"Dainavos kraštas“ dalyje „Kraštotyros darbai" pateikiamas bibliografinis sąrašas vietos kraštotyrininkų parengtų (dažniausiai nepublikuotų) darbų, saugomų Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose.
Skaityti plačiau
Alytaus apskritis Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

 1. Alytaus knygų bičiulių draugija : [nuotraukų ir straipsnių aplankas. Alvydo Ilgavyžio kolekcija]. – Alytaus RSVB.
 2.  Alytaus rajono savivaldybės VB Daugų filialo kultūriniai renginiai (1995–2014 m.). – Daugai. – 2015. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Daugų filialas.
 3. Berulis K. Iš žurnalisto, visuomenės veikėjo Kazimiero Berulio gyvenimo : [Rankr., dokumentinė medžiaga, nuotraukos, laiškai, spaudiniai 1905–1941 m.]. – Alytaus RSVB.
 4. Atvirukai iš žurnalisto, visuomenės veikėjo Kazimiero Berulio archyvo (1927-1940).  – 23 p. – Alytaus RSVB.
 5. Pavasario improvizacijos Kančėnuose: [Poezijos pavasarių Kančėnuose fotografijų albumas 1998 – 2006 m.]. – Kančėnai. – 2006. – (Netęsiamas). – ARSVB Kančėnų filialas.
 6. Poezijos šventės Alovėje 2001–2014 m. [periodiniuose leidiniuose spausdinta ir apibendrinta medžiaga, fotografijos]. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Alovės filialas.
 7. Punios kultūrinio gyvenimo atspindžiai : [straipsnių iškarpų ir kopijų aplankas]. – 1987. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Punios filialas.
 8. Raičinskis, Konstantinas. Ontosofija / Konstantinas Raičinskis. – 2000–2005. – 66 p. – Alytaus RSVB.
 9. Santaikos renginių istorija : [straipsnių kopijų aplankas 1935–2015 m.]. – 91 p. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Santaikos filialas.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

 1. Alytaus rajono  savivaldybės  viešosios  bibliotekos Genių filialo istorija (nuo 1998 m.). – Alytus. – 2015. – 52 p. – (Tęsiamas). – Alytaus  RSVB  Genių  filialas.
 2. Alytaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos istorija (1925–1987 m.). – Alytus. – 1988. – 123 p. – Mašinr. – Alytaus RSVB.
 3. Alytaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos istorija (1988–1994 m.). – Alytus. – 1995. – 54 p. – Mašinr. – Alytaus RSVB.
 4. Alytaus rajono savivaldybės VB Daugų filialo istorija (nuo 1958 m.). – Daugai. – 2015 (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Daugų filialas.
 5. Alytaus rajono savivaldybės VB Daugų filialo nuotraukų albumas „Sustabdytos akimirkos“ (nuo 2006 m.). – Daugai. – 2015. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Daugų filialas.
 6. Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka spaudoje : (1925–2003) : [bibliografija]. – 2004. – Alytaus RSVB.
 7. Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka spaudoje : [kopijų apie Alytaus rajono savivaldybės viešąją biblioteką aplankas nuo 1999 m.]. – Alytus. – 1999. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB.
 8. Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija (1988–2000 m.). – Krokialaukis. – 2000. – 20 p. – Alytaus RSVB Krokialaukio filialas.
 9. Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija (1995–2004 m.). – Alytus. – 2005. – [202 p.] – Mašinr. – Alytaus RSVB.
 10. Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija (2005–2014 m.). – Alytus. – 2015. – 24 p. – Alytaus RSVB.
 11. Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Miklusėnų filialo metraštis (nuo 2008 m.). – 2008. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Miklusėnų filialas.
 12. Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Parėčėnų filialo istorija (nuo 1952 m.). –  Parėčėnai. – 2015. – 121 p. – Alytaus  RSVB Parėčėnų filialas.
 13. Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Praniūnų filialo metraštis. – Praniūnai. – 1990. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Praniūnų filialas.
 14. Alytaus rajono savivaldybės  viešosios bibliotekos Radžiūnų filialo istorija (nuo 1949 m.). – 102 p. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB  Radžiūnų filialas.
 15. Alytaus RSVB Nemunaičio filialo istorija (1951–2007 m., 2014 m.). – Nemunaitis. – 2015. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Nemunaičio filialas.
 16. Alovės bibliotekos metraščiai : (1994–2014 metai). – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Alovės filialas.
 17. Alovės bibliotekos veiklos fotografijų albumai (nuo 1994 m.). – Alovė. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Alovės filialas.
 18. Apie mus spaudoje… : [straipsnių kopijų apie Ūdrijos bendruomenę ir biblioteką aplankas nuo 1993 m.]. – Ūdrija. – 1993. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Ūdrijos filialas.
 19. Balninkų biblioteka spaudoje : [kopijų aplankas]. – 2011. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Balninkų filialas.
 20. Butrimonių bibliotekos metraštis : (nuo 1970 m.). – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Butrimonių filialas.
 21. Eičiūnų bibliotekos metraštis : (nuo 1961 m.). – Eičiūnai . – 2015. – 69 p. – (Tęsiamas). –  Alytaus RSVB Eičiūnų filialas.
 22. Jarukevičienė S. Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialo Punios miestelio bibliotekos istorija 1949 – 2008 m. / Stasė Jarukevičienė. – 66 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB Punios filialas.
 23. Kančėnų kaimo bibliotekos metraštis (nuo 1993 m.). – Kančėnai. – 2015. – (Tęsiamas). –ARSVB Kančėnų filialas.
 24. Mūsų kraštas – praeitis ir dabartis : [kopijų apie Alytaus rajono savivaldybės VB Radžiūnų filialą aplankas]. – 1991. – Alytus. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Radžiūnų filialas.
 25. Punios bibliotekos metraštis (nuo 2009 m.). – 2009. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Punios filialas.
 26. Rašome mes, rašo apie mus… : [straipsnių kopijų apie Kančėnų kaimo bendruomenę ir biblioteką aplankas]. – Kančėnai. – 1993. – (Tęsiamas). – ARSVB Kančėnų filialas.
 27. Ryliškių bibliotekos istorija 1965–2002 m. – 1965. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Ryliškių filialas.
 28. Simno biblioteka : [straipsnių kopijų aplankas nuo 1972 m.]. – Simnas. – 1972. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 29. Simno bibliotekos istorija (nuo 1937 m.). –  Simnas. – 2014. – 240 p. (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 30. Vankiškių bibliotekos metraštis (nuo 1953 m.) – Vankiškiai. – 2015. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Vankiškių filialas.

