„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Alma Adamkienė

Gyvenimo datos:1927 02 10 - 2023 05 21
Gimimo vieta:Šiauliai
Veikla:filantropė, visuomenės veikėja
Nominacijos: Alytaus rajono garbės pilietis (2014)
Alma. - Vilnius, 2007. Knygos viršelis

Alma. – Vilnius, 2007. Knygos viršelis

Mokėsi Telšių Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnazijoje. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Baigė Eikšteno gimnaziją, studijavo Erlangeno universiteto Filologijos fakultete. 1949 m. išvyko į JAV, kur dirbo plieno gamyklos laboratorijoje laborante, vėliau – draudimo kompanijoje. 1960–1983 m. vadovavo šeimai priklausančiai Tabor Farmos vasarvietei, tapusiai svarbiu lietuvybės centru, lietuvių išeivių organizacijos „Santara – Šviesa“ suvažiavimų vieta. 1997 m. grįžo į Lietuvą. 1998 m. vyrui V. Adamkui tapus LR Prezidentu, aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą. 1999 m. kovo 17 d. įkūrė iki 2014 m. veikusį Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondą, kurio pagrindinė misija – padėti vaikams, remti Lietuvos kaimo mokyklas, jose besimokančius vaikus ir vaikų globos namų auklėtinius. Fondas teikė paramą 45 provincijos mokykloms, tarp jų ir Alytaus rajono. Butrimonių gimnazijai skirta daugiau kaip 8000 knygų už beveik 150 000 Lt, sporto salės renovacijai – 35 tūkst. Lt. Butrimonių gimnazija yra viena sėkmingiausių Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo paramą gavusių mokyklų. 2014 m. joje atidarytas fondo atminties kambarys. Simno specialiajai mokyklai fondas padėjo įgyvendinti projektą „Esu žemės vaikas“, skyręs 26 000 Lt koreguojamosios kūno kultūros kabineto ir lavinamosios klasės modulinei įrangai įsigyti [1-3, 5]. Mirė 2023 m. gegužės 21 d. Palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Alma Adamkienė 1998 m. apdovanota Norvegijos Karalystės Nuopelnų ordino Didžiuoju kryžiumi, tais pačiais metais išrinkta metų moterimi. 2001 m. apdovanota Prancūzijos Respublikos Nuopelnų ordino Didžiuoju Komandoro kryžiumi. 2003 m. įteiktas labdaros ir paramos fondo „Bėdų turgus“ „Žaliojo obuolio kavalieriaus“ apdovanojimas „už labdaros idėjų populiarinimą. 2008 m. apdovanota Nyderlandų Karalystės Karūnos ordinu. 2009 m. apdovanota ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Komandoro kryžiumi su žvaigžde. 2010 m. įteiktas Amerikos ir Baltijos forumo Vašingtone apdovanojimas už labdaringą veiklą rūpinantis Lietuvos vaikais. 2014 m. Europos černobyliečių paramos fondas (labdaros fondas „Mūsų krantas“) apdovanojo III-iojo laipsnio ordinu „Visuomenės labui“, tais pačiais metais įteiktas apdovanojimas „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“ [1].

2014 m. Almai Adamkienei suteiktas Alytaus rajono garbės piliečio vardas už prasmingą A. Adamkienės labdaros ir paramos fondo projektinę veiklą ir paramą Alytaus rajono švietimo įstaigoms [4].

Inga Liutkevičienė apie A. Adamkienę sudarė knygą „Alma“. Daugiau informacijos apie Almą Adamkienę yra šiuose leidiniuose: biografijų rinkinyje „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“, informaciniuose leidiniuose Kas yra kas Lietuvoje 2009“ ir „Kas yra kas. Lietuvos moterys“. Yra straipsnių periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Adamkienė Alma Marija. – Portr. // Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 137.
  2. Adamkienė Alma. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje 2009. – Kaunas, 2009. – P. 360.
  3. Adamkienė Alma. – Portr. // Kas yra kas . Lietuvos moterys. – Kaunas, 2007. – P. 10.
  4. Alytaus rajono garbės pilietė Alma Adamkienė: „Didžiausia padėka – matyti laimingus vaikus“. – Portr., iliustr. // Alytaus rajono žinios. – 2014, liepa (Nr. 19), p. 1, 3.
  5. Alma. – Vilnius, 2007. – 107, [28] p.: portr.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2016; 2023

Susijusi informacija

0 atsakymų