"Dainavos kraštas“ dalyje „Kraštotyros darbai" pateikiamas bibliografinis sąrašas vietos kraštotyrininkų parengtų (dažniausiai nepublikuotų) darbų, saugomų Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose.
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

 1. Apie kultūrinę veiklą Veprių valsčiuje nuo 1930 iki 1940 metų / parengė Alma Aleknavičienė. – Vepriai, 1986. – 10 p. – Rankr. – Ukmergės r. Veprių k. b-ka, 2007.
 2. Butkūnų kultūrinio gyvenimo kronika 1937-2000 m. / sudarė Monika Kurnickienė. – Liaušiai, 2000. – 43 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Liaušių k. b-ka, 2007.
 3. Deltuvos kultūros almanachas „Eskizai“ – Ukmergės krašto istorijos ir kultūros skleidėjas: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2007. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 4. Gimtosios žemės kolūkio kultūrinio gyvenimo kronika 1976-1986: [albumas] / sudarė Genė Galiauskienė. – Laumėnai, 1988. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Laumėnų k. b-ka, 2007.
 5. Kultūra, kūryba, sportas, saviveikla: [kopijų aplankas] / sudarė Liudvika Suchockienė. – Jakutiškiai, 2006. – 125 p.: iliustr. – Ukmergės r. Jakutiškių k. b-ka, 2007.
 6. Kultūrinio gyvenimo istorija: projektas “Vidiškių miesteliui 500” / sudarė Stasė Navickienė ir Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 2002. – 20 p. – Spausd. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 7. Kultūrinio gyvenimo kronika: Laumėnų kultūros namų veikla 1994-1999 m. / sudarė Nijolė Vernickienė. – Laumėnai, 1999. – Rankr., iliustr. – Ukmergės r. Laumėnų k. b-ka, 2007.
 8. Kultūrinis ir sportinis gyvenimas „Draugystės kolūkyje“ 1986-1990 m.: [nuotraukų rinkinys] / sudarė Zita Orlovienė. – Antakalnis, 1990. – 270 nuotr. – Ukmergės r. Pavytinės k. b-ka, 2007.
 9. Lietuvos santarvės fondas: (įkūrėjas ir vadovas Julius Kazėnas): [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2007. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 10. Lyduokių kultūrinio gyvenimo istorija / užrašė Vlada Didrikienė. – Lyduokiai, 1987. – 15 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 11. Mūsų šventės ir darbai: [kaimo bendruomenės organizuojamų renginių nuotraukų su aprašymais aplankas] / tvarko Jolanta Gelūnaitė. – Tolučiai, 2001. – (Tęsiamas). – [2 aplankai]. – Ukmergės r. Tolučių k. b-ka, 2007.
 12. Mūsų šventės: 1991-2000 m.: [nuotraukų aplankas] / sudarė Monika Kurnickienė. – Liaušiai, 2000. – 26 nuotr. – Ukmergės r. Liaušių k. b-ka, 2007.
 13. Šešuolių kultūrinis gyvenimas / sudarė Elena Savickienė. – Šešuoliai, 1986. – 6 p. – Rankr. – Ukmergės r. Šešuolių k. b-ka, 2007.
 14. Stukelienė, Stefa. Kultūrinis gyvenimas Deltuvoje: atsiminimai / pasakojo Stefa Stukelienė; užrašė Marija Radzevičienė. – Deltuva, 1987. – 10 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 15. Taujėnų miestelio kultūrinis gyvenimas: [kopijų aplankas] / tvarko Gražina Žukauskienė. – Taujėnai, 1995. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 16. Ukmergės rajone vykstančios masinės pramogos ir reginiai: miesto šventės, mugės, eisenos, nacionalinės šventės, ypatingos šventės ir iškilmės: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 17. Ukmergės rajono kultūrinio gyvenimo kronika: bibliotekos ir kraštotyros muziejus: I dalis / paruošė Vanda Rudavičiūtė. – Ukmergė, 1983. – 137 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 18. Ukmergiečiai – įžymūs kultūros veikėjai / sudarė Danguolė Vitkevičienė. – Ukmergė, 1986. – 56 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 19. Žvilgsnis į kultūrinį gyvenimą praeityje: užrašyti pasakojimai / anketą paruošė V. Rudavičiūtė; pasakojimus užrašė Ukmergės rajono kaimo filialų bibliotekininkės. – Ukmergė, 1987. – 36 p. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

 1. Akimirkų ir metų žaismas Viešosios bibliotekos gyvenime: [nuotraukų albumas]. – Ukmergė, 1991–2001. – 45 p. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 2. Atkočių bibliotekos metraštis / sudarė S. Verbickienė. – Atkočiai, 1973-1984. – 18 p. – Rankr. – Ukmergės r. Atkočių k. b-ka, 2007.
 3. Balelių kaimo biblioteka: [nuotraukų rinkinys] / sudarė Inga Petkuvienė. – Baleliai, 1998. – (Tęsiamas). – 33 nuotr. – Ukmergės r. Balelių k. b-ka, 2007.
 4. Bastūnų kaimo bibliotekos istorija 1956-1971 m.: [albumas] / sudarė S. Petronienė. – Laumėnai, 1971. – 19 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Laumėnų k. b-ka, 2007.
 5. Dainavos filialo metraštis 1969-1986 m. / sudarė Ona Ragauskienė, Ona Ordavičienė. – Dainava, 1986. – 26 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 6. Daumantiškių kaimo bibliotekos metraštis / parengė Valerija Imbrasienė. – Daumantiškis, 1971. – (Tęsiamas). – Rankr.: iliustr. – Ukmergės r. Daumantiškio k. b-ka, 2007.
 7. Deltuvos filialo metraštis: 1946-1983 metai / sudarė Marija Radzevičienė. – Deltuva, 1983. – 22 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Deltuvos k. b-ka, 2007.
 8. Jakutiškių bibliotekos metraštis / sudarė Sofija Žulienė, Liudvika Suchockienė. – Jakutiškiai, 1970. – (Tęsiamas). – 233 p.: iliustr. – Rankr., spausd. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 9. Jasiuliškio bibliotekos metraštis. – Jasiuliškis, 1960. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 10. Jogvilų bibliotekos fondo istorija: 1955-1990 m. – Jogvilai, 1990. – 16 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 11. Kiškeliškio kaimo bibliotekos istorija: 1952-1975 metai / sudarė Eleonora Zimblytė. – Kiškeliškis, 1975. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Petronių k. b-ka, 2007.
 12. Konkurso „Metų bibliotekininkas“ Garbės knyga: [albumas]. – Ukmergė, 1998. – (Tęsiamas). – Rankr., spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 13. Krikštėnų bibliotekos fondo istorija ir nūdiena 1946-1989 / paruošė Nijolė Čepukėnienė. – Krikštėnai, 1990. – 23 p.: lent. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007; Ukmergės r. Krikštėnų k. b-ka, 2007.
 14. Laumėnų kaimo bibliotekos metraštis / sudarė Genė Galiauskienė. – Laumėnai, 1974-1988. – 115 p.: iliustr. – Rankr. – (2 aplankai). – Ukmergės r. Laumėnų k. b-ka, 2007.
 15. Lėno kaimo biblioteka: metraštis: 1968–1980 metai / sudarė M. Šilalienė. – Lėnas, 1980. – 18 p. – Rankr. – Ukmergės r. Lėno k. b-ka, 2007.
 16. Liaušių bibliotekos metraštis / sudarė Monika Kurnickienė. – Liaušiai, 1952-2006. – 80 p.: iliustr. – Rankr., spausd. – Ukmergės r. Liaušių k. b-ka, 2007.
 17. Liaušių bibliotekos renginių akimirkos: [nuotraukų albumas] / sudarė Monika Kurnickienė. – Liaušiai, 1996. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Liaušių k. b-ka, 2007.
 18. Liaušių kaimo biblioteka: 1952-2007 m.: bibliotekai – 55 / sudarė Monika Kurnickienė. – Liaušiai, 2007. – 1 lankstinys (3 p.): iliustr. – Ukmergės r. Liaušių k. b-ka, 2007.
 19. Lyduokių bibliotekos istorija 1951 – 1971 m. / parengė Vlada Didrikienė. – Lyduokiai, 1971. – 60 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 20. Lyduokių bibliotekos knygų fondo istorija / užrašė Vlada Didrikienė. – Lyduokiai, 1990. – 4 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 21. Lyduokių bibliotekos metraštis / sudarė Vlada Didrikienė, Janina Baškauskienė. – Lyduokiai, 1976–2006. – 180 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 22. Martikonienė G. Ukmergės miesto Pašilės bibliotekos vaikų knygų fondas ir jo komplektavimas: diplominis darbas / G. Martikonienė. – Vilnius, 1974. – 124 p.: lent. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 23. Masalskienė, Vanda. Ukmergės centrinės bibliotekos istorija: 1922-1976 / paruošė Vanda Masalskienė, Valerija Židonienė. – Ukmergė, [1977]. – 72 p. – Mašinr. – Įrištas. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 24. Nuotekų kaimo bibliotekos metraštis 1971 – 1998 m. / sudarė Albina Navickienė. – Nuotekai, 1998. – 154 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 25. Palydėkime rudenį… Poezijos šventė: [bibliotekos tradicinio renginio „Sugrįžimai“ nuotraukų albumas]. – Ukmergė, 1998–2004. – 85 p. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 26. Pašilės bibliotekos fondo istorija: 1953-1989 m. – Pašilė, 1990. – 19 p.: lent. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 27. Pašilės bibliotekos metraštis / parengė Janina Morkūnienė. – Pašilė, 1982. – (Tęsiamas). – Rankr., mašinr., kopijos: iliustr. – Ukmergės m. Pašilės b-ka, 2007.
 28. Pavytinės bibliotekos metraštis 1954-1997 m. / sudarė Vanda Sargelienė. – Pavytinė, 1997. – 71 p.: iliustr. – Rankr., mašinr. – Ukmergės r. Pavytinės k. b-ka, 2007.
 29. Petronių kaimo bibliotekos metraštis / sudarė Algimina Vaičiūnienė. – Petronys, 1976. – (Tęsiamas). – Rankr. – Ukmergės r. Petronių k. b-ka, 2007.
 30. Rečionių bibliotekos metraštis / parengė Albina Galinauskienė. – Rečionys, 1977. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Rečionių k. b-ka, 2007.
 31. Sakavičiūtė, Nijolė. Ukmergės rajono Krikštėnų bibliotekos istorija: 1952-1985: diplominis darbas / parengė Nijolė Sakavičiūtė; mokslinė vadovė D. Kastanauskaitė. – Vilnius, 1986. – 84 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Krikštė
 32. Šešuolių bibliotekos metraštis / sudarė Elena Savickienė. – Šešuoliai, 1987. – (Tęsiamas). – Spausd. – Ukmergės r. Šešuolių k. b-ka, 2007.
 33. Siesikų bibliotekos metraštis: 1969-1989 metai. – Siesikai, 1989. – 40 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Siesikų k. b-ka, 2007.
 34. Sližių bibliotekos metraštis: [2 albumai] / sudarė Janina Gineikienė. – Sližiai, 1947-1989. – 57 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 35. Sližių kaimo bibliotekos jaunimo klubo „Širvinta“ metraštis: [albumas]. – Sližiai, 1984. – 17 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 36. Šventupės bibliotekos knygų fondo istorija: 1974-1990 m. / sudarė Emilija Vėbrienė. – Šventupė, 1990. – 19 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 37. Šventupės bibliotekos metraštis / sudarė Emilija Vėbrienė. – Šventupė, 1973. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 38. Taujėnų bibliotekos metraštis / parengė Gražina Žukauskienė. – Taujėnai, 1980–2000. – 129 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 39. Taujėnų miestelio bibliotekoje: [kopijų ir nuotraukų aplankas] / tvarko Gražina Žukauskienė. – Taujėnai, 1996. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 40. Tolučių bibliotekos istorija. – Tolučiai, 1952. – (Tęsiamas). – Rankr. – Ukmergės r. Tolučių k. b-ka, 2007.
 41. Trečiojo Antakalnio bibliotekos fondo istorija ir nūdiena / parengė Nijolė Misiūnienė. – Trečiasis Antakalnis, 1990. – 10 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės r. Trečiojo Antakalnio k. b-ka, 2007.
 42. Trečiojo Antakalnio bibliotekos istorija: 1951-1995 metai / sudarė Nijolė Misiūnienė. – Trečiasis Antakalnis, 1995. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Trečiojo Antakalnio k. b-ka, 2007.
 43. Trečiojo Antakalnio bibliotekos metraštis / sudarė Nijolė Misiūnienė, Virginija Sakalienė. – Trečiasis Antakalnis, 1983. – (Tęsiamas). – 37 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Trečiojo Antakalnio k. b-ka, 2007.
 44. Ukmergės centrinės bibliotekos metraštis. – Ukmergė, 1977-1987. – 180 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 45. Ukmergės rajono biblioteka spaudoje: [7 kopijų aplankai]. – Ukmergė, 1954. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 46. Ukmergės rajono klubų – skaityklų veikla: 1950-1957 metai: [iškarpų aplankas]. – Ukmergė, 1957. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 47. Ukmergės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų aptarnaujamoje teritorijoje esantys koplytstulpiai, kapinaitės, archeologijos, gamtos paminklai / sudarė Ukmergės rajono kaimo filialų bibliotekininkės. – Ukmergė, 2000. – 37 p. – Rankr., spausd.
 48. Ukmergės rajono viešosios bibliotekos kronika: [3 albumai]. – Ukmergė, 1998 – (Tęsiamas). – Spausd., mašinr., iliustr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 49. Valų bibliotekos knygų fondo istorija / sudarė Genė Čereškienė. – Valai, 1990. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 50. Valų bibliotekos metraštis / sudarė Genė Čereškienė. – Valai, 1968. – (Tęsiamas). – Rankr., iliustr. – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 51. Veprių bibliotekos metraštis / parengė Alma Aleknavičienė. – Vepriai, 1980. – (Tęsiamas). – Rankr. – Ukmergės r. Veprių k. b-ka, 2007.
 52. Vidiškių bibliotekos kronika: [nuotraukos, renginių aprašymai, scenarijai] / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1995. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 53. Vidiškių bibliotekos metraštis: 1990–2005 metai / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 2005. – 22 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 54. Žemaitkiemio bibliotekos fondo istorija: 1950 – (Tęsiama) / sudarė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 2000. – 15 p. – Spausd. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 55. Žemaitkiemio bibliotekos istorija: 1950 – (Tęsiama) / sudarė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1999. – 140 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 56. Žemaitkiemio bibliotekos metraštis: 1950 – (Tęsiama) / sudarė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 2004. – 300 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.