Religija. Bažnyčios

 1. Alovės Švč. Trejybės bažnyčia : [straipsnių kopijų aplankas]. – Alovė. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Alovės filialas.
 2. Kraštietis kunigas Leonas Jakimavičius : [straipsnių kopijų aplankas nuo 2007 m.]. – Simnas. – 2007. – (Tęsiamas). – Alytaus RVB Simno filialas.
 3. Kunigas Alfonsas Petrulis : [straipsnių kopijų aplankas]. – Pivašiūnai. – 2010. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Pivašiūnų filialas.
 4. Kunigas Jonas Kaušyla : [straipsnių kopijų aplankas]. – Pivašiūnai. – 2010. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Pivašiūnų filialas.
 5. Kunigas Vaclovas Aliulis : [kopijų aplankas]. – 2008. – 10 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 6. Kunigas Vaclovas Aliulis : [straipsnių kopijų aplankas 2001–2015 m.]. – Santaika. – 67 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Santaikos filialas.
 7. Monsinjoras Vytautas Kazimieras Sudavičius : [straipsnių kopijų aplankas]. – Pivašiūnai. – 2012. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Pivašiūnų filialas.
 8. Rumbonių bažnyčios istorija / parengė Dalia Sinkevičiūtė–Ramanauskienė. – 2005. – 24 p. – Alytaus RSVB Praniūnų filialas.
 9. Simno bažnyčios istorija nuotraukose : [albumas 1939–1964 m.]. – Simnas. – 2004. – 90 p. (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 10. Valūnaitė R. Prisiminimai apie kunigą Zigmą Neciunską / Regina Valūnaitė. – 5 p. – 1999. –(Rankr.). – Alytaus RSVB Vankiškių filialas.

Visuomenės mokslai

 1. Alytaus apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai. – Lietuvos statistikos departamentas. – 2001. – 25 p. – Alytaus RSVB.
 2. Alytaus miesto gyventojų vaikų vardai 1981–1985 metais / darbo autorė E. Aleknavičienė. – Alytus. – 1987. – 40 p. – Alytaus RSVB.

Politika

 1. Alytaus rajono savivaldybė spaudoje : [kopijų apie Alytaus rajono savivaldybę aplankas nuo 2002 m.]. – Alytus. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB.
 2. Alytaus rajono savivaldybė spaudoje : [straipsnių bibliografija nuo 2008 m.] . – Alytus. – 2008. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB.

Ekonomika

 1. AB „Alita“ : [straipsnių bibliografija]. – 2006. – 13 p. – Alytaus RSVB.
 2. Alytaus miesto ir rajono įmonės (Sąrašas) / parengė Alytaus rajono savivaldybės skaitytojų aptarnavimo–informacijos skyrius. – Alytus. – 2014. – Alytaus RSVB.
 3. Nemunaičio seniūnijos įmonės : [anketų ir aprašų aplankas]. – 2015. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Nemunaičio filialas.

