„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Alfonsas Maldonis

Gyvenimo datos:1929 08 22 - 2007 10 06
Gimimo vieta:Naujaplentė (Alytaus r.)
Veikla:poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas
Pagerbimas: Paminklas (Alytaus rajonas, Daugų seniūnija)
Maldonis, Alfonsas. Šviesa pro lapus. - Vilnius, 2009. Knygos viršelis

Maldonis, Alfonsas. Šviesa pro lapus. – Vilnius, 2009. Knygos viršelis

Rašytojas mokėsi Pocelonių (Alytaus r.) ir Alovės (Alytaus r.) pradinėse mokyklose, 1941–1949 m. – Alytaus gimnazijoje, Vilniaus 1-ojoje gimnazijoje. 1954 m. Vilniaus valstybiniame universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo laikraščio „Lietuvos pionierius“ redakcijoje. 1954–1959 m. – Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redaktoriumi, 1962–1970 m. – valstybinės leidyklos „Vaga“ vyriausiasis redaktorius. Nuo 1958 m. buvo LTSR rašytojų sąjungos nariu. 1959–1962 m. – LTSR rašytojų sąjungos poezijos konsultantas. 1970-1976 m. dirbo LTSR rašytojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotoju, 1976–1988 m. – pirmininku. Nuo 1979 m. buvo TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatu. 1981–1989 m. – LKP CK narys. 1988 m. tapo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu. A. Maldonis mirė Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje [2-3, 5].

Poetas išleido šias eilėraščių knygas: „Viduvasaris“ (1958 m.), „Veja vėtra debesį“ (1960 m.), „Saulėti lietūs“ (1962 m.), „auga medžiai“ (1965 m.), „Šitie metai“ (1966 m.), „Vandens ženklai“ (1968 m.), „Pėdsakai“ (1971 m.), „Kelionė“ (1975 m.), „Kai saulė teka“ (1978 m.), „Rytas vakaras“ (1978 m.), „Rugiaveidė“ (1982 m.), „Rinktiniai raštai“ (1984 m., 2 t.), „Artėjimas“ (1991 m.), „Baltasis skersgatvis“ (1993 m.), „Mūs baltas ratas“ (1996 m.), „Tirpstantys ledynai“ (2003 m.). Vertė užsienio autorių poezijos kūrinius. Jo kūryba išversta į užsienio kalbas [4, 6].

Informacijos apie A. Maldonį ir jo kūrybą yra šiuose leidiniuose: „Asmenybės. 1990–2015. Lietuvos pasiekimai“ (Kaunas, 2015. D. 2), „Lietuvių literatūros enciklopedijoje“, Prano Naujokaičio „Lietuvių literatūros istorija“ (Čikaga, 1976. T. 4) , „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [Vilnius, 2008. T. 14], Benjamino Kondrato „Kūrėjų pėdsakais Alytaus krašte“. Yra straipsnių periodikoje, internete.

1959 m. rašytojas apdovanotas kompozitoriaus S. Šimkaus II premija, 1962 m. – S. Šimkaus III premija. A. Maldonis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi 1996 m., Vytauto didžiojo ordino Komandoro kryžiumi (2004), tapo festivalio „Poezijos pavasaris“ laureatu 2004 m. 2010 m. apdovanotas atminimo medaliu „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui 20 metų“ [2].

1991 m., besikuriant Alytaus dzūkų draugei, poetas Alfonsas Maldonis sakė: „Iš kur žmogus atėjęs, ten didžiąja dalimi ir lieka. Aš esu dzūkas. Ir poezijos dovana, jei aš jos kiek turiu, iš čia“ [1].

Alytaus rajone Naujaplentės kaime pastatytas koplytstulpis A. Maldoniui atminti.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Blažulionytė, Dalia. Kaip mes tapome dzūkais… // Dainava. – 2007, Nr. 2, p. 3-10.
  2. Maldonis Alfonsas // Asmenybės. 1990–2015. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 77.
  3. Maldonis, Alfonsas. [Alfonsas Maldonis: autobiografija] // Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius, 2013. – Kn. 9, p. 224-226.
  4. Mitaitė, Donata. Maldonis Alfonsas // Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001. – P. 309.
  5. Mitaitė, Donata. Maldonis, Alfonsas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – T. 14, p. 147.
  6. Naujokaitis, Pranas. Alfonsas Maldonis // Naujokaitis, Pranas. Lietuvių literatūros istorija. – Čikaga, 1976, T. 4, p. 398-400.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2016

 

0 atsakymų