas, 1995–2008 m. – KMU Slaugos fakulteto Slaugos ir rūpybos katedros įkūrėjas ir šios katedros pirmasis vedėjas, nuo 2008 m. – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos profesorius. Narystė organizacijose: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Slaugos fakulteto Atestacijos ir konkursų komisijos narys, LSMU Profesorių klubo Stebėjimo komiteto pirmininkas, Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro valdybos garbės narys. Profesorius yra paliatyviosios medicinos pradininkas Lietuvoje. Jis yra Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos prezidentas, Pagalbos onkologiniams pacientams asociacijos įkūrėjas ir pirmasis prezidentas, Lietuvos onkologų draugijos Paliatyviosios pagalbos sekcijos vadovas, Europos paliatyviosios pagalbos asociacijos narys, paliatyviosios medicinos projektų ir mokslo vertintojas, Alytaus krašto mokslininkų bendrijos „Vizija“ narys, Alytaus paliatyviosios pagalbos ir globos centro „Tėviškės namai“ valdybos narys, „Vilnijos“ draugijos narys [4, 8]. Mirė 2023 m. sausio 22 d. Kaune. Palaidotas savo tėviškėje Simne (Alytaus r.).

Šeškevičius, Arvydas. Simno šimtmečių istorija. – Kaunas, 2019. – D. 1. Knygos viršelis

Profesorius A. Šeškevičius – knygų „Nursing today“ (2005), „Nurse‘s University – Level Education Models“ (2004), „Paliatyvioji pagalba“ (2004), „Paliatyvioji slauga“ (vertimas iš anglų kalbos, 2004), vadovėlių „Injekcijos. Infuzijos“, „Geriatrija“ ir „Paciento higiena“, istorinės knygos „Simnas“ (2006) bendraautorius, knygų „Dešimt ieškojimo metų“ (2005), „Penkiolika kūrybos metų“ (2005), „Dovanota viltis: Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijai – penkiolika metų, 1995-2010“ (2010) autorius. Tarptautinių konferencijų dalyvis ir pranešimų autorius. Stažavosi Švedijos, Australijos, Škotijos, JAV, Lenkijos, Austrijos universitetuose. Dalyvavo ES projektuose „Slaugos ir reabilitacijos mokslo krypčių naujų mokymo(si) metodų įgyvendinimas (2006–2007), „Slaugos universitetinio mokymo modelis“ (2003–2004). Periodikoje spausdinta A. Šeškevičiaus eilėraščių [9-10].

Gydytojas A. Šeškevičius 2009 m. apdovanotas nusipelniusio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro padėkomis (1995, 2000, 2002, 2006, 2011 m.), 2006 m. – Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės D. Mikutienės padėka. 2011 m. profesoriui įteiktas projekto „Lietuvos garbė“ „Metų pašaukimo“ apdovanojimas. 2016 m. gydytojui A. Šeškevičiui Gyvybės apdovanojimų metu paskirta nominacija „Už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui“ [4, 7]. 2016 m. Valstybės dieną Lietuvos Respublikos Prezidentė A. Šeškevičiui įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kryžių.

Šeškevičius, Arvydas. Simno ir jo apylinkių pradinės mokyklos, 1782-2012. - Simnas [i. e. Kaunas], 2015. Knygos viršelis

Šeškevičius, Arvydas. Simno ir jo apylinkių pradinės mokyklos, 1782–2012. – Simnas [i. e. Kaunas], 2015. Knygos viršelis

Arvydas Šeškevičius: bibliografijos rodyklė (1973-2003). - Kaunas, 2004. Knygos viršelis

Arvydas Šeškevičius: bibliografijos rodyklė (1973–2003). – Kaunas, 2004. Knygos viršelis

Arvydas Šeškevičius yra parašęs knygų apie savo gimtąjį miestą. 2006 m. kartu su broliu Benonu Šeškevičiumi išleido knygą „Simnas“, o 2015 m. – „Simno ir apylinkių pradinės mokyklos, 1972–2012: (Simno pradinei mokyklai 230 metų)“ [9]. Pirmojoje spausdinama A. Šeškevičiaus, Simno vidurinės mokyklos 1958 m. laidos abituriento atsiminimai apie savo moksleiviškus metus Simne. „Mes turime žinoti savo krašto, kaimo, miestelio, savo gatvės istoriją. Mes turime gerbti giminių, gyvenusių ir išėjusių anapilin simniškių atminimą. Kiekvienas, nors ir paprastas žmogus, bet didis darbais“, – yra sakęs profesorius [2]. 2019 m. prof. A. Šeškevičius parašė dviejų dalių leidinį „Simno šimtmečių istorija. 202o m. išleido knygą „Simno bažnyčiai 500 metų“. 2022 m. išleista A. Šeškevičiaus knyga „Nenugalėta tiesa“, skirta Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-mečiui. Kronika buvo leista pogrindyje Simne.