Švietimas. Mokyklos

 1. Alytaus raj. Panemuninkų pradinės mokyklos mokinių sąrašai (1946–2002 m.). – 10 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB Praniūnų filialas.
 2. Alytaus rajono švietimo įstaigų istorija / sudaryt. Lina Andriulevičienė. – Alytus : Alytaus rajono švietimo skyrius : Alytaus rajono švietimo centras. – 1999. – 124 p. – Alytaus RSVB.
 3. Kas naujo mūsų mokykloje? : [straipsnių iškarpų ir kopijų aplankas]. – 1985. – (Tęsiamas). –  Alytaus RSVB Punios filialas.
 4. Krokialaukio Tomo Noraus Naruševičiaus vidurinė mokykla : [straipsnių kopijų aplankas 1996 – 2009 m.]. – 2009. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Krokialaukio filialas.
 5. Marcinkevičienė A. Dubėnų aštuonmetės mokyklos istorija / Albina Marcinkevičienė. – 20 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB Praniūnų filialas.
 6. Marcinkevičienė A. Panemuninkų pradinės mokyklos istorija / Albina Marcinkevičienė. – 53 p. – Alytaus RSVB Praniūnų filialas.
 7. Marcinkevičienė A. Pedagogo Adomo Balyno švietėjiška veikla / Albina Marcinkevičienė. – 10 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB Praniūnų filialas.
 8. Mičiulis J. Mano mokslo pradžia Marijampolėje : [atsiminimai] / Juozas Mičiulis. – 19 p. – (Mašinr.). – Alytaus RSVB.
 9. Mokytojas Kazys Klimavičius : [straipsnių kopijų aplankas 1996 – 2006 m.]. – 2006. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Krokialaukio filialas.
 10. Nemunaičio mokyklos istorija 1905–2013 / Vytautas Lankininkas. – [2013]. – 3 p. – Alytaus RSVB Nemunaičio filialas.
 11. Nemunaičio mokyklos renginiai : [renginių scenarijų aplankai (3) 2003–2007 m.]. – 2014. –165 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Nemunaičio filialas.
 12. Rančelienė L. Ąžuolinių pagrindinė mokykla : [albumas]. – 1989. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Ąžuolinių filialas.
 13. Santaikos mokyklos istorija : [straipsnių kopijų aplankas ir nuotraukos 2007–2014 m.]. – 21p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Santaikos filialas.
 14. Valackaitė-Janušienė G. Pirmąją mokyklą aplankius: [Kurnėnų L. Radziukyno mokykla] / Genovaitė Valackaitė-Janušienė. – 2021. – 5 p. – Alytaus RSVB.
 15. Venciūnų mokyklos istorija : [straipsnių kopijų ir nuotraukų aplankas 1935–2013 m.]. – 2013. – (Netęsiamas). – Alytaus rajono Venciūnų filialas.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

 1. Daukšienė, Genovaitė. Pasakojamoji ir smulkioji tautosaka / Genovaitė Daukšienė. – 1990. – 42 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB.
 2. Daukšienė, Genovaitė. Tautosaka (atsiminimai) / Genovaitė Daukšienė. – 1982. – 81 p. –(Rankr.). – Alytaus RSVB.
 3. Daukšienė, Genovaitė. Vestuviniai papročiai Punios apylinkėje (XIX a. pab. – XX a. pr.) / Genovaitė Daukšienė. – 1974. – 43 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB.
 4. Dzūkų godos : [iškarpų, kopijų, lankstinukų ir kvietimų aplankas nuo 1973 m.]. – 2003. –(Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 5. Kaip senovėje vaikus augino : [senų žmonių pasakojimai 2000 m.]. – Daugai. – 2015. – 11 p. – Alytaus RSVB Daugų filialas.
 6. Padavimai ir legendos : [Daugų seniūnijos senų žmonių pasakojimai 2000 m.]. – Daugai. –2015. – 9 p. – Alytaus RSVB Daugų filialas.
 7. Paulinos Jančiauskienės dainos : [dainų tekstai užrašyti 1976 m.]. – Alytaus RSVB Ryliškių filialas.
 8. Punios krašto dainos : [lietuvių liaudies dainos dainuojamos Punios krašte ir puniškių sukurtos dainos]. – 2006. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Punios filialas.
 9. Ramanauskienė D. Mikas Tumynas kaimo dainininkas / Dalia Ramanauskienė. – 10 p. – (Rankr., spausdinta kompiuteriu). – Alytaus RSVB Praniūnų filialas.
 10. Ryliškių krašto dainos / sudarė Eglė Sereičikienė. Dainas padainavo Alvyda Baranauskienė . – [2007]. – 94 p. – Rankr. – Alytaus RSVB.
 11. Senieji vestuviniai papročiai Punios apylinkėje : [Punios gyventojų pasakojimai apie vestuvinius papročius XIX a. pab. – XX a. pr. / medžiagą surinko ir užrašė Stasė Jarukevičienė]. – 1975. – 104 p. – (Mašinr.). – Alytaus RSVB Punios filialas.
 12. Senovinės dzūkiškos Marcinkonių kaimo (Varėnos raj.) dainos / Angelė Paliokienė. – 45 p. – 2008. – (Rankr.). – Alytaus RSVB Vankiškių filialas.
 13. Švenčių ratas atvirukuose (tarptautinei moters dienai skirti atvirukai; Velykiniai atvirukai; Kalėdiniai atvirukai; Naujametiniai sveikinimų atvirukai) / Parengė Jolita Jaruševičienė. – 2022. – 42 p. – Alytaus RSVB Venciūnų filialas.
 14. Vestuviniai papročiai Nemunaičio apylinkėse / Vytautas Lankininkas. – 43 p. – (Mašinr.). – Alytaus RSVB Nemunaičio filialas.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

 1. „Dainavos legenda“ : [Obelijos parkas] / paruošė bibliografė I. Kupčinskienė. – 1988. – 11 p. – Alytaus RSVB.
 2. Ilgas kelias į Afriką : [Algimanto Zubavičiaus rankraščiai]. – Daugai. – [1992]. – (Rankr.). –  144 p. – Alytaus RSVB Daugų filialas.
 3. Punios šilas : [straipsnių kopijų aplankas]. – Praniūnai. –  2002. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Praniūnų filialas.
 4. Seni laiškai iš Žuvinto : [Algimanto Zubavičiaus rankraščiai]. – Daugai. – [1996]. – (Rankr.). – 189 p. – Alytaus RSVB Daugų filialas.
 5. Žuvinto biosferos rezervatas : [straipsnių kopijos, nuo 2002 m]. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Ąžuolinių filialas.
 6. Žuvinto biosferos rezervatas : [straipsnių kopijų aplankas 2007–2008 m.]. – Alytus. – 2008. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.

