„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Antanas Kmieliauskas

Gyvenimo datos:1932 03 08 - 1919 08 31
Gimimo vieta:Olendernė (Alytaus r.)
Veikla:dailininkas, Vilniaus dailės akademijos profesorius
Nominacijos: Alytaus rajono garbės pilietis (2008)
Antanas Kmieliauskas. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius, 2006. - T. 10

Antanas Kmieliauskas. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2006. – T. 10

1939—1947 m. mokėsi Alytaus rajono Butrimonių pradžios mokykloje ir Prienų rajono Jiezno gimnazijoje. 1947-1949 m. tęsė mokslus Butrimonių progimnazijoje. 1949-1951 m. – Kauno vidurinėje dailės mokykloje (vėliau pavadinta J. Naujalio vidurine meno mokykla, dabar – Kauno dailės gimnazija), kurią baigė aukso medaliu. 1951-1957 m. studijavo LTSR valstybiniame dailės institute. 1957 m. buvo priimtas į LTSR Dailininkų sąjungą, bet 1960 m. iš jos buvo pašalintas už sukurtą skulptūrą „Šv. Kristoforas“, kuri buvo pastatyta prie Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios. 1962-1979 m. Vilniaus dailės mokykloje dėstė piešimą ir skulptūrą. 1966 m. pirmą kartą išsiuntė savo ekslibrisą į užsienį – ekslibrisų parodą, vykusią Čekoslovakijoje. 1975 m. įstojo į LTSR dailininkų sąjungos grafikos, vėliau – monumentaliosios dailės sekciją. 1977 m. pradėjo dėstyti Dailės institute. 1994 m. buvo suteiktas profesoriaus vardas [1, 5, 11].

Antanas Kmieliauskas kuria skulptūras, freskas, ekslibrisus, tapybos ir grafikos darbus. Dailininkas dalyvaujas grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. Žymesni darbai yra šie: memorialinis paminklas „Šv. Kristoforas“ (Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios šventorius, 1957-1959 m.), grafikos darbai „Vilniaus bokštai“ (1977 m.), „Vilniaus universitetui – 400“ (1979 m.) ir kt., VU knygyno „Littera“ freskos (1979 m.), VU rektorato posėdžių salės sienų ir lubų freskos (1979-1989 m.), apie 30 antkapinių paminklų (Jurgio Ir Marijos Šlapelių (Vilniaus Rasų kapinės, 1981 m.), Norberto Vėliaus (Vilniaus Antakalnio kapinės, 1999 m.), Jono Aisčio (Rumšiškių kapinės, 2004 m.) ir kt., Rainių koplyčios freskos (Telšių r., 1991 m.), skulptūra „Vytautas Didysis“ Kernavėje (Širvintų r., 2003 m.), 2010 m. paminklas kunigui disidentui Broniui Laurinavičiui – rausvo granito skulptūra „Jėzus, nešantis Kryžių“ (Vilnius, 2012 m.) ir kt. A. Kmieliausko balto marmuro fontano skulptūrų kompozicija pastatyta Italijoje, Gamberalės mieste [2, 5-6].

Ypač daug apdovanojimų dailininkas pelnė už savo sukurtus ekslibrisus. 1970 m. A. Kmieliauskas buvo apdovanotas III tarptautiniame ekslibriso kongrese–konkurse Budapešte (Vengrija), 1974 m. jam įteiktas aukso medalis tarptautiniame San Vito al Tagliamento bibliotekos ekslibriso konkurse (Italija), premija (Krištolo taurė XV tarptautiniame ekslibriso kongrese Blede (Jugoslavija), 1977 m. – III premija IV Talino grafikos trienalėje (Estija), tarptautiniame konkurse „Ex libris Lago Magglore Luine“ (Italija). 2000 m. tarptautiniame ekslibriso konkurse „Jubiliejus 2000“ Italijoje paskirta III premija. Dailininkas 2006 m. tarptautiniame konkurse „Exlibris Remo Palmirani“ apdovanotas sidabro medaliu. 1991 m. A. Kmieliauskui paskirta Lietuvos nacionalinė premija. 2007 m. – apdovanotas popiežiaus Benedikto XVI skirtu Grigaliaus Didžiuoju ordinu, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. 2012 m. suteiktas LR kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ [1-2].

Dailininkas jau daugelį metų gyvena Vilniuje, tačiau neužmiršta savo gimtinės Alytaus rajone. Nuo 1964 m. Kmieliauskų šeima gyvena vaizdinguose Markučiuose. Dailininkas stengėsi, kad sodyba Vilniuje būtų panaši į tėvų namus, bandė čia atkurti tėviškės piliakalnio dvasią [9].

Dailininko gimtojo rajono vietoves puošia jo kūriniai. A. Kmieliausko sukurti darbai Alytaus rajone yra šie: Nukryžiuotasis ir kitos skulptūros Butrimonių bažnyčioje (1950-1956), Daugų bažnyčios sienų tapyba (1958), Pieta. Memorialinis paminklas „Žuvusiems ir išblaškytiems Tėvynės vaikams 1940-1945-1990“ (Ūdrijos k., 1991 m.), antkapiniai paminklai (mamai ir visai Kmieliauskų giminei (Butrimonių kapinės), Gintarėlio Grigonio (Pivašiūnų kapinės), Geisčiūnų ir Avižienių šeimų (Mikalavo k. kapinės) [5], skulptūra „Partizanų motina“ Simne (2009 m.). Butrimonių gimnaziją puošia A. Kmieliausko sieninės tapybos darbas, sukurtas 2011 m.

