„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Anzelmas Matutis

Gyvenimo datos:1923 01 07 - 1985 09 21
Gimimo vieta:Zomčinė (Javaravo vlsč., Marijampolės apskr.)
Veikla:vaikų poetas
Pagerbimas: Memorialinis muziejus (Alytaus miestas)
Linkevičius, Jonas. Po girią vaikščiojo poetas. - Vilnius, 2000. Knygos viršelis

Linkevičius, Jonas. Po girią vaikščiojo poetas. – Vilnius, 2000. Knygos viršelis

Poetas gimė ūkininko šeimoje. 1942 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. Dirbo mokytoju Santaikoje, Simne (Alytaus raj.), Seirijuose (Lazdijų raj.), 1950–1972 m. – Alytuje. Dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą miesto mokyklose, dirbo pionierių namuose, vadovavo literatų ir turistų būreliams. 1971 m. Varėnos rajono girioje, Pauosupėje, pasistatė namelį, praminė Dreve ir jame leisdavo vasaras. Eilėraščius vaikams pradėjo spausdinti 1937 m. 1972 m. atsisakė mokytojo darbo ir visas jėgas skyrė kūrybai. Palaidotas Alytuje [2, 4].

Eilėraščius pradėjo spausdinti „Šaltinėlyje“, „Ateities spinduliuose“ ir kt. 1935 m. šešiolikmetis „Žiburėlio“ žurnalo surengtame jaunųjų literatų konkurse laimėjo dvi premijas už eilėraštį „Gėlių dainelė“ ir poemą „Kiškiukas Gailiukas ir geras berniukas“. A. Matutis – trumpojo eilėraščio meistras. Poetas išleido daugiau kaip 30 eilėraščių, poemų, eiliuotų pasakų vaikams, parengė literatūros bei istorijos skaitinių knygų ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, iš rusų kalbos išvertė estų, kirgizų, baltarusių, rusų poetų eilėraščių, parašė apybraižų. 1948 m. išleido pirmuosius eilėraščių rinkinius „Genių kalvė“ (1948, 1978) ir „Grok, žiogeli, smuikeliu“. 1950 m. išleido „Vaikai iš kolūkio“, „Mokyklos takeliu“ (1952), „Vaivorykštė ežerą semia“ (1958, 2003), „Dvejetų karalius“ (1961), „Vyturių vainikas“ (1964), „Girios televizorius“ (1973), „Milžinų šaukštas“ (1978, 1982), „Girinukai“ (1978), „Šnekučiai“ (1982), „Tai margumai genelio“ (1983), „Dvylikos svečių lauktuvės“ (1984), eiliuotų pasakų knygas – „Negriukas Džonis“ (1951), „Miško cirkas“ (1958, 1976), „Drevinukas“ (1974, 1979), „Trijų brolių svirnelis“ (1982). Išskirtinis kūrinys – epinė poema „Karžygys Leinė“ (1965). Išleista kūrybos rinktinė „Margaspalvė genio kalvė“ (1980, 1997). Parašė libretą J. Gaižausko operai „Buratinas“ (1968) [1, 3].

Jonas Linkevičius yra parašęs apybraižą „Po girią vaikščiojo poetas: Anzelmo Matučio gyvenimas ir kūryba“. Tai pat informacijos apie A. Matutį ir jo kūrybą yra šiuose leidiniuose: Vinco Aurylos „Lietuvių vaikų literatūra“ [3], „Lietuvių literatūros enciklopedija“, Visuotinė lietuvių enciklopedija“ (Vilnius, 2008. T. 14), Benjamino Kondrato „Kūrėjų pėdsakais Alytaus krašte“ [5] ir daugelyje kitų. Yra straipsnių periodikoje, internete.

Anzelmui Matučiui 1984 m. įteiktas H. K. Anderseno diplomas už rinktinę „Margaspalvė genio kalvė“ (įrašant A. Matutį į premijuotų rašytojų garbės knygą).

1988 m. spalio 29 d. viena Igliaukos miestelio gatvių pavadinta A. Matučio vardu. 1989 m. gegužės 20 d. Igliaukos vidurinei mokyklai suteiktas A. Matučio vardas. 1991 m. spalio 19 d. Alytuje atidarytas A. Matučio memorialinis muziejus su paminkline lenta (Alytaus kraštotyros muziejaus filialas) name, kuriame gyveno poetas. Rašytojo vardu buvo pavadinta pradinė mokykla Alytuje. Zomčinės kaime – A. Matučio gimtinės muziejus. 1997 m. prie sodybos įkurtas parkas. Gatvė Alytuje, kuriame gyveno A. Matutis, pavadinta jo vardu.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Arnatkevičiūtė, Laima. Matutis Anzelmas // Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001. – P. 318-319.
  2. Arnatkevičiūtė, Laima. Matutis Anzelmas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – T. 14, p. 458-459.
  3. Auryla, Vincas. Anzelmas Matutis // Auryla, Vincas. Lietuvių vaikų literatūra. – Vilnius, 1986. – P. 162-163.
  4. Linkevičius, Jonas. Po girią vaikščiojo poetas: Anzelmo Matučio gyvenimas ir kūryba: [apybraiža]. – Vilnius, 2000. – 205 [3] p.: iliustr.
  5. Matutis, Anzelmas. [Anzelmas Matutis: autobiografija] // Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius, 2013. – Kn. 9, p. 227-241.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2016

Susijusi informacija

0 atsakymų