Medicina

 1. Gydytojas profesorius Juozas Danilevičius : [bibliografija]. – 2001. – 6 p. – Alytaus RSVB.

Žemės ūkis. Miškų ūkis

 1. Punios krašto ūkininkai : [straipsnių iškarpų ir kopijų aplankas]. – 1989. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Punios filialas.

Menas

 1. Alytaus liaudies teatras : [nuotraukų ir straipsnių aplankas 1959–2000 m. Alvydo Ilgavyžio kolekcija]. – 2000. – Alytaus RSVB.
 2. Antanas Žmuidzinavičius : [bibliografinė rodyklė] / Alytaus miesto savivaldybės viešoji biblioteka. – 2001. – 86 p. – Alytaus RSVB.
 3. Antanas Žmuidzinavičius : [kopijų aplankas]. – [2006]. – 52 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 4. Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius : [straipsnių kopijų aplankas 1936–2006 m.). – 2006. –(Netęsiamas). – Alytaus  RSVB Vankiškių  filialas.
 5. Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus muziejaus Balkūnų kaime  įkūrimo ir klojimo atstatymo istorija / Jonas Juravičius. – 16p. – (Rankr., spausdinta kompiuteriu). – Alytaus RSVB Vankiškių filialas.
 6. Januškevičienė V.  Marija Aleškevičiūtė / Valerija Januškevičienė. – 2000 m. – 2 p.  – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Krokialaukio filialas.
 7. Juravičius J. Prisiminimai apie kraštietį teatrologą Vytautą Maknį / Jonas Juravičius. – 2 p. – 2006. – (Rankr., spausdinta kompiuteriu). – Alytaus RSVB  Vankiškių filialas.
 8. Kraštietės, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistės Gražinos Miliauskaitės gyvenimas ir kūryba. – 2003. – 24 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Mergalaukio filialas.
 9. Kraštietis dailininkas Matas Kasiulis : [straipsnių kopijų aplankas nuo 1980  m.]. – Simnas. –1980. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 10. Kūrybos esmė – meilė kitam… : [straipsnių kopijų apie dailininką Vytautą Kazimierą Jonyną aplankas 1997–2007 m.). – Ūdrija. – 2007. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Ūdrijos filialas.
 11. Radziukynaitė–Jakubelskienė O. Prisiminimai apie dailininką Antaną Žmuidzinavičių / O. Radziukynaitė–Jakubelskienė. – 2 p. – 2006. – (Rankr., spausdinta kompiuteriu). – Alytaus  RSVB  Vankiškių filialas.
 12. Skulptorius Matas Menčinskas : [literatūros sąrašas]. – 2001. – 4 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 13. Sviderskienė A. Prisiminimai apie teatrologą Vytautą Maknį / Albina Sviderskienė. – 2006. – 2 p. – (Rankr., spausdinta kompiuteriu). – Alytaus RSVB  Vankiškių filialas.
 14. Teatrologas Vytautas Maknys : [straipsnių kopijų aplankas 1994–2007 m.]. – 2007. – 27 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Vankiškių filialas.
 15. Valūnaitė R. Prisiminimai apie dailininką Antaną Žmuidzinavičių / Regina Valūnaitė. – 3 p. – 2006. – (Rankr.). – Alytaus  RSVB  Vankiškių filialas.
 16. Vytautas Jarutis : [tautodailininkas, kalvis : bibliografija]. Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – 2016. – 28 p. – Alytaus RSVB.

Dailieji verslai. Dailieji amatai

 1. Dailininkas keramikas Bronislavas Baliulevičius : [straipsnių kopijų aplankas]. – 1986. –  (Netęsiamas). – Alytaus rajono Venciūnų filialas.
 2. Darbščios mūsų rankos: [straipsnių iškarpų ir kopijų aplankas  1977– 2008 m.]. – 2008. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Punios filialas.
 3. Drožėjas Kęstutis Benedikas : [straipsnių kopijos ir nuotraukos]. – 2010. – (Tęsiamas). – Alytaus rajono Venciūnų filialas.
 4. Kalvis Valdas Valentinavičius : [straipsnių kopijos ir nuotraukos]. – 2010. – (Tęsiamas). – Alytaus rajono Venciūnų filialas.
 5. Kraštietis skulptorius Antanas Aleksandravičius : [straipsnių kopijų aplankas nuo 1980 m.]. – Simnas. – 1980. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 6. Kraštietis skulptorius Matas Menčinskas : [straipsnių kopijų aplankas nuo 1975 m.]. – Simnas. – 1975. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 7. Liaudies meistras kalvis Kęstutis Lukštas : [straipsnių kopijų aplankas 2008–2015 m.]. – 2008. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Miklusėnų filialas.
 8. Liaudies meistras medžio drožėjas Bronius Palažija : [straipsnių kopijų aplankas nuo 2008 m.]. – 2008. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Miklusėnų filialas.
 9. Skulptorius Albertas Donatas Belevičius : [atsiminimų ir kopijų aplankas]. – 2004. – 67 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 10. Skulptorius Albertas Donatas Belevičius : [bibliografija]. – Alytus. – 2015. – 8 p. – Alytaus RSVB.
 11. Skulptorius Donatas Belevičius : [straipsnių kopijų aplankas 1999–2004 m.]. – 2004. –  (Netęsiamas). – Alytaus rajono Ryliškių filialas.
 12. Tautodailininkė Genovaitė Šveiterienė : [straipsnių kopijų aplankas nuo 2010 m.]. – 8 p. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Santaikos filialas.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