Religija. Bažnyčios

 1. Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčios istorija / sudarė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2000. – 18 p.: iliustr. – Spausd., kopijos. – Ukmergės r. Deltuvos k. b-ka, 2007.
 2. Jis mumyse amžinai gyvas: prisimenant a. a. kleboną Vaclovą Ramanauską / pasakojo Veprių krašto žmonės: Jonas Žentelis, Janina Akstinavičienė, Steponas Jankeliūnas / užrašė Zita Vendelienė. – Vepriai, 1997. – 11 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 3. Krikštėnų Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2007. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 4. Krikštėnų Aušros vartų Marijos ir Šventos Teresėlės bendruomenė: [nuotraukų rinkinys] / sudarė Aldona Vaitkevičienė. – Krikštėnai, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Krikštėnų k. b-ka, 2007.
 5. Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios istorija, architektūra, dailės kūriniai / sudarė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2000. – 6 p.: iliustr. – Rankr., kopijos. – Ukmergės r. Krikštėnų k. b-ka, 2007.
 6. Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios istorija, architektūra / sudarė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2000. – 5 p. – Spausd. – Ukmergės r. Lėno k. b-ka, 2007.
 7. Lėno Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčia / sudarė Valė Dirsienė. – Lėnas, 1999. – 5 p. – Rankr. – Ukmergės r. Lėno k. b-ka, 2007.
 8. Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia: [nuotraukų rinkinys] / sudarė Janina Baškauskienė. – Lyduokiai, 2005. – 200 nuotr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 9. Nenusilenkęs netiesai: monsinjorui Alfonsui Svarinskui – 80: bibliografijos rodyklė / sudarė Informacijos-bibliografijos skyriaus kraštotyros skaitykla. – Ukmergė, 2004. – 22 p. – Spausd. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka; Ukmergės r. Rečionių k. b-ka; Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 10. Pabaisko bažnyčios istorija, architektūra, bažnyčios dailės kūriniai / sudarė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2000. – 9 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Daumantiškio k. b-ka, 2007.
 11. Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčios istorija, architektūra, dailės kūriniai / sudarė Paulina Vasylienė. – Pabaiskas, 1989. – 8 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Pabaisko k. b-ka, 2007.
 12. Pašilės šv. Barboros bažnyčios istorija: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, Pašilė, 1985. – (Tęsiamas). – Ukmergės m. Pašilės b-ka, 2007.
 13. Religinis gyvenimas Ukmergės rajone: Ukmergės rajono bažnyčios: Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia, Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčia, Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčia, Pašilės Šv. Barboros bažnyčia, Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia, Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčia, Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia, Vidiškių bažnyčia, Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia, Sentikių cerkvė: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2000. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 14. Šešuolių Šv. Juozapo parapijos bažnyčios istorija / parengė Elena Savickienė. – Šešuoliai, 2004. – 10 p. – Spausd. – Ukmergės r. Šešuolių k. b-ka, 2007.
 15. Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios istorija, architektūra, bažnyčios dailės kūriniai / sudarė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2002. – 11 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Siesikų k. b-ka, 2007.
 16. Taujėnų bažnyčios choras 1998 – 2003 m. / parengė Gražina Žukauskienė. – Taujėnai, 2003. – 57 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 17. Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia / sudarė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2002. – 11 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 18. Veprių Šv. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios istorija, architektūra / sudarė Janina Gineikienė. – Sližiai. – 6 p. – Rankr. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 19. Vidiškių bažnyčios ir koplyčios istorija / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1994. – 16 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 20. Vidiškių bažnyčios istorija, architektūra, bažnyčios dailės kūriniai / sudarė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2005. – 7 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 21. Vidiškių parapija: Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčiai – 150 metų / Genė Vaitkūnienė. – Ukmergė: Valdo leidykla, 2003 (Ukmergė: UAB „Valdo l-kla“). – 64 p.: iliustr., faks.; 21 cm. – Bibliogr.: p. 64 (14 pavad.).
 22. Voveris, Jonas. Pasitelkiau fantaziją – ji guodžia prigimtį džiaugsmais: monsinjoras Jonas Voveris: gyvenimo aprašymas / pasakojo Jonas Voveris; užrašė Gražina Žukauskienė. – Taujėnai, 2001. – 8 p.: iliustr. – Rankr., kopijos – Ukmergės r. Taujėnų k. b-
 23. Žemaitkiemio bažnyčios archyvas / parengė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1998. – 330 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 24. Žemaitkiemio bažnyčios istorija, architektūra, bažnyčios dailės kūriniai / parengė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1997. – 35 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 25. Žymios kraštietės: Kovoje už tikėjimo laisvę: vienuolė Monika Gavėnaitė: [kopijų aplankas] / tvarko Liudvika Suchockienė. – Jakutiškiai, 2007. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Jakutiškių k. b-ka, 2007.
 26. “Šventa žeme barstyti Veprių Kalvarijų keliai…”: [straipsnių ir dokumentų kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.

Visuomenės mokslai

 1. Apie Jasiuliškio pensionatą spaudoje: [iškarpų, kopijų aplankas] / sudarė Vanda Masalskienė. – Jasiuliškis, 1988-1991. – 59 p. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 2. Gaisrinė sauga Ukmergės rajone. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 3. Nusikalstama veika Ukmergės rajone: [3 kopijų aplankai]. – Ukmergė, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 4. Nusikaltimai prieš vaikus: fizinis ir psichologinis smurtas, vaikų savižudybės, vaikų nepriežiūra Ukmergės rajone: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2002. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 5. Socialinio aprūpinimo ir pagalbos organizavimas Ukmergės rajone: socialinė pagalba, socialinės paslaugos, jos rūšys, labdara, pensininkai, SODRA: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 6. Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos bei rajono neįgaliųjų draugijos veikla: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 7. Ukmergės rajono savivaldybės veiklos organizavimas: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 8. Ukmergės rajono statistiniai duomenys: demografinė padėtis, gimstamumas, mirštamumas, sergamumas, vedybos, skyrybos, šeima, gyventojų migracija, gyventojų tyrimai: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 9. „Žmonės iš vargetų krašto”: apie Jasiuliškio pensionate gyvenančius žmones: [iškarpų aplankas] / sudarė Vanda Masalskienė. – Jasiuliškis, 1993. – 5 p. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.

Politika

 1. Kraštietis ekonomikos mokslų daktaras, Seimo narys Julius Veselka: [kopijų aplankas]. – Siesikai, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Siesikų k. b-ka, 2007.
 2. Kraštietis Seimo narys Bronius Bradauskas: [kopijų aplankas]. – Siesikai, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Siesikų k. b-ka, 2007.
 3. Tautinės mažumos Ukmergės rajone: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2005. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 4. Ukmergės rajono visuomeninės organizacijos: draugijos, klubai, susivienijimai pagal profesijas, asociacijos (Rotary klubas, “Bočių” draugija, Pagyvenusių žmonių asociacija, mokytojų veteranų klubas “Dar ne ruduo”, Bajorų sąjunga, Astmininkų klubas ir kt.): [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 5. Ukmergės rajono visuomeninės organizacijos: draugijos, klubai, susivienijimai pagal profesijas, asociacijos ( SOS-Vepriuose, Rotary klubas, “Bočių” draugija, Pagyvenusių žmonių asociacija, mokytojų veteranų klubas “Dar ne ruduo”, Bajorų sąjunga, Astmininkų klubas ir kt.): [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2007. – Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.

Ekonomika

 1. Apie mus rašo: Žemaitkiemio seniūnija: [kopijų aplankas] / tvarko Genė Čereškienė. – Valai, 2000. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 2. Apie mus spaudoje: Vidiškių seniūnija: [kopijų aplankas]. – 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Rečionių k. b-ka; Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka; Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 3. Deltuvos seniūnija spaudoje: [kopijų aplankas]. – 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Deltuvos k. b-ka; Ukmergės r. Jakutiškių k. b-ka; Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 4. Taujėnų seniūnija spaudoje: [kopijų aplankas]. – 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Lėno k. b-ka; Ukmergės r. Balelių k. b-ka, 2007.
 5. Ukmergės apskritis: trumpa istorija, statistika, įstaigos: [kopijų aplankas] / parengta pagal prieškario leidinius. – Ukmergė, 1998. – 145 p. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 6. Ukmergės miesto ir rajono seniūnijų, bendruomenių, vietinės veiklos grupės veikla: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 7. Ukmergės rajono ekonominė padėtis: darbas, darbo organizavimas, profesinės sąjungos, darbo rinka, gyventojų užimtumas, darbo biržos, nedarbas, finansai, bankai, biudžetas, ekonominis bendradarbiavimas, infrastruktūra, muitinės, kredito sistema, daugiabučių namų bendrijos, karinio miestelio pertvarkymas: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 8. Veprių seniūnija spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Alma Aleknavičienė. – Vepriai, 2004 – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Veprių k. b-ka, 2007.
 9. Verslas, įmonių veikla: telegrafo, telefono organizavimas, leidyklos, spaustuvės, knygų prekyba, transportas, pašto ryšiai, prekybos organizavimas Ukmergės rajone: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 10. Želvos seniūnija spaudoje: [kopijų aplankas]. – 1997. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Tolučių k. b-ka; Ukmergės r. Laumėnų k. b-ka, 2007.

Švietimas. Mokyklos

 1. Čeponytė, V. Paąžuolių pradinė mokykla / pasakojo V. Čeponytė; užrašė Ž. Pakulnienė. – Pamūšė, 1998. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 2. Dainavos pagrindinės mokyklos istorija / parengė Rasa Šatienė. – Dainava, 2005. – 2 p. – Spausd. – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 3. Dovydiškių pradinės mokyklos istorija / parengė Ukmergės rajono Dainavos pagrindinės mokyklos moksleiviai. – Dainava, 2006. – 9 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 4. Jakutiškių pagrindinė mokykla 2001-2006: [nuotraukų albumas] / sudarė Liudvika Suchockienė. – Jakutiškiai, 2006. – 80 p.: 174 nuotr. – Ukmergės k. Jakutiškių k. b-ka, 2007.
 5. Jakutiškių pagrindinė mokykla 2006-2007 m. / sudarė Rimutė Jaskutėlienė. – Jakutiškiai, 2007. – (Tęsiamas). – 21 p. – Ukmergės r. Jakutiškių k. b-ka, 2007.
 6. Jakutiškių pagrindinės mokyklos ir kaimo bendruomenės gyvenimo akimirkos: [3 nuotraukų albumai] / tvarko Liudvika Suchockienė. – Jakutiškiai, 2001. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Jakutiškių k. b-ka, 2007.
 7. Jakutiškių pagrindinės mokyklos ir kaimo bendruomenės metraštis 2001-2006 m. / sudarė Liudvika Suchockienė. – Jakutiškiai, 2006. – 180 p.: iliustr. – Rankr., kopijos. – Ukmergės r. Jakutiškių k. b-ka, 2007.
 8. Katinienė, Apolonija. Mokykla Vidiškiuose 1911 m.: atsiminimai / pasakojo Apolonija Katinienė; užrašė Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1975. – 2 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 9. Krikštėnų mokyklos istorija: 1969-1983 metai / parengė Jonas Žilėnas; Krikštėnų aštuonmetė mokykla; Kraštotyros sekcija. – Krikštėnai, 1983. – 44 p. – Rankr., mašinr. – Ukmergės r. Krikštėnų k. b-ka, 2007.
 10. Labeikių aštuonmetės mokyklos istorija 1964-1973 m.: [albumas] / sudarė Elena Gražienė. – Labeikiai, 1973. – 50 p.: iliustr. [114 nuotr.]. – Rankr. – Ukmergės r. Labeikių k. b-ka, 2007.
 11. Lyduokių pagrindinė mokykla spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Janina Baškauskienė. – Lyduokiai, 2000. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 12. Mokytoją Joną Virbalą prisimenant: [kopijų aplankas] / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1998. – 21 p. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 13. Mokytoja, Nepriklausomų rašytojų sąjungos narė, poetė Zuzana Budaitė-Stunžėnienė: bibliografijos rodyklė / sudarė Rita Adomonytė. – Ukmergė, 2007. – 34 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 14. Mokytoja, poetė Petronėlė Jukonienė / sudarė Ona Ordavičienė. – Dainava, 1981. – 60 p.: iliustr. – Rankr., spausd., kopijos. – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 15. Mokytojas ir poetas Virgilijus Kaziūnas: Taujėnų vidurinės mokyklos projektinis darbas / parengė Taujėnų vidurinės mokyklos moksleiviai, projekto vadovė mokytoja Milda Titenytė. – Taujėnai, 2001-2002. – 47 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 16. Prisiminimai apie Deltuvos pradžios mokyklą: [kopijų, nuotraukų aplankas] / sudarė Marija Radzevičienė. – Deltuva, 2000. – 34 p.: iliustr. – Ukmergės r. Deltuvos k. b-ka, 2007.
 17. Rečionių pagrindinės mokyklos metraštis. – Rečionys, 1992. – (Tęsiamas). – Rankr.: iliustr. – Ukmergės r. Rečionių k. b-ka, 2007.
 18. Švietimo, ugdymo, mokymo organizavimas Ukmergės rajone: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 19. Ukmergės pagalbinė mokykla – internatas: mokyklos 25-mečiui: istorija. – Ukmergė, 1981. – 24 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 20. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 21. Ukmergės valstybinė mokytojų seminarija: [1938-1944 metų dokumentų nuorašai] / sudarė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2005. – 36 p. – Rankr., mašinr., kopijos. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 22. Vidiškių mokyklos istorija / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1993. – 7 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 23. Žemaitkiemio mokyklos istorija / parengė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1990. – 135 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

