„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau

Alytaus rajono garbės pilietis

Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus rajonui ir Lietuvos valstybei vykdant ilgalaikę sistemingą visuomeninę veiklą mokslo, kultūros, švietimo, meno, sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos, verslo ir kitose srityse bei už kilnius poelgius, padariusius didelį poveikį visuomenei. 

Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas:

Stanislovui Stankevičiui (2007)

Antanui Kmieliauskui (2008)

Broniui Špakauskui (2009)

Janinai Irenai Gruodienei (2010)

Vladui Mironui (2011)

Aldonai Česaitytei-Nenėnienei (2012)

Juozui Beruliui (2013)

Almai Adamkienei (2014)

Danutei Konstancijai Saboniūtei (2015)

Rasai Dičpetrienei (2016)

Genovaitei Švabienei (2017)

Adolfui Ramanauskui-Vanagui (2018)

Petrui Džervui (2019)

Sigitui Tamkevičiui (2020)

Ipolitui Makulavičiui (2021)

Kazimierui Sventickui (2022)

Laurynui Radziukynui (2023)