 1. Albinos Sviderskienės poetinė kūryba / Marijona Račkauskienė. – 80 p. – 2008. – (Spausdinta  kompiuteriu). – Alytaus RSVB Vankiškių filialas.
 2. Alytaus literatų klubas „Tėkmė“ : [iškarpų ir straipsnių kopijų aplankas]. – 1998–2006. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 3. Ambraziejus Jonynas : [bibliografija]. – Alytus. – 1998. – 18 p. – Alytaus RSVB.
 4. Antanas Jonynas : [Juozo Čižiko atsiminimai apie A. Jonyną] / parengė Vl. Kunčinas. – 1983. – 23 p. – Alytaus RSVB.
 5. Antanina Urmanavičienė : [bibliografja]. – Alytus. – 2016. – 40 p. – Alytaus RSVB.
 6. Anzelmas Matutis : [bibliografinė rodyklė] / parengė Nijolė Grauželienė. – Alytus. – 1988. – 100 p. – Alytaus RSVB.
 7. Anzelmas Matutis : [Literatūros sąrašas, skirtas 95–osioms gimimo metinėms] / paruošė bibliografė I. Kupčinskienė. – Alytus. – 1988. – 8 p. – Alytaus RSVB.
 8. Burdulis. J. Atsiminimai apie lietuvių gyvenimą 1940–1941m. / Jurgis Burdulis. – 111p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB Miroslavo filialas.
 9. Čižikas J. Prsiminimai apie A. Jonyną / Juozas Čižikas. – Alytus. – 1983. – 7 p. – (Mašinr.). – Alytaus RSVB.
 10. Iš mokytojos Danutės Vaičiulytės–Botyrienės, gim. 1934 m. prisiminimų (1981–82 m.) / užrašė Rajono pionierių namų direktorė J. Ražanskienė. – Alytus. – 1984. – 5 p. – (Mašinr.). – Alytaus RSVB.
 11. Januškevičienė V.  Eilėraščių rinkinys / Valerija Januškevičienė. – 1969–2000m. – 10 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Krokialaukio filialas.
 12. Julius Būtėnas : [bibliografinė rodyklė] / parengė Romualda Rusevičienė. – Alytus. – 1990. – 130 p. – Alytaus RSVB.
 13. Juozas Šikšnelis (Raidas Dubrė) : [bibliografija]. – [2005]. – 30 p. – Alytaus RSVB.
 14. Kraštietės Monikos Berčiūnaitės–Pangonienės prisiminimai. – 2012. – 54 p. – Alytaus RSVB Mergalaukio filialas.
 15. Kunčinas V. Kai kurie papildymai prie Juozo Čižiko prisiminimų apie Antaną Jonyną / Vl. Kunčinas. – Alytus. – 1983. – 7 p. – (Mašinr.). – Alytaus RSVB.
 16. Mano gyvenimas slinko per XX–to amžiaus bangas / Kraštotyrininko Vlado Ulčinsko prisiminimai (1914–1991). Makniūnai. – 1997. – 19 p. – (Rankr. kopijos). – Alytaus RSVB Makniūnų filialas.
 17. Onė Baliukonė : [bibliografijos rodyklė / rodyklę sudarė vyresnioji bibliografė kraštotyrai Lina Vasiliauskaitė]. – Alytus. – 2012. – 30 p. – Alytaus RSVB.
 18. Poetas Anzelmas Matutis / Surinko R. Balaševičiūtė, V. Matulevičius, K. Želvys. – Alytus. – 7 p. – (Mašinr.). – Alytaus RSVB.
 19. Puniškiai poetai : Teklė Džervienė, Salomėja Kaknevičienė, Emilija Lukšytė–Krušinienė, Antanas Šarkelė : [bibliografijos sąrašai / parengė Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliogrqafijos–informacijos skyrius] . – Alytus. – 2003. –  43 p. –  (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 20. Ramanauskienė D. Kraštietis poetas Albinas Plauska / Dalia Ramanauskienė. – 91 p. –Alytaus RSVB Praniūnų filialas.
 21. Rinkevičiūtė A. Atsiminimai iš vienuolės Anelės Rinkevičiūtės ir kitų Miroslavo vienuolių gyvenimo : [šventas vietas belankant 1769–1864 m.]. – 46 p. – (Tęsiamas). –  Alytaus RSVB Miroslavo filialas.
 22. Viktorija Dauguvietytė : [Viktorijos Dauguvietytės eilėraščiai – 10 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB Ūdrijos filialas.