 1. Dainavos krašto švenčių papročiai ir tradicijos: žmonių pasakojimai / pasakojo Janina Minderienė, Janina Badokienė, Jolanta Pirtinienė, Neringa Baginskienė, Lina Stamulienė / parengė Lolita Gričinienė. – Dainava, 2007. – (Tęsiamas). – Spausd. – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 2. Dainuojamoji lietuvių liaudies tautosaka, užrašyta Ukmergės rajone / parengė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2000. – 97 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 3. Dovydiškių kaimo tautosaka: ekspedicijos medžiaga / pasakojo Adelė Tadaravičienė, Veronika Jeselienė, Mikalina Stimburienė, Vytautas Kalvelis; surinko ir užrašė Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos 2a klasės moksleiviai. – Ukmergė, 2002. – 16 p. – Spausd. – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 4. Greinienė, Ona. Ukmergės apskrities Šešuolių valsčiaus Puščios kaimo švenčių papročiai / pasakojo Ona Greinienė; užrašė Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1996. – 2 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 5. Jasiūnienė, Veronika. Velykos Kančiškių kaime: prisiminimai / pasakojo Veronika Jasiūnienė; užrašė Regina Jasiūnaitė. – Jakutiškiai. – 3 p. – Rankr. – Ukmergės r. Jakutiškių k. b-ka, 2007.
 6. Jie mums grojo…: atsiminimai apie šeimos muzikantų kapelą / pasakojo Ona Vanagienė, Kazys Puišys; užrašė Algimina Vaičiūnienė. – Petronys, 1988. – 4 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Petronių k. b-ka, 2007.
 7. Klimašauskienė, S. Išleidžia močiutė savo dukrelę…: vestuvių tradicijos / pasakojo S. Klimašauskienė; užrašė D. Gilienė. – Tulpiakiemis. – 5 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 8. Laisvalaikis ir šventės senovės kaime / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 2001. – 7 p. – Spausd. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 9. Lietuvių liaudies anekdotai, patarlės, priežodžiai, užrašyti Ukmergės rajone / parengė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2000. – 12 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 10. Lietuvių liaudies dainos / padainavo Stasė Buteikienė, Marija Čekauskienė, Aušra Daniūnienė, Daiva Ramankevičienė, Aldona Štarienė, Danutė Tidikienė; užrašė Vidiškių pagrindinės mokyklos moksleiviai; sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 2003. – 13 p. – S
 11. Lietuvių liaudies rateliai ir žaidimai / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 2001. – 5 p. – Spausd. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 12. Marijos kalnas: legenda / pasakojo Uršulė Liesienė; užrašė Liudvika Suchockienė. – Jakutiškiai, 1986. – 1 p. – Rankr. – Ukmergės r. Jakutiškių k. b-ka, 2007.
 13. Mūsų kaimo papročiai: pasakojimai / pasakojo Ona Triberžienė, Elena Dūdienė; užrašė Nijolė Misiūnienė. – Trečiasis Antakalnis, 1996. – 19 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės r. Trečiojo Antakalnio k. b-ka, 2007.
 14. Navickas, Adolfas. Ukmergės apskrities Balninkų valsčiaus Trakų kaimo švenčių papročiai / pasakojo Adolfas Navickas; užrašė Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1996. – 3 p. Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 15. Nuotaikingi pasakojimai ir anekdotai / pasakojo Danutė Tidikienė, Vanda Urbanavičienė; užrašė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 2001. – 12 p. – Spausd. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 16. Oi būdavo, būdavo…: vestuvių, vardynų tradicijos, religinių švenčių papročiai, įvairių darbų aprašymai, išlikę senų žmonių atsiminimuose / užrašė Ukmergės rajono bibliotekininkės. – Ukmergė, 1995. – 65 p. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės
 17. Pabaisko apylinkių padavimai ir legendos / užrašė Paulina Vasylienė ir mokyklos kraštotyros būrelio nariai. – Pabaiskas, 1985. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Pabaisko k. b-ka, 2007.
 18. Pasakos / užrašė Ukmergės apskrities mokytojai ir mokiniai 1928 metais; sutvarkė Krikštėnų aštuonmetės mokyklos kraštotyrininkai 1969 m. – Krikštėnai, 1969. – 50 p. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Krikštėnų k. b-ka, 2007.
 19. Petrikienė, E. Senojo ir dabartinio kaimo papročiai / pasakojo E. Petrikienė; užrašė V. Belapetravičienė. – Laičiai, 1996. – 8 p. – Rankr. – Ukmergės r. Laičių k. b-ka, 2007.
 20. Pieškutė, Kazimiera. Ukmergės apskrities Žemaitkiemio valsčiaus Juknonių kaimo švenčių papročiai / pasakojo Kazimiera Pieškutė; užrašė Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1996. – 3 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 21. Privataus ir visuomeninio gyvenimo papročiai ir apeigos Ukmergės rajone / parengė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2000. – 116 p. – Rankr., kopijos. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 22. Ratkevičienė, Agota. Deltuvos krašto dainos, pasakojimai / dainavo ir pasakojo A. Ratkevičienė; užrašė Valerija Ratkevičiūtė. – Deltuva, 1972. – 10 p. – Rankr. – Ukmergės r. Deltuvos k. b-ka, 2007.
 23. Šeimos buities papročiai ir senovinės dainos / pasakojo Stasė Tubelienė, Teofilė Griniūtė, Elena Meliukštienė, Stasė Masiulionienė, Karolina Burlėgienė; dainavo Monika Kalesnikienė, Ona Gelūnienė, Stefanija Grinienė, Karolina Burlegienė, Elena Meliukštienė; užrašė Nijolė Vernickienė. – Tolučiai, 1980. – 18 p. – Rankr. – Ukmergės r. Tolučių k. b-ka, 2007.
 24. Senolių atsiminimai / pasakojo Teresė Žliobienė, Konstancija Džiovenienė, Veronika Šlubelienė, Aleksandra Jodenienė, dainavo Uršulė Staškūnienė; užrašė Algimina Vaičiūnienė. – Petronys, 1988. – 20 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės r. Petronių k. b-ka, 200
 25. Senolių atsiminimai: privataus gyvenimo papročiai: ekspedicinė medžiaga / užrašė Ukmergės rajono bibliotekininkės; darbo vadovės Vanda Masalskienė, Aldona Eidukaitienė. – Ukmergė, 1982. – 70 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 26. Senovinės dainos: Laičių apylinkės tautosaka / užrašė Laičių aštuonmetės mokyklos kraštotyrininkai. – Laičiai, 1963-1969. – 35 p. – Rankr. – Ukmergės r. Laičių k. b-ka, 2007.
 27. Šimatonis, Antanas. Sližių piliakalnis: [eiliuotas padavimas]. – Sližiai, 2005. – 6 p. – Spausd. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 28. Šimatonis, Antanas. Sukinių Mokas: [eiliuota legenda]. – Sližiai, 2005. – 6 p. – Spausd. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 29. Skambėkite dainos po gimtąjį kaimą: [dainuojamoji tautosaka] / surinko Nijolė Misiūnienė. – Trečiasis Antakalnis, 1995. – 23 p. – Rankr. – Ukmergės r. Trečiojo Antakalnio k. b-ka, 2007.
 30. Stalienė, Ona. Želvos krašto dainuojamoji tautosaka: lietuvių liaudies dainos / dainavo Ona Stalienė (gim. 1907 m.); užrašė Vida Šimonytė. – Želva, 1986. – 6 p. – Rankr. – Ukmergės r. Laumėnų k. b-ka, 2007.
 31. Stankūnas, Rapolas. Kolektyvinis gyvulių ganymas senajame Griežionių kaime / pasakojo Rapolas Stankūnas; užrašė Vlada Didrikienė. – Lyduokiai, 1989. – 16 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 32. Taujėnų krašto patarlės ir mįslės / parengė Justina Butkevičiūtė, Tomas Kaziūnas. – Taujėnai, 2007. – 11 p. – Rankr. – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 33. Tėvelių, senelių gyvenimas, darbai: atsiminimai / pasakojo Sližių gyventojai Stefa Daraganienė, Juozas Morkūnas, Zofija Sakalauskaitė, Joana Čižiūnaitė, Eleonora Čižiūnaitė, Justas Lukoševičius, Vaclovas Sakalauskas; užrašė Janina Gineikienė. – Sližiai. – 15 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 34. Tradicinės šventės ir vakaronės UAB “Ukmergės melioracija”: [nuotraukų rinkinys] / sudarė Emilija Vėbrienė. – Šventupė, 2004-2006. – 45 nuotraukos. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 35. Tulušytė, Juzefa. Giedu giesmelę, savo dainelę: giesmių giedotoja / pasakojo Juzefa Tulušytė; užrašė Jurgita Levickienė. – Taujėnai, 2002. – 21 p.: iliustr. – Rankr., natos. – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 36. Ukmergės krašto padavimai, legendos, sakmės, žmonių pasakojimai / parengė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2000. – 58 p. – Rankr., kopijos. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 37. Ukmergės kultūros centro folklorinis ansamblis “Dagilėlis”: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2007. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 38. Vaikų tautosaka: atsiminimai, užrašai ant nuotraukų, burtai ir kt. / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1998. – 56 p. – Rankr. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 39. Vandos Urbanavičienės užrašytos karinės-patriotinės, partizanų, lietuvių liaudies vestuvinės ir darbo dainos / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 2001. – 51 p. – Spausd.; 2 garso kasetės. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 40. Vidiškėnų vestuvės: iš B. Buračo knygos “Lietuvių liaudies papročiai” / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 2004. – 8 p. – Rankr. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 41. Vidiškių apylinkės tautosaka: [dainos] / padainavo Ona Barauskienė, S. Ingelevičiūtė, V. Jankūnienė, Varžgalytė, Juzė Venslovienė, Uršulė Vėtienė; užrašė Alvyda Galvydytė, Zita Ožiūnaitė, Nijolė Šiaučiūlytė, Zita Tepcovaitė, Rima Urbonaitė. – Vidiškiai, 1970-1973. – 25 p. – Rankr. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 42. Vidiškių krašto laidotuvių papročiai ir giesmės / pasakojo Marija Čekauskienė, Aldona Štarienė; užrašė Regina Stasiūnienė ir Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1996. – 63 p. – Rankr. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 43. Vidiškių kultūros namų folklorinio ansamblio “Ulyčia” repertuaro dainos / sudarė Janė Giedraitienė. – Vidiškiai, 2006. – 20 p. – Spausd. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 44. „Bėk, bėk, žirgeli…“: žirgų sporto tradicijos Ukmergės rajone: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

 1. Kraštietis gamtosaugininkas Viktoras Bergas: [kopijų aplankas]. – Rečionys, 1985. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Rečionių k. b-ka, 2007.
 2. Lyduokių krašto gamtos ir kultūros paminklai: Lyduokių parkas, Lentvorų ąžuolas, Antakalnio koplyčia, Juodausių piliakalnis, Strockaus koplytėlė, Lyduokių bažnyčia, Lyduokių dvaras: [kopijų aplankas] / tvarko Janina Baškauskienė. – Lyduokiai, 2000. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 3. Ukmergės rajono gamtos paminklai, geologiniai, kraštovaizdžio, augalų, gyvūnų ir kt. draustiniai, gamtos apsauga: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.

Medicina

 1. Navickienė, Albina. Ukmergės krašto liaudies medicina / Albina Navickienė. – Lyduokiai, 2000. – 5 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 2. Sveikatos apsaugos organizavimas Ukmergės rajone: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2001. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 3. Vyčas, Vytautas Ukmergės ligoninė: praeitis ir dabartis: atsiminimai / Vytautas Vyčas. – Ukmergė, 2006. – 20 p. – Spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.

Technika

 1. Navickienė, Albina. Siesarties malūno istorija / Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1986. – 2 p. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 2. Nelaimingi atsitikimai, nesmurtinės mirtys, avarijos Ukmergės rajone: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2005. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.