Jis yra padovanojęs Simno bibliotekai nemažai knygų, žurnalų. Bibliotekoje yra skyrius, kur surinktos visos profesoriaus parašytos knygos. A. Šeškevičius čia organizuoja įvairius renginius, parodas, skaito paskaitas medicinos tema Alytaus rajono ir Simno miesto sveikatos centruose [3].

2012 m. profesorius A. Šeškevičius išrinktas Simno miesto metų žmogumi [4]. 2024 m. suteiktas Alytaus rajono garbės piliečio vardas (po mirties) už reikšmingą indėlį į Lietuvos mediciną ir socialinę slaugą, paliatyviosios pagalbos kūrimą, Simno miesto istorinės atminties puoselėjimą, Lietuvos ir Alytaus rajono vardo garsinimą.

2016 m. gydytojui įteikta Simno miesto seniūno padėka, 2015 m. vasario 16 d. A. Šeškevičius apdovanotas Alytaus rajono mero Algirdo Vrubliausko padėka už pilietiškumą, tautiškumą, meilę gimtajam kraštui, bendruomeniškumą ir aktyvią visuomeninę veiklą, Simno krašto istorijos atgaivinimą.

Arvydo Šeškevičiaus autobiografija spausdinama Benjamino Kondrato knygoje „Kūrėjų pėdsakais“. Informacijos apie prof. A. Šeškevičių yra šiuose leidiniuose: „Kas yra kas Lietuvoje. Medicina“, „Asmenybės. 1990–2015. Lietuvos pasiekimai“, „Lietuvos medicina: pažanga ir asmenybės“ [9], žinyne „Mūsų gydytojai“ (Vilnius, 1998), Arvydo ir Benono Šeškevičių parengtoje knygoje „Simnas“, „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (Vilnius, 2013. T. 23) ir kt. Yra straipsnių periodikoje, internete.

2004 m. išleista Arvydo Šeškevičiaus bibliografijos rodyklė, apimanti 1973–2003 m. laikotarpį. Rodyklėje – 301 įrašas. Bibliografiją sudarė žymus bibliografas Osvaldas Janonis. Įvadinį straipsnį apie profesoriaus mokslinę ir visuomeninę veiklą parašė prof. Nijolė Misiūnienė [6].

Literatūra ir šaltiniai

  1. Macijauskienė, Jūratė, Blaževičienė, Aurelija. Gydytojas, mokslininkas, mokytojas // Ave vita. – 2009, rugs. 11, p. 1, 3.
  2. Smaidžiūnienė, Jūratė. Simniškiai dėkoja: [Kauno medicinos universiteto profesoriaus A. Šeškevičiaus pagalba Simno miestelio bibliotekai: dovanotos knygos, medicininiai žurnalai, fotonuotraukos, organizuoti renginiai] // Tarp knygų. – 2006, Nr. 5, p. 34.
  3. Smaidžiūnienė, Jūratė. Simno kraštietis – Lietuvos Garbės nominantas: [apie susitikimą su prof. A. Šeškevičiumi Simno (Alytaus r.) bibliotekoje]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2001, Nr. 9 (rugsėjis), p. 31.
  4. Šeškevičius Arvydas. – Portr. // Asmenybės. 1990–2015. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 1031.
  5. Šeškevičius, Arvydas. [Arvydas Šeškevičius: autobiografija] // Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius, 2004. – Kn. 13, p. 200-207.
  6. Arvydas Šeškevičius: bibliografijos rodyklė (1973–2003). – Kaunas, 2004. – 69 [1] p.: portr.
  7. Šeškevičius, Arvydas. Profesorius Arvydas: „Ir sunkiomis gyvenimo minutėmis pesimizmas man buvo svetimas“: [pokalbis]. – Portr. // Alytaus naujienos. – 2016, geg. 12, p. 8.
  8. Šeškevičius Arvydas // Kas yra kas Lietuvoje. Medicina. – Kaunas, 2007. – P. 343.
  9. Šeškevičius Arvydas. – Portr. // Lietuvos medicina: pažanga ir asmenybės. – Kaunas, 2014. – P. 126, 450-451.
  10. Arvydas Šeškevičius // Šeškevičius, Arvydas, Šeškevičius, Benonas. Simnas. – [Kaunas], 2006. – P. 142-143.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2016; 2024

 

Susijusi informacija

0 atsakymų