Archeologija. Archeologijos paminklai

Kraštotyra

 1. Alytaus rajono Užubalių kaimas. Petro Dumbliausko sodyba 1978–1979 metai. – 1979. – 22 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB.
 2. Įžymūs mūsų kraštiečiai: [straipsnių kopijų aplankas apie žymius Lietuvos žmones, kilusius iš Punios]. – 2006. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Punios filialas.
 3. Karininkas Antanas Juozapavičius : [literatūros sąrašas]. – Alytus. – [1995]. – 4 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 4. Kraštotyrininkas Henrikas Rimkus : [bibliografija]. – Alytus. – 2009. – 16 p. – Alytaus RSVB.
 5. Kraštotyrininko Vlado Ulčinsko bibliografija : 1971–2004. – 2 p. – 2004. – Alytaus RSVB Makniūnų  filialas.
 6. Mūsų kraštiečiai (Krokialaukio kaimo žmonių gyvenimas) / Valerija Januškevičienė. : [straipsnių kopijų aplankas 1986–2011 m.]. – 1997. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Krokialaukio filialas.
 7. Mūsų kraštiečiai spaudoje : [straipsnių kopijos nuo 1986 m.]. – Vankiškiai. – 2015. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Vankiškių filialas.
 8. Nemunaičio apylinkių vietovardžiai : [vietovardžių aprašymai, nuotraukos, žemėlapiai]. – 2014. – 66 p. – Alytaus RSVB Nemunaičio filialas.
 9. Straipsniai spaudoje apie kraštotyrininką ir etnografą Vladą Ulčinską : [straipsnių kopijų aplankas 1985–2004 m.]. – 2004. – 23 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Makniūnų  filialas.
 10. Kryžių atstatymo istorija : [Vankiškių, Balkūnų, Zizėnų, Mančiūnų ir Laukinčių kaimų] / surinko Marijona Račkauskienė ir Albina Sviderskienė. – [1992]. – 11 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB Vankiškių filialas.
 11. Vladas Ulčinskas. Giminės istorija (1773–1980). – Makniūnai. – 1995. – 60 p. – (Mašinr.). – Alytaus RSVB Makniūnų  filialas.
 12. Žymūs Nemunaičio seniūnijos žmonės : [anketų, biografijų ir nuotraukų aplankas]. – 2010. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Nemunaičio filialas.