Žemės ūkis. Miškų ūkis

 1. AB „Latvijas Finieris“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2007 – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 2. AB „Rokiškio sūris“ Ukmergės pieninė: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1997. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 3. AB „Ukmergės gelžbetonis“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1997. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 4. AB „Ukmergės keliai“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1997. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 5. AB „Ukmergės linai“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1997. – 2005. – 20 p. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 6. AB „Ukmergės statyba“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1997. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 7. AB „Vienybė“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1997. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 8. AB „Vilkma“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1997. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 9. Bendrovių kūrimasis ir irimas / pasakojo kaimų ir miestelio gyventojai; užrašė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1996. – 19 p. – Rankr. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 10. Darbo veteranai – geras pavyzdys jaunimui / sudarė Emilija Vėbrienė. – Šventupė, 1979. – 43 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 11. Džiautienė, Emilija. Geras ūkininkas – Lietuvos ateitis: Emilijos ir Tado Džiautų ūkyje / pasakojo Emilija Džiautienė; užrašė Genė Čereškienė. – Valai, 1999. – 14 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 12. Geras ūkininkas – Lietuvos ateitis: Žemaitkiemio kaimo ūkininkai / pasakojo Alfonsa Bielskienė, Regimantas Bielskis, Irena Vaičiulienė, Zenonas Vaičiulis; užrašė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1999. – 43 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 13. Holdingas „Baltic American Concord“: UAB „Užmojai su garantijomis“, UAB „Universalūs medžio produktai“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2002. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 14. Kazlauskienė, A. Geras ūkininkas – lietuviško kaimo ateitis / pasakojo ir užrašė A. Kazlauskienė. – Petronys, 1999. – 18 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Petronių k. b-ka, 2007.
 15. Kolūkių kūrimosi laikai / pasakojo J. Misiūnas, J. Misiūnienė; užrašė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1990. – 8 p. – Rankr. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 16. Leonpolio paukštininkystės tarybinio ūkio istorija / sudarė Roma Ordavičienė. – Dainava, 2000. – 8 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 17. Lyduokių kolūkis: [2 iškarpų aplankai] / sudarė Vlada Didrikienė. – Lyduokiai, 1976–1988. – 91 p. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 18. Masys, Kęstutis. Geras ūkininkas – Lietuvos ateitis: Janinos ir Kęstučio Masių ūkyje / pasakojo Kęstutis Masys; užrašė Paulina Vasylienė. – Pabaiskas, 1999. – 5 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 19. Mikučionis, Stasys. Į šviesų gyvenimą: atsiminimai apie S. Nėries kolūkio kūrimąsi / pasakojo Stasys Mikučionis; užrašė Janina Gineikienė. – Sližiai. – 7 p. : iliustr. – Mašinr. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 20. Morkūnas, Albinas. Geras ūkininkas – lietuviško kaimo ateitis: Albino Morkūno ūkyje / pasakojo Albinas Morkūnas; užrašė Vanda Sargelienė. – Pavytinė, 1999. – 6 p. – Rankr., dokumentų kopijos. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 21. Norvegijos kapitalo įmonė UAB „Stansefabrikken“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2005. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 22. Pamūšio žemės ūkio bendrovė / medžiagą surinko Žaneta Pakulnienė. – Pamūšė, 1999. – 11 p.: iliustr. – Rankr., straipsnių iškarpos. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 23. Pašilės atsarginių dalių gamyklos istorija 1959-1983 metais: [3 albumai]. – Pašilė, 1983. – Rankr.: iliustr. – Ukmergės m. Pašilės b-ka, 2007.
 24. Pelkių užkariautojų šeimoje: Ukmergės melioracija 1956-1987 m. / sudarė Emilija Vėbrienė. – Šventupė, 1988. – 28 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 25. Petronių kaimo bendruomenės Amatų namai: Petronių kaimo ūkininkės: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2007. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 26. Pirmųjų kolektyvizacijos metų prisiminimai / pasakojo Ignas Andriūnas (g. 1917 m.), Petras Žlioba (g. 1913 m.), Jonas Misiūnas (g. 1921 m.), Jadvyga Siniauskienė (g. 1917 m.), Zofija Molinova (g. 1924 m.), Marijonas Jasionis (g. 1922 m.), Zofija Cesiulienė (g. 1923 m.), Valė Piragienė (g. 1932 m.); užrašė Ukmergės rajono kaimo filialų bibliotekininkės Ramunda Misiūnienė, Nida Šimkuvienė, Nijolė Misiūnienė, Elena Savickienė. – Ukmergė, 1990. – 24 p. – Rankr., mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 27. Pirmųjų kolūkiečių atsiminimai: apie gyvenimą kolūkinės santvarkos metais / pasakojimus užrašė Ukmergės rajono kaimų filialų bibliotekininkės; sudarė Vanda Masalskienė. – Ukmergė, 1984. – 93 p. – Mašinr. – Įrištas. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 28. Pirmųjų kolūkiečių prisiminimai / pasakojo Viktorija Bareikienė, Marijona Gelūnienė, Vytautas Gelūnas; užrašė Jolanta Gelūnaitė. – Tolučiai, 1998. – 3 p. – Spausd. – Ukmergės r. Tolučių k. b-ka, 2007.
 29. Pliuškevičius, Algimantas. Ūkininkas, menantis tremtį / pasakojo Algimantas Pliuškevičius; užrašė Žaneta Pakulnienė. – Pamūšė, 1999. – 13 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 30. Rinkevičius, Karolis. Pirmasis kolūkinis pavasaris: pirmųjų kolūkiečių atsiminimai / pasakojo Karolis Rinkevičius; užrašė Elena Savickienė. – Šešuoliai, 1984. – 16 p. – Rankr. – Ukmergės r. Šešuolių k. b-ka, 2007.
 31. Rūpindamiesi kitų laime, surandame ir savąją: UAB „Ukmergės melioracija“ / sudarė Emilija Vėbrinė. – Šventutė, 2006. – 11 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Šventutės k. b-ka, 2007.
 32. S. Nėries kolūkio knygos bičiulių draugijos metraštis: [albumas] / sudarė Janina Gineikienė. – Sližiai, 1979. – 15 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 33. S. Nėries kolūkio knygos draugijos veikla: [iškarpų aplankas] / sudarė Janina Gineikienė. – Sližiai, 1983. – 1989. – 16 p. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 34. S. Nėries kolūkis spaudoje: [iškarpų ir kopijų aplankas] / sudarė Janina Gineikienė. – Sližiai, 1983 -2005. – 250 p. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 35. S. Nėries kolūkyje: darbo tradicijos: [nuotraukų albumas]. – Sližiai. – 20 p. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 36. S. Nėries kolūkyje: darbo veteranai: [nuotraukų albumas]. – Sližiai. – 8 p. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 37. S. Nėries kolūkyje: kolūkio svečiai: [nuotraukų albumas]. – Sližiai. – 15 p. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 38. S. Nėries kolūkyje: naujos darbo tradicijos: [nuotraukų albumas]. – Sližiai. – 10 p. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 39. Širvelis, Algis. Geras ūkininkas – lietuviško kaimo ateitis: Aldonos ir Algio Širvelių ūkyje / pasakojo Algis Širvelis, Aldona Širvelienė; užrašė Gražina Žukauskienė. – Taujėnai, 1999. – 18 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 40. SP UAB „Ukmergės vandenys“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1997. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 41. Švenčių ir darbų akimirkos S. Nėries kolūkyje: [nuotraukų albumas]. – Sližiai. – 32 p. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 42. UAB “Ukmergės melioracija” spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Emilija Vėbrienė. – Šventupė, 1973 – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 43. UAB „Aukmedės baldai“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1997. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 44. UAB „Betula“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2000. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 45. UAB „Geras skonis“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 46. UAB „Izobara“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 47. UAB „Narbutas ir Ko“ biuro baldų gamykla: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 48. UAB „Oliseta“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 49. UAB „Roris ir Ko“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2002. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 50. UAB „Textilite“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2005. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 51. UAB „Ukmergės biofabrikas“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1999. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 52. UAB „Ukmergės duona“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1997. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 53. UAB „Ukmergės melioracija“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1997. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 54. UAB „Ukmergės versmė“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 55. UAB „Vilkmergės alus“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2007. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 56. Ukmergės melioracijai – 50: [nuotraukų albumas] / sudarė Emilija Vėbrienė. – Šventupė, 2006. – 50 p. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 57. Ukmergės miškų urėdija: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2007. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 58. Ukmergės MSMV tradicinės šventės: [nuotraukų rinkinys] / sudarė Emilija Vėbrienė. – Šventupė, 1970-1996. – 37 p. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 59. Ukmergės rajono Leonpolio paukštininkystės tarybinio ūkio darbo pirmūnai: [nuotraukų albumas] / sudarė Ona Ordavičienė. – Dainava, 1988. – 16 p.: iliustr. [16 nuotr.]. – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 60. Ukmergės rajono pramonė: [iškarpų aplankas]. – Ukmergė, 1997-2005. – 126 p. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 61. Ukmergės spaustuvė: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 62. Užugirio tarybinis ūkis: [nuotraukų rinkinys] / sudarė Veronika Meilūnienė. – Užugiris. – 15 nuotr. – Ukmergės r. Lėno k. b-ka, 2007.
 63. V. K. Požėlos kolūkio istorija: [2 albumai] / sudarė S. Verbickienė. – Atkočiai, 1951–1998. – 93 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Atkočių k. b-ka, 2007.
 64. Valų kaimas: kolūkinės santvarkos metai / pasakojo kaimo gyventojai; užrašė Ramunda Misiūnienė; panaudota medžiaga iš archyvų. – Žemaitkiemis, 1999. – 88 p. – Spausd. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 65. Žemės ūkio organizavimas ir valdymas Ukmergės rajone: žemės ūkio įmonės, ūkininkai, žemės ūkio pastatai ir statiniai, žemės ūkio ekologija, laukininkystė, sodininkystė, daržininkystė, dekoratyvioji sodininkystė, gyvulininkystė, bitininkystė, medžioklė, žuvininkystė: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 66. Žmonės ir darbai: Ukmergės rajono Leonpolio paukštininkystės tarybinis ūkis: [nuotraukų albumas] / sudarė Ona Ordavičienė. – Dainava, 1983. – 29 p.: iliustr. [30 nuotr.]. – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 67. „Aušros“ kolūkio kūrimosi ir jo veiklos istorija / pasakojo Nijolė Gvozdaitė, Vytautas Dzigas, Stasė Masionienė; užrašė Zita Deksnienė. – Petronys, 1996. – 22 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Petronių k. b-ka, 2007.
 68. „Žalgirio“ kolūkis spaudoje: [iškarpų aplankas]. – Tolučiai, 1979–1990. – 134 p. – Ukmergės r. Tolučių k. b-ka, 20

Menas. Architektūra

 1. Dizainerė Vilija Poškienė: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 2. Griežionių kaimo koplytstulpiai: [kopijų aplankas] / sudarė Janina Baškauskienė. – Lyduokiai, 2007. – 18 p. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 3. Jasiuliškio pensionato gyventojų kūryba: Svetlana Karveckaitė: piešimas: [iškarpų aplankas] / sudarė Žaneta Pakulnienė. – Jasiuliškis, 2005. – 10 p. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 4. Jasiuliškio pensionato gyventojų kūryba: Vitalijus Paukštis: tapyba: [iškarpų aplankas] / sudarė Žaneta Pakulnienė, M. Murauskaitė. – Jasiuliškis, 2004. – 20 p. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 5. Jasiuliškio pensionato gyventojų kūryba: Elena Alina Vaicikauskaitė: piešimas: [iškarpų aplankas] / sudarė Žaneta Pakulnienė, M. Murauskaitė. – Jasiuliškis, 2004. – 32 p. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 6. Jasiuliškio pensionato jubiliatų šventė: [nuotraukos su aprašais] / sudarė Vanda Masalskienė. – Jasiuliškis, 1990. – 15 p. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 7. Kino meno tradicijos Ukmergės rajone: filmų kūrėjai, kino teatrai, kino klubas „Disputas“: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 8. Kraštietis kompozitorius Osvaldas Balakauskas: [kopijų aplankas]. – Petronys, 2001. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Petronių k. b-ka, 2007.
 9. Kryžiai. Paminklai. Kapinės: [nuotraukų su aprašymais aplankas] / sudarė Monika Kurnickienė. – Liaušiai, 2001. – 9 p.: iliustr. – Rankr., spausd. – Ukmergės r. Liaušių k. b-ka, 2007.
 10. Lietuviškos dailėtyros patriarchas Paulius Galaunė: bibliografijos sąrašas / sudarė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2000. – 20 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Veprių k. b-ka, 2007.
 11. Lietuvos nepriklausomybės paminklo „Lituania Restituta“ atstatymo istorija / parengė Regina Černiauskienė. – Ukmergė, 1990. – 15 p.: iliustr., schem. – Mašinr., kopijos. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 12. Muzikinis gyvenimas Ukmergės rajone: liaudies muzika, muzikantai, kompozitoriai, atlikėjai, scenos muzika, religinė muzika, vokalinė muzika, instrumentinė muzika: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 13. Paminklas Šešuoliuose kovoms už Lietuvos nepriklausomybę pažymėti / parengė Elena Savickienė. – Šešuoliai, 2002. – 6 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Šešuolių k. b-ka, 2007.
 14. Paminklų, skirtų Lietuvos Nepriklausomybei, atstatymas Lyduokiuose / sudarė Vlada Didrikienė. – Lyduokiai, 1991. – 19 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 15. Paulius Galaunė: 1890-1988: bibliografijos rodyklė / sudarė Stanislava Talutytė, Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2004. – 27 p. – Spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 16. Šešuolių aikštė – urbanistikos paminklas / parengė Elena Savickienė. – Šešuoliai, 2002. – 2 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Šešuolių k. b-ka, 2007.
 17. Teatras prasidėjo ne vakar: kultūrinis Ukmergės gyvenimas: [skelbimai, nuotraukos, dokumentų kopijos, straipsnių kopijos] / parengė Vytautas Vyčas. – Ukmergė, 2000. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 18. Tulušis, Kostantas Kur augai tu šventasis kryžiaus medi?: Kostantas Tulušis – kryžių meistras: gyvenimo aprašymas / pasakojo Kostantas Tulušis; užrašė Gražina Žukauskienė. – Taujėnai, 2000. – 23 p.: iliustr. – Rankr., kopijos. – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 19. Ukmergės rajone puoselėjamos meninės veiklos rūšys: skulptūra, keramika, dailieji verslai, dailieji amatai, rankdarbiai, tapyba, grafika, fotografija ir kt. menininkai: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2000. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 20. Ukmergės rajono kapinės: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 21. Ukmergės rajono koplytėlės, koplytstulpiai, stogastulpiai, kryžiai / parengė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2002. – 10 p.: iliustr. – Spausd., kopijos. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 22. Ukmergės rajono teatrinio gyvenimo tradicijos ir teatro veikėjai: teatras „63 kėdės“, Kambario teatras, mėgėjų, mokyklų, lėlių, liaudies ir kt. teatrai: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 23. Želvos seniūnijos kapinaičių istorijos / užrašė E. Jankūnas. – Laumėnai, 2002. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Laumėnų k. b-ka, 2007.
 24. Žydinti Šventupė: gražiausios sodybos ir sodai: [nuotraukų rinkinys] / sudarė Emilija Vėbrienė. – Šventupė, 2005-2006. – 65 nuotraukos. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.

Dailieji verslai. Dailieji amatai

 1. Daumantiškiuose, pas tautodailininkus Marcinkus / sudarė Valerija Imbrasienė. – Daumantiškis, 1986. – 24 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Daumantiškio k. b-ka, 2007.
 2. Lino skulptūrų apsupty…: tautodailininkas, lino skulptorius Gintautas Gavėnavičius: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1996. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 3. Tautodailininkas, medžio drožėjas, „Aukso vainiko“ laureatas Rimantas Zinkevičius: [bibliografijos sąrašas, kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2000. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 4. Ukmergės rajono tautodailininkai: tapytojai Alfreda Marcinkienė, Jonas Povilavičius, Vytautas Mackevičius: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 5. Žolynų grafika: tautodailininkė Laima Dzigaitė: [bibliografijos sąrašas, kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2002. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.

