„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).

Personalijos – aprašymas

„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos  (trumpos biografijos) nominantų ir žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas tam tikroje Alytaus apskrities vietovėje.

Nominantai tai asmenys, gavę įvairias  nominacijas arba apdovanojimus. Čia pateikiamos biogramos tik tų asmenų, kurie yra nusipelnę Alytaus apskričiai bei kitoms šio regiono vietovėms ir gavę vietos nominacijas, įsteigtas Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę. Trumpai apibūdinama kiekviena nominacija. Pateikiami nominacijų nuostatai bei apdovanotųjų  asmenų (nominantų) sąrašai.

Rašoma apie žymius žmones, kuriems čia įsteigti memorialiniai muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos.

Taip pat dedamos biogramos žymių kraštiečių Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus rajonu (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).

Trumpose, enciklopedinio pobūdžio asmenų  biogramose ypač akcentuojamas kiekvieno iš šių žmonių ryšys su tam tikra Alytaus apskrities vietove. Biogramos rašomos laikantis pasirinktos schemos (pateikiamos gyvenimo datos, apibūdinama veikla, nurodomi asmens nuopelnai vietovei ir gauti apdovanojimai). Po kiekvienos biogramos pateikiamas literatūros ir šaltinių sąrašas.