Biografijos

 1. Akimirkos iš Vlado Ulčinsko gyvenimo: [nuotraukų rinkinys] / sudarė Berūta Sadauskienė. – 1999. – 16 nuotr. – Alytaus RSVB Makniūnų filialas.
 2. Algimanto Zubavičiaus biografija. – Daugai. – [2006]. – (Rankr.). – Alytaus RSVB Daugų filialas.
 3. Alytaus miestas spaudoje. 1981 – 1986 m. : [literatūros rodyklė] / parengė Virginija Šeštokienė. – Alytus. – 1987. – 276 p. – Alytaus RSVB.
 4. Antanas Šarkelė : [straipsnių iškarpų ir kopijų aplankas]. – 1989. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Punios filialas.
 5. Antanina Urmanavičienė. Biografija / Antanina Urmanavičienė . – Alytus. – 2 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB.
 6. Arvydas Šeškevičius : [nuotraukų ir kopijų aplankas]. – 1999. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB.
 7. Bladienė, Ona. [biografija] / Ona Bladienė. – Alytus. – 1996. – 33 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB.
 8. Boleslovas Mačionis : poetas – tremtinys. – Daugai. – 2005. – (Netęsiamas) . – Alytaus RSVB Daugų filialas.
 9. Emilija Lukšytė – Krušinienė : [straipsnių iškarpų ir kopijų aplankas]. – 1998. – (Tęsiamas).  – Alytaus RSVB Punios filialas.
 10. Genovaitė Švabienė : [straipsnių kopijų aplankas]. – Luksnėnai. – 1993. – (Tęsiamas ). – Alytaus RSVB Luksnėnų filialas.
 11. Gydytojas profesorius Juozas Danilevičius : [kopijų aplankas]. – 2004. – 12 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 12. Istorikas – tarybos narys Jonas Juravičius : [straipsnių kopijų aplankas]. – 40 p. –  (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Miroslavo filialas.
 13. Įžymūs alytiškiai : Ignas Jonynas, Vytautas Kazimieras Jonynas, Antanas Jonynas : [biobibliografijos] / parengė Irena Šimkienė. – Alytus. – 1991. – 104 p. – Alytaus RSVB.
 14. J. Berulis Astrofizikas, garbės pilietis : [straipsnių kopijų aplankas nuo 2011 m.]. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Miroslavo filialas.
 15. Juozas Berulis : [Straipsniai apie astrofiziką Juozą Berulį, nuotraukos]. – 11 p. – Alytaus RSVB.
 16. Januškevičienė Valerija : [straipsnių kopijų aplankas 1969–2010 m.]. – 2010. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Krokialaukio filialas.
 17. Juozas Jaskonis : [straipsnių kopijų aplankas apie gamtos mokslų daktarą Juozą Jaskonį]. – Daugai. – 1999. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Daugų filialas.
 18. Juozas Vasiliauskas : [straipsnių kopijų aplankas apie farmacininką Juozą Vasiliauską]. –Daugai. – 1999. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Daugų filialas.
 19. Konstantinas Raičinskis / parengė A. K. Šmigelskaitė. – 1998. – 4 p. – Alytaus RSVB.
 20. Konstantinas Raičinskis : [kopijų aplankas]. – 80 p. – 2002. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 21. Konstantinas–Kazimieras Raičinskis / Alytaus kraštotyros muziejus. – 1998. – 27 p. – Alytaus RSVB.
 22. Kostas Kaukas: [straipsnių kopijų apie kraštietį publicistą Kostą Kauką aplankas nuo 1993 m.). – Ūdrija. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Ūdrijos filialas.
 23. Kraštietė gydytoja, rašytoja Birutė Žemaitytė : [straipsnių kopijų aplankas]. – Simnas. – 1975. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 24. Kraštietė rašytoja Emilija Liegutė : [straipsnių kopijų aplankas]. – Simnas. – 1975. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 25. Kraštietis dailininkas Matas Kasiulis : [straipsnių kopijų aplankas]. – Simnas. – 1980. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 26. Kraštietis LSMU profesorius Arvydas Šeškevičius : [straipsnių kopijų aplankas]. – Simnas. – 1974. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 27. Kraštietis rašytojas Ksaveras Sakalauskas – Vanagėlis : [straipsnių kopijų aplankas]. – Simnas. – 1974. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 28. Kun. V. Sabaliauskas, Šiaulys Domarkas, R. Juozapavičius, A. Juozaitytė, R. Bunevičiūtė–Žiūkienė : [straipsnių iškarpų ir kopijų aplankas]. – 1995. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Punios filialas.
 29. Kunigas Vaclovas Aliulis : [kopijų aplankas]. – 2008. – 10 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 30. Literatė Jadvyga Černiauskienė : [rankraščiai, laiškai, straipsnių kopijų aplankas]. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Alovės filialas.
 31. Literatė, tautodailininkė Janina Irena Gruodienė : [straipsnių kopijų aplankas]. – 1999. –(Tęsiamas). – Alytaus RSVB Balninkų filialas.
 32. Literatės Aldonos Sabonytės Kazlauskienės gyvenimo ir kūrybos puslapiai : [rankraščiai, laiškai, straipsnių kopijų aplankas]. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Alovės filialas.
 33. Mano skausmas ir džiaugsmas : [Mokytojas Juozas Danilavičius apie save ir kūrybą]. – 2010. – 16 p. – Alytaus RSVB.
 34. Mokytoja Elvyra Biliūtė–Aleknavičienė : [kopijų aplankas]. – 1999. – 12 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 35. Mokytoja, poetė Stasė Nedzinskienė : [straipsnių kopijų aplankas]. – 2015. – (Tęsiamas). –Alytaus RSVB Miklusėnų filialas.
 36. Mokytojas Konstantinas Bajerčius : [nuotraukų ir kopijų aplankas]. – 2003. – 20 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 37. Onė Baliukonė : [kopijų aplankas]. – 2013. – 45 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 38. Profesorius Ignas Jonynas : [straipsnių kopijų aplankas 1932–1939 m.]. – Simnas. – 1989. – 21 p. (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 39. Ramanauskienė D. Kraštietė poetė Joana Dereškevičienė / Dalia Ramanauskienė. – 7 p. – Alytaus RSVB Praniūnų filialas.
 40. Salomėja Kaknevičienė : [straipsnių iškarpų ir kopijų aplankas]. – 1988. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Punios filialas.
 41. Teklė Džervienė : [straipsnių iškarpų ir kopijų aplankas nuo 1995 m.]. – 1995. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Punios filialas.
 42. Troškusi virsti šviesa : [straipsnių kopijų apie poetę Onę Baliukonę aplankas]. – 1993. – Kančėnai. – (Tęsiamas). – ARSVB Kančėnų filialas.
 43. Vaclovas Žadeika / surinko Valerija Januškevičienė : [ straipsnių kopijų aplankas 1990–1997 m.]. – 1997.– (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Krokialaukio filialas.
 44. Vytauto Lankininko kūryba : [straipsnių kopijų aplankas nuo 2007 m]. – 2007. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Balninkų filialas.
   
   