Sportas

 1. Laimės pasagą nelengva kalti: žirginio sporto meistras Kazys Trota / parengė Nijolė Vernickienė. – Laumėnai, 1999. – 15 p. – Rankr., kopijos. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Laumėnų k. b-ka, 2007.
 2. Ukmergės rajono sportininkų pasiekimai. Turizmo organizavimas: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 3. „Gimtosios žemės“ kolūkio sporto šventė: [nuotraukų rinkinys] / sudarė Genė Galiauskienė. – Laumėnai, 1979. – 19 nuotr. – Ukmergės r. Laumėnų k. b-ka, 2007.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

 1. Advokatas, poetas Gintautas Stankaitis: bibliografijos rodyklė / sudarė Stanislava Talutytė. – Ukmergė, 2006. – 27 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 2. Aleknevičienė, Valerija. Atsiminimai apie Vladą Šlaitą ir jo artimuosius. – Žemaitkiemis, 2005. – 7 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 3. Deltuvos žemės vardas istoriniuose šaltiniuose: padavimai: [kopijų aplankas] / sudarė Marija Radzevičienė. – Deltuva, 1998. – 31 p. – Ukmergės r. Deltuvos k. b-ka, 2007.
 4. Gintautas, Henrikas. Atsiminimai apie gimnazijos draugą, poetą Vladą Šlaitą. – Ukmergė, 2005. – 10 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 5. Gyvenimo spalvos: Jasiuliškio pensionato gyventojų ir darbuotojų kūrybos rinktinė / sudarė Onutė Jonaitienė. – Jasiuliškis, 2004. – 64 p. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 6. Jasiuliškio pensionato darbuotojų kūryba: Regina Mulevičienė: poezija: [iškarpų aplankas] / sudarė Žaneta Pakulnienė. – Jasiuliškis, 2005. – 5 p. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 7. Jasiuliškio pensionato darbuotojų kūryba: Regina Nugarienė: poezija: [iškarpų aplankas, rankraštis] / sudarė Žaneta Pakulnienė. – Jasiuliškis, 2005. – 44 p. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 8. Jasiuliškio pensionato gyventojų kūryba: Ruslanas Šerkšnys: piešimas, poezija: [iškarpų aplankas, rankraštis] / sudarė Žaneta Pakulnienė. – Jasiuliškis, 2005. – 12 p. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 9. Jasiuliškio pensionato gyventojų kūryba: Aušra Urmanavičiūtė: poezija / sudarė Žaneta Pakulnienė. – Jasiuliškis, 2005. – 5 p. – Rankr. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 10. Jasiuliškio pensionato gyventojų kūryba: Marytė Našlėnaitė: poezija: [iškarpų aplankas] / sudarė Žaneta Pakulnienė. – Jasiuliškis, 2005. – 11 p. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 11. Jasiuliškio pensionato gyventojų kūryba: Vladimiras Garbacevičius: poezija: [iškarpų aplankas] / sudarė Žaneta Pakulnienė. – Jasiuliškis, 2005. – 10 p. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 12. Jaunasis literatas Paulius Mikutis: [kūrybiniai bandymai] / sudarė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 2001-2003. – 16 p. – Spausd. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 13. Jaunieji Ukmergės rajono literatai: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1998. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 14. Kraštietės Danutės Vaskelaitės kūryba / sudarė Elena Savickienė. – Šešuoliai, 2004. – 25 p. – Spausd., rankr. – Ukmergės r. Šešuolių k. b-ka, 2007.
 15. Kraštietis literatūrologas Vincas Kuzmickas: [kopijų aplankas]. – Rečionys, 1986. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Rečionių k. b-ka, 2007.
 16. Kristinos Ditkevičiūtės kūryba / sudarė Elena Savickienė. – Šešuoliai, 2000. – 15 p. – Spausd. – Ukmergės r. Šešuolių k. b-ka, 2007.
 17. Literatė Monika Blauzdienė: [kopijų aplankas]. – Jasiuliškis, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 18. Literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatai: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1999. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 19. Mokytoja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Leonora Jankeliūnienė: bibliografijos rodyklė / sudarė Stanislava Talutytė, Rita Adomonytė. – Ukmergė, 2010. – 52 p.: iliustr. –Spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2010.
 20. Mūsų kraštiečiai: išeivijos rašytojas Antanas Mikalajūnas: [kopijų aplankas] / Liaušiai, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Liaušių k. b-ka, 2007.
 21. Mūsų kraštiečiai: poetas Feliksas Pukys: [kopijų aplankas] / tvarko Monika Kurnickienė. – Liaušiai, 2002. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Liaušių k. b-ka, 2007.
 22. Navickienė, Albina. Apie profesorių Zigmą Zinkevičių ir jo šeimą / Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1978. – 3 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 23. Navickienė, Albina. Senieji Lietuvos kaimai ir jų vietovardžiai / Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1988. – 10 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 24. Pabaisko seniūnijos vandenvardžių, vietovardžių ir vietovių kilmė / sudarė Ingrida Jackūnaitė; Ukmergės Antano Smetonos gimnazija. – Ukmergė. – 6 p. – Spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 25. Poetas Albinas Šerelis: bibliografijos rodyklė 70 – osioms gimimo metinėms / sudarė Janina Baškauskienė. – Lyduokiai, 2006. – 15 p. – Spausd. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka; Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 26. Poetas Alfas Pakėnas: [kopijų aplankas]. – Deltuva, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Deltuvos k. b-ka, 2007.
 27. Poetas Romas Raila: [kopijų aplankas]. – Siesikai, 2005. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Siesikų k. b-ka, 2007.
 28. Poetas, eseistas, fotografas Ričardas Šileika: [kopijų aplankas]. – Deltuva, 2001. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Deltuvos k. b-ka, 2007.
 29. Poetė ir dailininkė Danutė Vaskelaitė: [kopijų aplankas]. – Liaušiai, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Liaušių k. b-ka, 2007.
 30. Poetė Monika Blauzdienė: [kopijų aplankas]. – Jasiuliškis, 2002. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 31. Poetė Vaiva Kuodytė: [kopijų aplankas]. – Deltuva, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Deltuvos k. b-ka, 2007.
 32. Poetė, žurnalistė Dalia Jazukevičiūtė: bibliografijos rodyklė / parengė Rita Adomonytė. – Ukmergė, 2007. – 59 p. – Spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 33. Poeto, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nario Albino Šerelio gyvenimas ir kūryba: [kopijų aplankas]. – Lyduokiai, 1995. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 34. Poezijos atlaidai Žemaitkiemy…: Vlado Šlaito literatūriniai skaitymai: [nuotraukų albumas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 35. Poezijos pavasarėlis: [3 nuotraukų, kopijų albumai]. – Ukmergė, 1982. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 36. Rytų Lietuvos literatų konkursas: Ukmergės rajono literatai: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1996. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 37. Taujėnų krašto vietovardžiai / parengė Silvija Baronaitė, Aistė Mesonytė; darbo vadovė mokytoja Loreta Zdanienė; Ukmergės rajono Taujėnų vidurinė mokykla. – Taujėnai, 2006. – 10 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 38. Ukmergės rajono hidronimų kilmė / parengė Vita Zarankaitė. – Ukmergė, 1998. – 6 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 39. Ukmergės rajono kraštiečiai rašytojai, poetai: Kęstutis Arlauskas, Dalia Jazukevičiūtė, Vaiva Kuodytė, Stasys Keblas, Vanda Kinderytė-Budrienė, Antanas Mikalajūnas, Alfas Pakėnas, Algirdas Ražinskas, Ričardas Šileika, Albina Tumaitė – Povilavičienė, Danutė Vaskelaitė: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2001. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 40. Ukmergės rajono literatai: poetai Zita Bataitienė, Monika Blauzdienė, Stasė Kairytė-Čirbienė, Apolonija Grigonytė, Petronėlė Jukonienė, Leonora Jankeliūnienė, Marija Kučinskienė, Albinas Kuliešis, Vincas Lukša, Regina Pakėnienė, Romas Raila, Zuzana Budaitė-Stunžėnienė, Julija Repečkienė, Jonas Takarevičius-Lietus, Gintautas Stankaitis, Albinas Šerelis, Janina Valiaugienė; režisierius, dramaturgas Kęstutis Česnaitis; literatai Pranas Kuodis, Aldona Lipeikaitė, Vytautas Vyčas: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1996.– (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 41. Ukmergės rajono vietovardžiai / parengė Regina Černiauskienė. – Ukmergė, 1989. – 10 p. – Spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 42. Urbanavičienės Vandos užrašyti eilėraščiai / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 2001. – 20 p. – Spausd. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 43. Vidiškių apylinkės vietovardžiai / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1992. – 11 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 44. Vietovardžių kilmė Ukmergės rajone / parengė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 1995. – 21 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 45. Vlado Šlaito gyvenimas ir kūryba: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1992. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 46. Želvos krašto vietovardžiai / parengė Jolita Bareišytė, Vida Šakalytė, Natalija Maksimova, Kastytis Trota, Andrius Remeika; projektinio darbo vadovė mokytoja Rasa Povylienė; Želvos vidurinė mokykla. – Želva, 2002. – 22 p.: iliustr. – Spausd. – Įrišta. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, Ukmergės r. Laumėnų k. b-ka, Ukmergės r. Tolučių k. b-ka, 2007.
 47. Žemaitkiemio krašto žmonių atsiminimai apie poetą Vladą Šlaitą ir jo artimuosius / papasakojo Stefanija Meilutė-Vyšniauskienė, Stasė Šlaitaitė-Grigalevičienė, Ona Jočėnaitė-Motiejūnienė, Bronė Tamošiūnienė, Alfonsas Tamošiūnas, Filomenas Mušinskaitė-Mimienė, Feliksas Mimas, Kazė Baranauskaitė-Kapočienė, Rapolas Kiaušinis, Emilija Masytė-Meilienė, Alfonsas Šlaitas; atsiminimus užrašė Žemaitkiemio pagrindinės mokyklos vyr. mokytoja Jolanta Pustovojienė. – Žemaitkiemis, 2006. – 6 p. – Spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 48. Zigmui Zinkevičiui – 75: bibliografijos sąrašas / sudarė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2000. – 25 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Lyduokių k. b-ka, 2007.
 49. „Ir gal jau vaikaičio žvilgsny sužydės mano nebaigtos mintys, vėl atgims mano nebaigtos eilės…“: poetė Stasė Čirbienė / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1998. – 20 p. – Rankr., kopijos. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 50. „Liks pamatu ateities rūme…“: lietuvių literatūros tyrinėtojas Vincas Kuzmickas: bibliografijos rodyklė / sudarė Stanislava Talutytė, Rima Gribėnienė. – Ukmergė, 2009. – 49 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2009.
 51. „Po ąžuolu“: kraštiečių Veronikos Jovaišienės, Laimono Bernoto, Salomėjos Gailiuvienės kūryba / sudarė Inga Petkuvienė. – Baleliai, 2004. – (Tęsiamas). – Rankr. – Ukmergės r. Balelių k. b-ka, 2007.
 52. „Šis bei tas… iš gyvenimo“: literatė Aldona Lipeikaitė: kūryba, gyvenimas / sudarė Aldona Lipeikaitė. – Jasiuliškis. – 74 p. – Rankr., mašinr., kopijos – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 53. „Žydinčios vyšnios šakelė“: poezijos konkurso dalyvių eilėraščiai: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2003 – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.

Archeologija. Archeologijos paminklai

 1. Archeologijos paminklai / parengė Genė Čereškienė. – Valai, 1990. – 10 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 2. Archeologiniai Pabaisko apylinkių paminklai / sudarė Paulina Vasylienė ir mokyklos kraštotyros būrelio nariai. – Pabaiskas, 1979. – 38 p.: iliustr., brėž. – Rankr. – Ukmergės r. Pabaisko k. b-ka, 2007.
 3. Barzdos kalnas ir jo aplinka / parengė A. Linčius. – Vilnius, 1974. – 27 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 4. Krikštynų apylinkių archeologiniai paminklai: padavimai, pasakojimai, prisiminimai / pasakojo Stasys Šocikas, Stasys Pavydis, Bronė Vinslovienė; užrašė Gražina Dailidėnienė. – Krikštėnai, 1967-1968. – 13 p.: iliustr., schem. – Rankr. – Ukmergės r. Krikštėnų k. b-ka, 2007.
 5. Lietuvos mokslinės archeologijos pradininkas: Jonui Puzinui – 95: literatūros sąrašas / sudarė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2000. – 11 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 6. Lietuvos proistorės mokslo pradininkas Jonas Puzinas: [kopijų aplankas]. – Deltuva, 2003 – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Deltuvos k. b-ka, 2007.
 7. Nuo seniausių laikų iki dabarties: Trečiojo Antakalnio kaimo apylinkių archeologijos paminklai / parengė Nijolė Misiūnienė. – Trečiasis Antakalnis, 2002. – 9 p.: iliustr.– Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 8. Pabaisko apylinkių archeologijos paminklai / sudarė Paulina Vasylienė ir mokyklos kraštotyros būrelio nariai.– Pabaiskas, 1979. – 38 p.: iliustr., brėž. – Rankr. – Ukmergės r. Pabaisko k. b-ka, 2007.
 9. Skerdimų kalnas: [kopijų, nuotraukų aplankas] / tvarko Lolita Gričinienė. – Dainava, 2000. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 10. Ukmergės miesto piliakalnis: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 11. Ukmergės rajono piliakalniai: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2006. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 12. Vidiškių seniūnijoje esantys archeologijos ir architektūros paminklai / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 2002. – 18 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 13. Žemaitkiemio seniūnijos archeologiniai paminklai / sudarė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1989. – 34 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.

