„Dainavos krašto“ dalyje „Personalijos“ pateikiamos biogramos vietos apdovanojimus gavusių nominantų, žymių žmonių, kuriems įsteigti muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos ir žymių kraštiečių – Lietuvos mastu žymių žmonių, susijusių su Alytaus apskritimi (čia gimusių arba susijusių savo veikla su šiuo kraštu).
Skaityti plačiau

Alytaus miesto garbės pilietis

Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje Alytaus miesto garbės piliečio vardas teikiamas nuo 2000 m. 1998 m. lapkričio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės 3 šaukimo taryba 15 posėdyje priėmė sprendimą „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo nuostatų tvirtinimo“ ir patvirtino Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus.

Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui ir Lietuvos valstybei vykdant ilgalaikę sistemingą visuomeninę veiklą mokslo, kultūros, švietimo, meno, sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos, verslo ir kitose srityse bei už kilnius poelgius, padarius didelį poveikį visuomenei.

Alytaus miesto garbės piliečiai:

Alfonsas Grigaitis (2000)

Elizabethe Kallemeyn (2001)

Valentinas Kirlys (2001)

Heide Reiss – Bolland (2001)

Pranas Gavėnas (2002)

Vytautas Nedzinskas (2002)

Jurgis Kunčinas (2003)

Vytautas Zambacevičius (2004)

Adolfas Ramanauskas – Vanagas (2007)

Pranciška Danutė Plytnikienė (2008)

Konstantinas Bajerčius – Garibaldis (2008)

Stasys Taškūnas (2009)

Antanas Juozapavičius (2009)

Aldona Janina Karazijienė (2011)

Zenonas Bulgakovas (2012)

Domininkas Jėčys (2013)

Juozas Daukšys (2013)

Antanas Strazdas (2014)

Vytautas Remeika (2015)

Vytautas Jarutis (2015)

Pranas Stepanovas (2016)

Vytautas Mockevičius (2017)

Jonas Januška (2018)

Semionas Bondarevas (2019)

Romualdas Maksimavičius (2020)

Antanas Minkevičius (2021)

Rimas Antanas Česonis (2022)

Julius Antanas Žukas (2023)