1998 m. dailininko tapytų portretų paroda veikė Butrimonyse ir Alytuje [2, 6].

Menininkas tapo Butrimonių gimnazijos Garbės galerijos nariu.

2008 m. dailininkui Antanui Kmieliauskui suteiktas Alytaus rajono garbės piliečio vardas [2, 7].

Viename interviu dailininkas yra sakęs, kad jo menas kyla „iš kaimo, tėvų namų, lietuvių liaudies dainų ir papročių, moterų audinių, vyrų darytų rūpintojėlių, M. K. Čiurlionio piešinių ir melodijų“ [3].

Daug informacijos apie dailininką yra albume „Antanas Kmieliauskas: skulptūra, freska, tapyba, grafika“, kurio išėjo jau du leidimai – 2001 ir 2003 m. (pataisytas ir papildytas) [5]. Leidinį sudarė dailininkas Rimantas Dichavičius, teksto autorė – menotyrininkė, tyrinėjanti A. Kmieliausko kūrybą, dr. Neringa Markauskaitė. Knygos pradžioje pateikiami „Autobiografiniai puslapiai“, kur dailininkas pasakoja apie kūrybinį kelią. Ir kitose knygos vietose pateikiama menininko minčių apie savo kūrybą, atskirų kūrinių atsiradimą. Albumo nuotraukose – 128 A. Kmieliausko sukurtos skulptūros, 59 freskos, 49 tapybos darbai, 111 ekslibrisų [8]. Knygoje daug nuotraukų iš asmeninio albumo. Leidinyje nurodomi reikšmingesni menininko apdovanojimai, svarbesnės parodos, pateikiamas kolekcininkų sąrašas ir kt. Informacijos apie A. Kmieliauską ir jo kūrybą taip pat yra šiuose leidiniuose: „Asmenybės. 1990-2015. Lietuvos pasiekimai“ [2], edukologės Onos Voverienės straipsnių rinkinyje „Tautotyros etiudai“ [8], Danutės Anušauskienės knygoje „Butrimonys“ [1], lietuviškose enciklopedijose [6] ir daugelyje kitų. Yra informacijos periodikoje, internete.

Leidinyje „Antanas Kmieliauskas: skulptūra, freska, tapyba, grafika“ pateikiama dailininko bibliografija [5]. Keli A. Kmieliauskui skirti įrašai yra ir bibliografijos rodyklėje „Lietuvos TSR dailė, 1940-1970“ (Vilnius, 1981), sudarytoje Lietuvos nacionalinės bibliotekos darbuotojų Laimės Lukošiūnienės ir Živilės Manelienės.

Literatūra ir šaltiniai

 1. Anušauskienė, Danutė. Antanas Kmieliauskas // Anušauskienė, Danutė. Butrimonys. – Alytus, 2007. – P. 97-100.
 2. Kmieliauskas Antanas. – Portr. //Asmenybės. 1990–2015. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 611.
 3. Kmieliauskas, Antanas. Iš gimtojo kaimo, liaudies dainų ir papročių, rūpintojėlių semiamas įkvėpimas: [pokalbis su dailininku, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu prof. A. Kmieliausku] / kalbėjosi Daiva Červokienė. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, geg. 11, p. 7, 12: Prieiga per internetą: < http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2012/05/11/fondasa_01.html>.
 4. Kmieliauskas, Antanas. „Menas padaro žmones žmogiškesnius“: [pokalbis su tapytoju, skulptoriumi, Nacionalinės premijos laureatu Antanu Kmieliausku apie menininko kelią] / [kalbino Vaiva Lanskoronskytė] // Kelionė su Bernardinai.lt. – 2015, Nr. 2, p. 74-79; Prieiga per internetą:< http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-12-20-antanas-kmieliauskas-menas-padaro-zmones-zmoniskesnius/138746>.
 5.  Antanas Kmieliauskas: skulptūra, freska, tapyba, grafika: [albumas]. – 2-asis patais. Ir papild. leid. – Vilnius, 2003. – 367, [1] p.: iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Santr. Angl. – Bibliogr.: p. 305-306.
 6. Markauskaitė, Neringa. Kmieliauskas Antanas. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2006. – T. 10, p. 297.
 7. Vaitekūnas, Gediminas. Rajono garbės piliečio vardas – garsiam dailininkui ir skulptoriui Antanui Kmieliauskui. – Portr. // Alytaus naujienos. – 2008, liep. 3, p. 1-2.
 8. Voverienė, Ona. Skulptorius Antanas Kmieliauskas. – Portr. // Voverienė, Ona. Tautotyros etiudai. – Vilnius, 2001. – P. 212-217.
 9. Vyšniauskaitė, Birutė. Dailininkas A. Kmieliauskas į sostinę perkėlė dalį savo tėviškės: [apie dailininko sodybą Vilniuje, Markučiuose]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 1998, birž. 8, p. 3, 10.
 10. Žemaitytė, Zita. Su žmonėmis ir žmonėms // Kultūros barai. – 1982, Nr. 3, p. 37-41.
 11. Žemaitytė, Zita. With people and the people: [about the artist A. Kmieliauskas]; translated by Diana Bartkutė. – Iliustr. // Vilnius. – 1997, vol. 4, No. 7 (winter), p. 165-179.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2016

 

 

Susijusi informacija

0 atsakymų