Kraštotyra

 1. Balelių kaimo bendruomenės akimirkos: [nuotraukų albumas]. – Baleliai, 2003 – (Tęsiamas). – 29 nuotr. – Ukmergės r. Balelių k. b-ka, 2007.
 2. Dainavos apylinkių žymiausi objektai: Dimšiškių kapinaitės, Skerdimų kalnas, paminklas 1831 metų sukilėliams atminti, Šv. Marijos koplytėlė, Dainavos kryžius. – Dainava, 2004. – 32 p.: iliustr. – Rankr., spausd., kopijos. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 3. Dainavos bendruomenė: [nuotraukų ir kopijų albumas] / sudarė D. Kaselienė. – Dainava, 2003 – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 4. Deltuvos miestelio bendruomenė: [nuotraukų albumas] / sudarė Marija Radzevičienė. – Deltuva, 2004 – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Deltuvos k. b-ka, 2007.
 5. Įsimintinos vietos Žemaitkiemio seniūnijoje / parengė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 2002. – 68 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 6. Jurgelionys – tėviškė mana: senųjų jurgelioniečių pasakojimai / surinko ir parengė Genovaitė Masiulytė-Bagačiūnienė. – Vilnius, 1994. – 191 p.: iliustr. – Mašinr. – Įrišta. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 7. Kaimo naujienos: Pivonijos seniūnija: [kopijų aplankas]. – 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Trečiojo Antakalnio k. b-ka; Ukmergės r. Krikštėnų k. b-ka; Ukmergės r. Laičių k. b-ka, 2007.
 8. Kraštotyrininkė Albina Katinaitė – Navickienė: [kopijų aplankas] / tvarko Janina Baškauskienė. – Lyduokiai, 1985. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 9. Kraštotyrininkė Albina Katinaitė-Navickienė: bibliografijos rodyklė / sudarė Janina Baškauskienė. – Lyduokiai, 2005. – 20 p. – Spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 10. Kraštotyrininkės, Lyduokių krašto metraštininkės Albinos Katinaitės – Navickienės publikacijos spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Janina Baškauskienė. – Lyduokiai, 1985. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 11. Krikštėnų kaimo bendruomenė: [kopijų aplankas] / tvarko Ona Venclovienė. – Krikštėnai, 2002 – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Krikštėnų k. b-ka, 2007.
 12. Lankytinos Balelių vietos: paminklai, kryžiai: [nuotraukų su aprašymais aplankas] / sudarė Inga Petkuvienė. – Baleliai, 2000. – 5 p. – Ukmergės r. Balelių k. b-ka, 2007.
 13. Laumėnų kaimo bendruomenė spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Nijolė Vernickienė. – Laumėnai, 1989. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Laumėnų k. b-ka, 2007.
 14. Laumėnų kaimo žmonės fotografijose: [ 8 albumai] / sudarė Nijolė Vernickienė. – Laumėnai, 1991. – (Tęsiamas). – 1200 nuotr. – Ukmergės r. Laumėnų k. b-ka, 2007.
 15. Liaušių kaimas: kronika / parengė Monika Kurnickienė. – Liaušiai, 2006. – 2 p. – Spausd. – Ukmergės r. Liaušių k. b-ka, 2007.
 16. Lyduokių kaimo bendruomenė spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Janina Baškauskienė. – Lyduokiai, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 17. Lyduokių seniūnija spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Janina Baškauskienė. – Lyduokiai, 2000. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 18. Mes ir apie mus spaudoje: Žemaitkiemio seniūnija: [2 iškarpų, kopijų aplankai] / sudarė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1981. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 19. Pasakojimai apie Želvos seniūnijos kaimus / užrašė Nijolė Vernickienė. – Laumėnai, 2004. – 20 p. – Rankr. – Ukmergės r. Laumėnų k. b-ka, 2007.
 20. Pašilė spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Danguolė Juodinienė, Aldona Vaitkevičienė. – Pašilė, 2003. – (Tęsiamas) – Ukmergės m. Pašilės b-ka, 2007.
 21. Petronių kaimas spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Regina Zimblienė. – Siesikai, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Siesikų k. b-ka, 2007.
 22. Petronių kaimo bendruomenė ir amatų namai spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Zita Deksnienė. – Petronys, 2003. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Petronių k. b-ka, 2007.
 23. Šešuoliai spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Elena Savickienė. – Šešuoliai, 2000. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Šešuolių k. b-ka, 2007.
 24. Šešuolių seniūnija spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Monika Kurnickienė. – Liaušiai, 1986. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Liaušių k. b-ka, 2007.
 25. Siesikų seniūnija spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Regina Zimblienė. – Siesikai, 2002. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Siesikų k. b-ka, 2007.
 26. Sližių kaimo bendruomenės metraštis / sudarė Zita Bausienė. – Sližiai, 2003. – (Tęsiamas). – Spausd.: iliustr. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 27. Sližių kraštas ir jo žmonės spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Vincas Lukša. – Sližiai, 2005. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 28. Spauda apie Taujėnų žmones: [kopijų aplankas] / tvarko Veronika Stakienė, Gražina Žukauskienė. – Taujėnai, 1976. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 29. Spauda apie Vidiškių apylinkę 1980–1984 metais: [iškarpų aplankas] / parengė Vida Saveikienė. – Vidiškiai, 1984. – 64 p. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 30. Šventupė spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Emilija Vėbrienė. – Šventupė, 1973. – (Tęsiamas) – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 31. Taujėnų miestelio bendruomenės istorija / sudarė Natalija Kriščiūnienė, Gražina Žukauskienė. – Taujėnai, 2002. – 58 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 32. Tolučių – Bajorų kaimų bendruomenė: [nuotraukų albumai] / sudarė Jolanta Gelūnaitė. – Tolučiai, 2000. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Tolučių k. b-ka, 2007.
 33. Tolučių – Bajorų kaimų bendruomenės veikla spaudoje: [kopijų aplankas] / tvarko Jolanta Gelūnaitė. – Tolučiai, 1997. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Tolučių k. b-ka, 2007.
 34. Tolučių – Bajorų kaimų teritorijoje esantys etnokultūros paminklai: / sudarė Jolanta Gelūnaitė. – Tolučiai, 2002. – 7 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Tolučių k. b-ka, 2007.
 35. Ukmergė senojoje spaudoje: 1920-1939 metais: [bibliografinis sąrašas] / sudarė Valerija Židonienė. – Ukmergė, 1999. – 26 p. – Mašinr., su rankr. papildymais. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 36. Ukmergės krašto muziejai: Kraštotyros muziejus, Želvos muziejus, Veprių muziejus bei kiti įstaigų, mokyklų, privatūs muziejai: [kopijų aplankas].– Ukmergė, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 37. Ukmergės krašto žiniuoniai, amatininkai: [sąrašas] / surinko Ukmergės rajono kaimo filialų bibliotekininkės. – Ukmergė, 1999. – 8 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 38. Ukmergės rajono Krikštėnų kaimo bendruomenė: [nuotraukų albumas] / sudarė Ona Venclovienė. – Krikštėnai, 2002. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Krikštynų k. b-ka, 2007.
 39. Ukmergės rajono šventvietės: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2007. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 40. Žirnajų kaimas: [kopijų aplankas] / tvarko Valerija Imbrasienė. – Daumantiškis, 1999. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Daumantiškio k. b-ka, 2007.

Biografijos

 1. Amankavičienė, Genė. Genės ir Kazimiero Amankavičių šeimos istorija / pasakojo Genė Amankavičienė; užrašė Paulina Vasylienė. – Pabaiskas, 1997. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Pabaisko k. b-ka, 2007.
 2. Belapetravičienė, Ona. Edvardo ir Onos Belapetravičių šeimos istorija / pasakojo Ona Belapetravičienė; užrašė Vilma Belapetravičienė. – Laičiai, 1997. – 40 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 3. Bitautienė, Elena. Elenos ir Juozo Bitautų šeimos istorija / pasakojo Elena Bitautienė; užrašė Valerija Imbrasienė. – Daumantiškis, 1998. – 9 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Daumantiškio k. b-ka, 2007.
 4. Bujokų šeimos istorija / užrašė Valė Dirsienė. – Lėnas, 2000. – 5 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Lėno k. b-ka, 2007.
 5. Burokienė, Veronika. Veronikos ir Mykolo Burokų šeimos istorija / pasakojo Veronika Burokienė; užrašė D. Žvikevičiūtė. – Atkočiai, 1998. – 10 p. – Rankr. – Ukmergės r. Atkočių k. b-ka, 2007.
 6. Buzinienė, Regina. Reginos ir Jurijaus Buzinų gyvenimo istorija / pasakojo ir užrašė Regina Buzinienė. – Taujėnai, 1997. – 11 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 7. Čižiūnienė, Jadvyga. Jadvygos ir Benjamino Čižiūnų šeimos istorija / pasakojo Jadvyga Čižiūnienė; užrašė Vanda Sargelienė. – Pavytinė, 1997. – 42 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Pavytinės k. b-ka, 2007.
 8. Dubrickas, Algis. Šeimos istorija / pasakojo Algis Dubrickas; užrašė Alma Aleknavičienė. – Vepriai, 2002. – 4 p. – Spausd. – Ukmergės r. Veprių k. b-ka, 2007.
 9. Gimtojo kaimo žmonės: [kopijų aplankas] / sudarė Janina Baškauskienė. – Lyduokiai, 2005. – 9 p. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 10. Gyvybės medis žydi atmintimi: išeiviai iš Ukmergės rajono: [albumas] / sudarė Regina Černiauskienė. – Ukmergė. – 27 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 11. Istorikas Juozas Jakštas: 100-osioms gimimo metinėms / sudarė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2000. – 22 p.: iliustr. – Rankr., kopijos. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Pabaisko k. b-ka, 2007.
 12. Karaliūnienė, Danutė. Danutės ir Vytauto Karaliūnų šeimos istorija / pasakojo D. Karaliūnienė; užrašė Rita Adomonytė. – Belazariškiai, 2002. – 23 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Siesikų k. b-ka, 2007.
 13. Karaliūnienė, Danutė. Praeitin sugrįžus: Danutės ir Vytauto Karaliūnų šeimos ir Belazariškių kaimo istorija / pasakojo D. Karaliūnienė; užrašė Valė Karaliūnienė. – Siesikai, 2002. – 24 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Siesikų k. b-ka, 2007.
 14. Katinas, Feliksas. Iš šeimos biografijos: Leokadijos ir Felikso Katinų šeimos istorija. – Lyduokiai, 2000. – 5 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 15. Kraštietis ekonofizikos profesorius, habil. fizikos mokslų daktaras Kęstutis Staliūnas: [kopijų aplankas]. – Liaušiai, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Liaušių k. b-ka, 2007.
 16. Kraštietis Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas: [kopijų aplankas] / tvarko Rita Adomonytė, Regina Zimblienė. – Siesikai, 2005. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Siesikų k. b-ka, 2007.
 17. Laurynas Kapočius / darbą sutvarkė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1989. – 18 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 18. Lietuvos savanoris Romualdas Valentukevičius: [iškarpų aplankas, nuotraukos] / sudarė Vanda Masalskienė. – Jasiuliškis, 1995. – 8 p. – Ukmergės r. Jasiuliškio k. b-ka, 2007.
 19. Lukoševičiūtė-Musnickienė, Janina. Šeimos istorija / pasakojo Janina Lukoševičiūtė-Musnickienė; užrašė Alma Aleknavičienė. – Vepriai, 2002. – 4 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Veprių k. b-ka, 2007.
 20. Mackelienė, Kazimiera. Gyvenimo istorija / pasakojo Kazimiera Mackelienė; užrašė Nijolė Misiūnienė. – Trečiasis Antakalnis, 1983. – 4 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Trečiojo Antakalnio k. b-ka, 2007.
 21. Mažam miestely žmonės dideli: redaktorius, pedagogas, tautosakininkas Stasys Tijūnaitis: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Deltuvos k. b-ka; Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 22. Mažam miestely žmonės dideli: žymūs kraštiečiai meno ir kultūros veikėjai: dainininkė Irena Ašakaitė, kompozitorius Osvaldas Balakauskas, etnomuzikologė Genovaitė Četkauskaitė, dailėtyros patriarchas Paulius Galaunė, aktorius Jonas Garliauskas, dailininkas Vidas Kazimieras Gubavičius, aktorius šokėjas Gytis Ivanauskas, kino režisierius Audrius Juzėnas, kompozitorius Antanas Kučinskas, muzikologas Darius Kučinskas, dailininkė keramikė Aldona Keturakienė, dailininkė odininkė Zita Kreivytė, dailininkė keramikė Ona Kreivytė-Naruševičienė, dainininkas Tomas Krivickas-Psichas, aktorius Stasys Pilka, aktorius Algirdas Pintukas, dailininkas Albinas Purys, skulptorius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Leonas Strioga, dailininkė tekstilininkė Regina Sipavičiūtė, menotyrininkas Lionginas Šepetys, dailininkas grafikas Kazys Rimtas Tarabilda, aktorė Regina Varnaitė, dailininkė grafikė Nijolė Vilutienė-Ingelevičiūtė, dailininkas tapytojas Alfonsas Vilpišauskas, etnomuzikologas Evaldas Vyčinas, aktorė Aldona Vederaitė, dailininkė Kazimiera Zimblytė: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2001. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 23. Mažam miestely žmonės dideli: žymūs kraštiečiai mokslininkai: chemikas organikas, habil. daktaras Romualdas Baltrušis, agronomas bitininkas, habil. daktaras Jonas Balžekas, geologas, geografas, mineralogas Juozas Dalinkevičius, istorikė, pedagogė, mokslininkė Jonė Deveikytė-Navakienė, archeologas, piliakalnių tyrinėtojas Vytautas Daugudis, tautosakininkė Bronislava Kerbelytė, literatūrologas Vincas Kuzmickas, filologas, habil. daktaras Kazys Morkūnas, kalbininkė, habil. daktarė, profesorė Regina Koženiauskienė, filosofas, habil. daktaras Evaldas Nekrašas, architektūros ir urbanistikos paveldo tyrėja Marija Purvinienė, Lietuvos archeologijos pradininkas Jonas Puzinas, fizikas, habil. mokslų daktaras, profesorius Kęstutis Staliūnas, humanitarinių mokslų habil. daktaras Henrikas Zabulis, lietuvių kalbininkas, akademikas, profesorius Zigmas Zinkevičius: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1999. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 24. Mažam miestely žmonės dideli: žymūs kraštiečiai visuomenės veikėjai: Seimo narys Bronius Bradauskas, Pranciškus Ksaveras Mykolas Bogušas (1745-1820), Seimo narė Loreta Graužinienė, Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Evaldas Ignatavičius, žurnalistas, Lietuvos vertybių kolekcionierius Vilius Kavaliauskas, monsinjoras, Vyčio Kryžiaus III laipsnio ordino kavalierius Alfonsas Svarinskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas, Lietuvos ambasadorius Didžiojoje Britanijoje Vygaudas Ušackas: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 25. Mitalienė, Stefanija. Stefanijos ir Juozo Mitalų šeimos istorija / pasakojo Stefanija Mitalienė; užrašė Nijolė Misiūnienė. – Trečiasis Antakalnis, 1997. – 11 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Trečiojo Antakalnio k. b-ka, 2007.
 26. Mūsų kraštiečiai / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1994. – 9 p. – Rankr. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 27. Mūsų kraštiečiai: [kopijų aplankas] / tvarko Jolanta Gelūnaitė. – Tolučiai, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Tolučių k. b-ka, 2007.
 28. Navickienė, Albina. Adolfo Navicko šeimos istorija / Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1987. – 9 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 29. Navickienė, Albina. Praeities aidai: atsiminimai apie tėviškę ir tėvą Mykolą Katiną. – Jogvilai, 1984. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 30. Ožių Aldonos ir Vilhelmo šeimos istorija / Baleliai, 1997. – 14 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 31. Partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas: [kopijų aplankas] / tvarko Lolita Gričinienė. – Dainava, 2007. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 32. Periokienė, Zita. Zita ir Rimas Periokai: šeimos istorija / pasakojo Zita Periokienė; užrašė R. Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1997. – 23 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 33. Piragienė, Valė. Valės ir Stasio Piragių šeimos istorija / pasakojo Valė Piragienė; užrašė Genė Čereškienė. – Valai, 1997. – 24 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 34. Povilavičius, Jonas. Šeimos istorija / pasakojo Jonas Povilavičius; užrašė Alma Aleknavičienė. – Vepriai, 2002. – 4 p. – Spausd. – Ukmergės r. Veprių k. b-ka, 2007.
 35. Razumienė, Marytė. Šeimos istorija / pasakojo Marytė Razumienė; užrašė Alma Aleknavičienė. – Vepriai, 2002. – 4 p. – Rankr. – Ukmergės r. Veprių k. b-ka, 2007.
 36. Šeimos istorija / pasakojo Nijolė Gelūnienė, Vytautas Gelūnas; užrašė Jolanta Gelūnaitė. – Tolučiai, 1997. – 3 p. – Spausd. – Ukmergės r. Tolučių k. b-ka, 2007.
 37. Vaitkūnienė, Regina. „O laikrodis vis skaičiuoja gyvenimus“: Reginos ir Antano Vaitkūnų šeimos istorija / pasakojo Regina Vaitkūnienė; užrašė Regina Stasiūnienė ir Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1997. – 43 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Šventupės k.
 38. Valų kaimo žmonės nuotraukose 1699–1999: [nuotraukų rinkinys] / sudarė Genė Čereškienė ir Birutė Lakavičienė. – Valai, 1999. – [178 nuotr.]. – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 39. Verenienė, Albina. Ir kaipgi man šios žemės nemylėti: šeimos istorija / pasakojo Albina Verenienė; užrašė Janina Gineikienė.- Sližiai, 1999. – 18 p. – Rankr. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 40. Žentelienė, Adelė. Šeimos istorija / pasakojo Adelė Žentelienė; užrašė Alma Aleknavičienė. – Vepriai, 2002. – 4 p. – Spausd. – Ukmergės r. Veprių k. b-ka, 2007.
 41. Žymūs kraštiečiai: Jonas Balžekas, Genovaitė Stulpinienė – Šniraitė, Zigmas Zinkevičius, Rimantas Zinkevičius, Rapolas Stankūnas, Anatolijus Stiško, Alfonsas Morkūnas – Plienas: [kopijų aplankas] / tvarko Janina Baškauskienė. – Lyduokiai, 2000. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Lyduokių b-ka, 2007.
 42. Žymūs Taujėnų krašto žmonės: [kopijų aplankas] / tvarko Gražina Žukauskienė. – Taujėnai, 1994. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 43. Žymūs Žemaitkiemio krašto žmonės / sudarė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 2004. – 50 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 44. „ … visuomet yra galimybė nenusilenkti…“: kraštietė filosofė Kristina Rickevičiūtė: 1922-1984: svarbiausios gyvenimo ir veiklos datos: [straipsnių ir dokumentų kopijų aplankas] / parengė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2002. – 15 p.: iliustr. – Spausd. –
 45. „Gyvenimas kaip pasaka…“: kraštietė Bronislava Kerbelytė: [kopijų aplankas] / tvarko Albina Galinauskienė. – Rečionys, 2004. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Rečionių k. b-ka, 2007.

Istorija

 1. 1830-1831 metų sukilimo atgarsiai Ukmergės rajone: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1998 – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 2. Baniulis, Petras. Laisvės kovų dalyvio atsiminimai / pasakojo Petras Baniulis; užrašė Albina Navickienė. – Lyduokiai, 2000. – 3 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 3. Baškauskas, Mykolas. Politinio kalinio ir tremtinio atsiminimai / pasakojo Mykolas Baškauskas; užrašė Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1998. – 19 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 4. Buteikytė-Urbanavičienė, Vanda. „Rytų saulės šildomi“: tremties prisiminimai / pasakojo Vanda Buteikytė-Urbanavičienė; užrašė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 2006. – 23 p. – Rankr., spausd. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 5. Čekauskaitė, Genovaitė. Šalnų kaimo aukos ant laisvės aukuro / pasakojo Genovaitė Čekauskaitė; užrašė Zuzana Stunžėnienė. – Ukmergė, 1998. – 19 p. – Rankr., mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 6. Deltuvos mūšis: 1812 metai: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1998. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Deltuvos k. b-ka, 2007.
 7. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai / pasakojo E. Dzigas, V. Dzigas, P. Grigas, A. Masionis, M. Širvys, V. Tamošiūnas, A. Svalbonas; užrašė Algimina Vaičiūnienė. – Petronys, 1987. – 22 p. – Rankr. – Ukmergės r. Petronių k. b-ka, 2007.
 8. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai / pasakojo Petras Kreivys, Antanas Dedela, Vincas Kreivys, Vytautas Matulis, Juozas Kuliešius; užrašė Sofija Žulienė. – Jakutiškiai, 1987. – 13 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Jakutiškių k. b-ka, 2007.
 9. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai / sudarė Genė Čereškienė. – Valai, 1978. – 25 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 10. Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai / surinko ir užrašė mokyt. Juchnevičiūtė; darbą 2005 m. pertvarkė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1965. – 30 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 11. Didžiosios Kovos apygardos partizanai / sudarė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 2001. – 96 p. – Spausd. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 12. Dikčius, Jonas. Tremties atsiminimai / pasakojo Jonas Dikčius; užrašė Valerija Imbrasienė. – Daumantiškis, 2001. – 6 p. – Rankr. – Ukmergės r. Daumantiškio k. b-ka, 2007.
 13. Druskytė-Mackelienė, Jadvyga. Tremties atsiminimai / pasakojo Jadvyga Druskytė-Mackelienė; užrašė Elena Gražienė. – Labeikiai, 2001. – 3 p. – Rankr. – Ukmergės r. Labeikių k. b-ka, 2007.
 14. Giedraitienė, Leonida. Tremties atsiminimai / pasakojo Leonida Giedraitienė; užrašė Vlada Didrikienė. – Lyduokiai, 1991. – 7 p. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 15. Grudzinskienė – Morkūnaitė, Janė. Tremties atsiminimai / pasakojo Janė Grudzinskienė – Morkūnaitė; užrašė Vlada Didrikienė. – Lyduokiai, 1991. – 4 p. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 16. Į Sibiro platybes: tremtinių atsiminimai / pasakojo Stasys Majus, Vladimiras Zvincevičius, Romualdas Veselka, Julius Katinas; užrašė R. Jasiulionienė. – Trečiasis Antakalnis, 2001. – 29 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Trečiojo Antakalnio k. b-ka, 2007.
 17. Kanapeckas, Juozas. Politinio kalinio ir tremtinio atsiminimai / pasakojo Juozas Kanapeckas; užrašė Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1999. – 15 p.: portr. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 18. Kasdienės mūs duonos gynėjams: 1917 metais Sližių apylinkėse žuvusiems ūkininkams atminti: [albumas]. – Sližiai. – 9 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Sližių k. b-ka, 2007.
 19. Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918 – 1922 m.: Lietuvos savanoriai, I-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulkas: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1996. – (Tęsiamas) – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 20. Krisiūnas, Bronius. Nemokamas Stalino kelialapis į šiaurę: politinio kalinio ir tremtinio atsiminimai. – Jasiuliškis, 1989. – 9 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 21. Kujalis, Algirdas. Tremties atsiminimai. – Jogvilai, 1991. – 167 p. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 22. Laičių apylinkės tremtiniai: atsiminimai / užrašė Vilma Belapetravičienė. – Laičiai, 2001. – 25 p. – Rankr. – Ukmergės r. Laičių k. b-ka, 2007.
 23. Lyduokių krašto partizanai, politiniai kaliniai, tremtiniai: [sąrašas] / sudarė Vlada Didrikienė. – Lyduokiai, 1995. – 9 p. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 24. Matuškevičiūtė-Sabulienė, Bonifacija. Tremties atsiminimai / pasakojo Bonifacija Matuškevičiūtė-Sabulienė; užrašė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1996. – 6 p. – Rankr. – Ukmergės r. Vidiškių k b-ka, 2007.
 25. Navickienė, Albina. Keturių partizanų Ališauskų žūtis / Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1999. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 26. Navikaitė-Rimavičienė, Valerija. Tremties atsiminimai / pasakojo Valerija Navikaitė-Rimavičienė; užrašė Elena Gražienė. – Labeikiai, 2001. – 3 p. – Rankr. – Ukmergės r. Labeikių k. b-ka, 2007.
 27. Nusikaltimai žmoniškumui: tremtinių anketos, atsiminimai / pasakojo Jurgaitytė, Jablonskis, Dikčius, Kelpša, Aukštuolis, Švilpų, Lukoševičių, Baušių, Atkočiūnų, Musteikių, Lūžų, Dūdų, Savičiūnų, Varnų, Krikštaponių, Dainių, Pakelčių, Kraujelių, Kareckų šeimos; užrašė Drąsutė Kaselienė, Rasa Ordavičienė. – Dainava, 2001. – 73 p. – Rankr., spausd. – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 28. Pabaisko mūšio bei jo istorinės atminties – Pabaisko bažnyčios reikšmė Lietuvos istorijai ir kultūrai: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2005. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Daumantiškio k. b-ka, 2007.
 29. Pabaisko praeitis ir dabartis: [kopijų aplankas] / tvarko Paulina Vasylienė. – Pabaiskas, 1978. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Pabaisko k. b-ka, 2007.
 30. Pakalniškienė-Pakalniškytė, Ona. Tremties atsiminimai / pasakojo Ona Pakalniškienė-Pakalniškytė; užrašė Valerija Imbrasienė. – Daumantiškis, 1998. – 9 p. – Rankr. – Ukmergės r. Daumantiškio k. b-ka, 2007.
 31. Partizanas Liudas Sudeikis – Klajūnas / parengė Zuzana Stunžėnienė. – Ukmergė, 1998. – 94 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 32. Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona: 1874-1944: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1999. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Lėno k. b-ka; Taujėnų k. b-ka, 2007.
 33. Pučinskas, Petras. Tremties atsiminimai / pasakojo Petras Pučinskas; užrašė Inga Petkuvienė. – Radžiūnai, 2001. – 1 p. – Rankr. – Ukmergės r. Balelių k. b-ka, 2007.
 34. Puišienės Gražinos gyvenimas tremtyje 1949-1956 m.: [kopijų aplankas] / sudarė Zita Deksnienė. – Petronys, 1997. – 4 p. – Ukmergės r. Petronių k. b-ka, 2007.
 35. Puišys, Aleksas Gyvenimas tremtyje 1948-1958 m. / pasakojo Aleksas Puišys; užrašė Gražina Puišienė. – Petronys, 1997. – 6 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės r. Petronių k. b-ka, 2007.
 36. Rezistentų palaidojimo vieta Želvos miestelyje / parengė Danguolė Gabinaitienė. – Želva, 2002. – 13 p.: iliustr. – Rankr., spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 37. Sarulytė-Markauskienė, Stasė. Tremties atsiminimai / pasakojo Stasė Sarulytė-Markauskienė; užrašė Elena Gražienė. – Labeikiai, 2001. – 5 p. – Rankr. – Ukmergės r. Labeikių k. b-ka, 2007.
 38. Siesikų pilies istorija: [kopijų aplankas] / sudarė Rita Adomonytė. – Siesikai, 1996. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Siesikų k. b-ka, 2007.
 39. Štaras, Algirdas. Tremties atsiminimai / pasakojo Algirdas Štaras, užrašė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 2001. – 2 p. – Spausd. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 40. Taraškevičienė, Veronika. Tremties atsiminimai / pasakojo Veronika Taraškevičienė; užrašė Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1998. – 7 p. – Rankr., kopijos. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 41. Taujėnų krašto tremtinių atsiminimai / užrašė Gražina Žukauskienė, Laima Jančiauskaitė. – Taujėnai, 2001. – 41 p. – Rankr. – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 42. Taujėnų žydai: [kopijų aplankas] / tvarko Gražina Žukauskienė. – Taujėnai, 1999. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 43. Tremtinių pasakojimai / pasakojo Ona Salickienė, Karolis Salickas; užrašė Elena Savickienė. – Šešuoliai, 1996. – 6 p. – Rankr. – Ukmergės r. Šešuolių k. b-ka, 2007.
 44. Tremtinių prisiminimai / pasakojo tremties dalyviai; užrašė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1999. – 27 p. – Spausd. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 45. Ukmergės krašto partizanų kovų keliais: Didžiosios Kovos apygarda, Vyčio apygarda: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1999. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 46. Ukmergės krašto politiniai kaliniai ir tremtiniai: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2004. –(Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 47. Ukmergės Pilies teismo sprendimai dėl raganavimo / paruošė Regina Černiauskienė, Vytautas Vyčas. – Ukmergė, 1998. – 19 p. – Rankr., kopijos. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 48. Ukmergės rajonas: praeitis, dabartis, perspektyvos: [3 kopijų aplankai]. – Ukmergė, 1990 – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 49. Ukmergės rajono spaudoje atspindėti 1991 metų Sausio įvykiai bei šių įvykių atminimo įamžinimas bei paminėjimas 1992-2005 metais: bibliografinis sąrašas / parengė Stanislava Talutytė, Rima Gribėnienė. – Ukmergė, 2006. – 9 p. – Spausd. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 50. Ukmergės žydų istorija: [straipsnių ir dokumentų kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2004 – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 51. Urbanavičienė, Vanda. „Viskas Dievui ir Tėvynei“: prisiminimai apie Vasario 16-ąją prieškario metais / pasakojo Vanda Urbanavičienė; užrašė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1990. – 3 p. – Rankr. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 52. Už Lietuvos laisvę: Šešuolių seniūnijos žmonių dalyvavimas rezistencinėse kovose: [kopijų aplankas] / sudarė Monika Kurnickienė. – Liaušiai, 2000. – 20 p. – Ukmergės r. Liaušių k. b-ka, 2007.
 53. Valų kaimo partizanai / sudarė Genė Čereškienė. – Valai, 1999. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 54. Vėl girdim karo aidą: Lyduokių kolūkio Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimai / užrašė Vlada Didrikienė. – Lyduokiai, 1984. – 31 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 55. Želvos kraštas: praeitis, paminklai, kapinaitės / sudarė Irena Miliukienė. – Ukmergė, 2002. – 68 p.: iliustr. – Rankr., spausd., kopijos. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 56. Želvos žydų istorija: [straipsnių ir dokumentų kopijų aplankas]. – Ukmergė, 2002. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 57. Žemaitkiemio seniūnija: miestelis, kaimai: istorija ir dabartis / sudarė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 2001. – 300 p.: iliustr., žemėl. – Spausd. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

 1. Andrijauskienė, Janina. Felinkos vienkiemis: atsiminimai / pasakojo Janina Andrijauskienė; užrašė Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1997. – 6 p. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 2. Avižienių kaimo istorija / pasakojo St. Leikus, J. Misiūnas ir kiti kaimo gyventojai; užrašė Ramunda Misiūnienė. – Žemaitkiemis, 1999. – 17 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Žemaitkiemio k. b-ka, 2007.
 3. Balakauskienė, Bronė. Miliūnų kaimo istorija / pasakojo Bronė Balakauskienė; užrašė Vida Zimblienė. – Miliūnai, 1996. – 4 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Petronių k. b-ka, 2007.
 4. Balelių kaimo istorija / sudarė Balelių kaimo jaunimas ir mokytoja Milda Titenytė. – Baleliai, 2006. – 200 p. – Spausd.; kompaktinis diskas. – Ukmergės r. Balelių k. b-ka, 2007.
 5. Baranauskas, Algis. Dainavos kaimo istorija / papasakojo Algis Baranauskas; užrašė Ona Ordavičienė. – Dainava, 1996. – 6 p. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 6. Baronas, Anicetas. Baronų giminės medis ir Užupušių kaimo istorija / Anicetas Baronas. – Užupušiai, 1998. – 84 p.: iliustr. – Spausd. – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 7. Berzgainių kaimo istorija / sudarė Genė Čereškienė. – Valai, 1993. – 15 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 8. Bitinaitė-Židonienė, Valerija. Neišnyk, gimtasis kaime: Varlėnų kaimo istorija / Valerija Bitinaitė-Židonienė. – Ukmergė, 1999. – 233 p.: iliustr. – Mašinr. – Įrišta. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Balelių k. b-ka, 2007.
 9. Buvusio Šventupės dvaro sodybos dokumentacija / sudarė Paminklų restauravimo projektavimo institutas. – Vilnius, 1992. – 130 p.: iliustr. – Ukmergės r. Šventupės k. b-ka, 2007.
 10. Daumantiškių dvaras: [kopijų aplankas]. – Daumantiškis, 1999 – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Daumantiškio k. b-ka, 2007.
 11. Dobkevičius, Alfonsas. Savidonių kaimas – mano gimtinė: atsiminimai. – Vilnius, 1999. – 10 p. – Rankr. – Ukmergės r. Daumantiškio k. b-ka, 2007.
 12. Išnykę ir nykstantys kaimai: išnykusių kaimų gyventojų sąrašai 1949 – 1950 m. / užrašė Gražina Žukauskienė. – Taujėnai, 1999. – 17 p. – Rankr. – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 13. Išnykę Vidiškių apylinkės Gelučių, Selkavos ir Strazdiškių kaimai / sudarė Genutė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1994. – 7 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 14. Išnykusių kaimų istorija / parengė Sofija Žulienė. – Jakutiškiai, 1995. – 8 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Jakutiškių k. b-ka, 2007.
 15. Išnykusių kaimų istorija / sudarė Elena Savickienė. – Šešuoliai, 1993. – 4 p. – Mašinr., rankr. – Ukmergės r. Šešuolių k. b-ka, 2007.
 16. Kaselienė, N. Išnykusio kaimo istorija: Žerdetiškiai: atsiminimai / pasakojo N. Kaselienė; užrašė D. Žvikevičiūtė. – Atkočiai, 1997. – 7 p. – Rankr. – Ukmergės r. Atkočių k. b-ka, 2007.
 17. Kovalenka, Eugenijus. Išnykusių kaimų istorijos / Eugenijus Kovalenka. – Jakutiškiai, 1996. – 19 p.: iliustr. – Rankr., kopijos. – Ukmergės r. Jakutiškių k. b-ka, 2007.
 18. Kovalenka, Eugenijus. Ukmergės rajono Deltuvos seniūnijos buvusio „Pergalės“ kolūkio teritorijoje išnykusių ir nykstančių dvarų, palivarkų, kaimų ir vienkiemių istorija. – Jakutiškiai, 1996. – 34 p.: iliustr., schem. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 19. Leonpolio dvaras: [kopijų aplankas]. – Dainava, 1998 – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Dainavos k. b-ka, 2007.
 20. Lyduokiai, 1499-1999 / Albina Katinaitė-Navickienė, Palmira Katinaitė. – Vilnius: Eugrimas, 1999. – 127, [1] p.: iliustr. – Bibliogr.: p. [126].
 21. Lyduokių dvaras: [kopijų aplankas]. – Lyduokiai, 2006 – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 22. Maži kaimeliai – didelė dvasia: kaimų istorijos ir gyventojų atsiminimai (Šalnos, Radžiūnai, Mažeikiai, Užupušiai, Tulušiai, Taujėnėliai, Gaiveniai, Pamūšis, Paąžuoliai, Armukšna ) / užrašė Gražina Žukauskienė, Alvina Žižytė, Inga Ivoškaitė, Aistė Mesonytė, Loreta Zdanienė, Laima Jančiauskaitė. – Taujėnai, 2002-2005. – 103 p.: iliustr. – Rankr., spausd. – Ukmergės r. Taujėnų b-ka, 2007.
 23. Melkova – Tiuševaitė, Jelena. Medinų kaimas: atsiminimai. – Zarasai, 2000. – 6 p. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 24. Navickienė, Albina. Skačiūnų dvaro istorija / Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1976. – 2 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 25. Nykstančių kaimų istorijos / pasakojo A. Strička, J. Triberžis; užrašė Nijolė Misiūnienė. – Trečiasis Antakalnis, 1996. – 3 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Trečiojo Antakalnio k. b-ka, 2007.
 26. Pasakojimai apie Želvą / Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. – Ukmergė: Valdo leidykla, 2005 (Ukmergė : Valdo l-kla). – 122 p.: iliustr., portr.; 21 cm. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 120.
 27. Šalčiūnas, Mykolas. Lyduokiai 1932 – 1936 m.: atsiminimai. – JAV, 1999. – 17 p. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 28. Šešuoliams – 670 metų / parengė Elena Savickienė. – Šešuoliai, 2004. – 14 p. – Spausd. – Ukmergės r. Šešuolių k. b-ka, 2007.
 29. Šešuolių miestelio istorija / parengė Elena Savickienė. – Šešuoliai, 1995. – 15 p. – Rankr. – Ukmergės r. Šešuolių k. b-ka, 2007.
 30. Šimaičių kaimo istorija / sudarė Genė Čereškienė. – Valai, 1980. – 10 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 31. Tamošiūnienė, Anelė. Šinkūnų kaimo istorija / pasakojo Anelė Tamošiūnienė; užrašė Emilija Zvicevičienė. – Šinkūnai, 1996. – 12 p. – Rankr. – Ukmergės r. Petronių k. b-ka, 2007.
 32. Taujėnai: skiriama Taujėnų miestelio 410 metų jubiliejui / [sudarė Gražina Žukauskienė; tekstų autoriai Gražina Žukauskienė, Laima Jančiauskaitė, Jurgita Levickienė, Natalija Kriščiūnienė, Stasė Bagdonienė, Loreta Zdanienė]. – Ukmergė: Valdo leidykla, 2005.
 33. Taujėnų dvaras ir jo kunigaikštis Konstantinas Radvila: [kopijų aplankas] / tvarko Gražina Žukauskienė. – Taujėnai, 2002. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 34. Taujėnų dvaro rūmai: žmonių atsiminimai / pasakojo S. Plaščiauskas, S. Levickas, E. Plaščiauskienė, E. Pupelis, S. Markevičienė, M. Imbrasas; sudarė Gražina Žukauskienė. – Taujėnai. – 62 p.: iliustr. – Rankr., kopijos. – Ukmergės r. Taujėnų k. b-ka, 2007.
 35. Trumpa Vidiškių miestelio istorija / sudarė Genė Vaitkūnienė. – Vidiškiai, 1993. – 4 p. – Mašinr. – Ukmergės r. Vidiškių k. b-ka, 2007.
 36. Ukmergės miestas: praeitis, dabartis, perspektyvos: [3 kopijų aplankai]. – Ukmergė, 1990. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 37. Ukmergės miesto istorija / medžiagą surinko Ukmergės I vidurinės mokyklos turistai –kraštotyrininkai. – Ukmergė, 1968-1969. – 146 p. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 38. Ukmergės rajono dvarai: Daumantiškių dvaras, Krikštėnų dvaras, Leonpolio dvaras, Lyduokių dvaras, Lokinės dvaras, Paobelių dvaras, Siesikų dvaras, Sližių dvaras, Šaukuvos dvaras, Šventupės dvaras, Taujėnų dvaras, Vaitkuškio dvaras, Veprių dvaras, Žemaitkiemio dvaras: [kopijų aplankas]. – Ukmergė, 1991. – (Tęsiamas). – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 39. Ukmergės rajono nykstantys ir išnykę kaimai / parengė Ukmergės rajono kaimo filialų bibliotekininkai. – Ukmergė, 1993. – 74 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 40. Užulėnio dvaras: [kopijų aplankas]. – Lėnas, 1993. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Lėno k. b-ka, 2007.
 41. Vaitkuškio dvaro savininkų grafų Kosakovskių biografijos: [kopijų aplankas] / tvarko Aldona Vaitkevičienė. – Pašilė, 2001. – (Tęsiamas). – Ukmergės r. Pašilės m. b-ka, 2007.
 42. Vaitkuškio istorija: [kopijų aplankas] / tvarko Dalia Kaselytė, Danguolė Juodinienė, Aldona Vaitkevičienė. – Pašilė, 1997. – (Tęsiamas) – Ukmergės r. Pašilės b-ka, 2007.
 43. Valai 1699–1999 m.: [nuotraukų albumas] / sudarė Genė Čereškienė, Birutė Lekavičienė. – Valai, 1999. – 25 p. – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 44. Valų kaimo istorija 1699-1999 m. / sudarė Genė Čereškienė. – Valai, 1999. – 70 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 45. Veprių miestelis ir jo apylinkės senovėje / sudarė Alma Baranauskaitė. – Vepriai, 1982.-15 p. – Rankr. – Ukmergės r. Veprių k. b-ka, 2007.
 46. Vernickienė, Nijolė. Laumėnų dvaras. – Laumėnai, 1999. – 8 p. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.
 47. Žemaitkiemis – mūsų tėvų ir protėvių žemė / [sudarė R. Mikutienė, G. Mikutis]. – Ukmergė: Valdo leidykla, 2008. – 72, [3] p. : iliustr., portr.

Knygnešiai

 1. Greinienė, Ona. Knygnešys Petras Keršys: atsiminimai / pasakojo Ona Greinienė; užrašė Albina Navickienė. – Lyduokiai. – 1989. – 2 p.: portr. – Rankr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 2. Keršienė, Emilė. Atsiminimai apie knygnešį Petrą Keršį / pasakojo Emilė Keršienė; užrašė Elena Gražienė. – Labeikiai, 1996. – 5 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės r. Labeikių k. b-ka, 2007.
 3. Knygnešių keliai / sudarė Genė Čereškienė. – Valai, 1981-1982. – 22 p.: iliustr. – Rankr., kopijos. – Ukmergės r. Valų k. b-ka, 2007.
 4. Knygnešys Juras Ignas, Sabasto / surinko Albina Navickienė. – Jogvilai, 1989. – 16 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 5. Knygnešys Petras Keršys / surinko Albina Navickienė. – Jogvilai, 1989. – 7 p.: iliustr. – Rankr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB; Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 6. Lietuviškos spaudos draudimo metu (1864-1904) Ukmergės krašte gimę, gyvenę ar veikę knygnešiai bei slaptų mokyklų mokytojai (daraktoriai) / parengė Stanislava Talutytė, Rita Adomonytė. – Ukmergė, 2012. – 67 p.: iliustr. – Spausd.
 7. Navickienė, Albina. Lyduokių daraktoriai ir knygnešiai / Albina Navickienė. – Lyduokiai, 1978. – 4 p.: iliustr. – Mašinr. – Ukmergės r. Lyduokių k. b-ka, 2007.
 8. Ukmergės apskrities knygnešiai ir daraktoriai: 1884-1904 / paruošė Regina Černiauskienė. – Ukmergė, 1989. – 9 p. – Mašinr. – Ukmergės Vlado Šlaito VB, 2007.

0 atsakymų