Istorija

 1. Alytaus miesto istorija ir žydų bendruomenė. – [2008]. – 31 p. – Alytaus RSVB.
 2. Alytaus rajono heraldika : [kopijų aplankas]. – [2007]. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB.
 3. Alytaus rajono Krokialaukio seniūnijos tremtinių prisiminimai… : [tremtinių asmens anketų ir atsiminimų aplankas 1998–1999 m.). – Ūdrija. – 1999. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Ūdrijos filialas.
 4. Alytus – pietų Lietuvos regioninis centras / paruošė Vladas Kunčinas. – Alytus. – 1979. – 35 p. – (Mašinr.). – Alytaus RSVB.
 5. Alytus 1980–1981: [iškarpų aplankas Alytaus miesto 400 metų jubiliejui]. – 1982. – 23 p. –(Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 6. Autentiškumą išsaugojusios Alytaus krašto totorių kapinės. – Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – 2022. – 57 p. – Iliustr. – (Rankr., spausdinta kompiuteriu). – Alytaus RSVB.
 7. Avižienienė D. Nemunaičio žydų gyvenimas ir tragedija / Daiva Avižienienė. –2022. – 4 p. – Alytaus  RSVB Nemunaičio filialas.
 8. Daukšienė, Genovaitė. Žvilgsnis į praeitį: Alytus 1963–1990 m. / Genovaitė Daukšienė. – 85 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB.
 9. Didysis Tėvynės karas ir Punia : [Punios gyventojų prisiminimai apie Didįjį Tėvynės karą 1984–1985 m.]. – 1987. – 34 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Punios filialas.
 10. Gražulis A. Rezistencijos laikų liudijimai / Algirdas Gražulis. – 1998. – 12 p. – (Rankr. kopija). – Alytaus RSVB Kančėnų filialas.
 11. Laukia tėviškė vartuos parimus… : [tremtinių asmens anketų ir atsiminimų aplankas 1998–1999 m.]. –  Kančėnai. – 1999. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Kančėnų filialas.
 12. Launikonis R. Jotvingiai / Romualdas Launikonis. – [2004]. – (Mašinr.,  nebaigtas). – Alytaus RSVB.
 13. Launikonis R. Kančių kryžkelėje : [dokumentinė apybraiža] / Romualdas Launikonis. – [1999]. – (Mašinr.). – Alytaus RSVB.
 14. Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai : Alytaus kraštas (1918–1923) / parengė Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo–informacijos skyrius. – 2014. – 75 p. – Alytaus RSVB.
 15. Nemunaičio savisaugininkai : [straipsnių kopijų aplankas]. – 2003. – 6 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Nemunaičio filialas.
 16. Nemunaičio tremtiniai: [anketų ir aprašų aplankas]. – 2005. – 11 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Nemunaičio filialas.
 17. Prieškario Lietuvos šaulių sąjungos narė Anelė Vasiliauskienė–Sinickienė. Karininkas, mokytojas Andrius Vasiliauskas (Kriaunių kaime gimę brolis ir sesuo) : [straipsnių kopijų aplankas]. – Praniūnai. – 2011. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Praniūnų filialas.
 18. Punia tremtyje : [straipsnių kopijos; trumpos Punios apylinkės tremtinių biografijos; tremties dokumentų kopijos]. – 2006. – (Netęsiamas). – Alytaus  RSVB Punios filialas.
 19. Rezistencija Nemunaityje : [anketų ir aprašų aplankas]. – 2003. – 23 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Nemunaičio filialas.
 20. Rimkus H. Dainavos apygardos partizanų sąrašai Henrikas Rimkus. – Alytus. – 1998. – 77 p. – (Rankr., spausdinta kompiuteriu). – Alytaus RSVB.
 21. Rimkus H. Kruvinosios Klepočių Kalėdos : Publikacijos 1988-2004 m. periodinėje spaudoje apie sovietinio genocido akciją Klepočių ir kituose Alytaus apskrities Merkinės bei Nemunaičio valsčių kaimuose 1944 metų gruodžio 24-26 dienomis / Parengė Henrikas Rimkus. – 1998. – 66 p. – (Rankr., spausdinta kompiuteriu). – Alytaus RSVB.
 22. Rimkus H. Lietuvos partizanų Dainavos apygardos kronika 1944–1945 m. / Henrikas Rimkus. – Alytus. – 1998. – 236 p. – (Rankr., spausdinta kompiuteriu). – Alytaus RSVB.
 23. Simno žydų žudynės : [kopijų apie žudynes ir žydų gelbėtojus aplankas nuo 1993 m.]. – Simnas. – 1997. – 20 p. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 24. Sinkevičienė S. 1941–1952 m. Alytaus raj. Alytaus valsč. tremtiniai / Stasė Sinkevičienė. – 24 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB Praniūnų filialas.
 25. Totoriai Dzūkijoje : [straipsnių kopijų ir iškarpų aplankas 1989–2010 m.]. – 2010. – 46 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 26. Totoriai šalia mūsų: totorių etninės bendrijos papročiai, tradicijos, etninis paveldas. – Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – 2021. – 116 p. – Iliustr. – (Rankr., spausdinta kompiuteriu). – Alytaus RSVB
 27. Tremtinių prisiminimai. – Alytus. – 26 p. – Alytaus RSVB  Radžiūnų filialas.
 28. Vaitulevičienė, Birutė. Raižių totoriai / Birutė Vaitulevičienė. – [1994]. – 31 p. – Iliustr. – (Rankr., spausdinta kompiuteriu). – Alytaus RSVB.
 29. Vlado Ulčinsko (1940–1956) Golgotos metai / Vladas Ulčinskas. – 16 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB Makniūnų filialas.
 30. Žepkaitė R. Alytaus istorijos vingiai XIX a. – XX a. pradžioje / Regina Žepkaitė. – 3 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB.
 31. Žepkaitė R. Amžių bėgis ir savivalda Alytaus krašte / Regina Žepkaitė. – (Rankr.). – Alytaus RSVB.
 32. Žydai Alytaus rajone : [straipsnių kopijų aplankas 1996–2005 m.]. – 2005. – 26 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

 1. Alytaus  rajono Parėčėnų kaimas ir jo žmonės : [straipsnių  kopijų  aplankas  nuo 1999 m.]. – Parėčėnai. – 1999. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Parėčėnų  filialas.
 2. Alovė : Diena ir gyvenimas (nuo 1972 m., 3 aplankai) : [iškarpų ir kopijų aplankas]. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Alovės filialas.
 3. Avižienienė D. Garsūs Nemunaičio žmonės / Daiva Avižienienė. –2022. – 20 p. – Alytaus  RSVB Nemunaičio filialas.
 4. Avižienienė D. Istorinės Nemunaičio seniūnijos vietos / Daiva Avižienienė. –2023. – 6 p. – Alytaus  RSVB Nemunaičio filialas.
 5. Daugai ir daugiškiai : [kopijų aplankas apie Daugų seniūniją nuo 1987 m. ]. – Daugai. – 1987. –  (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Daugų filialas.
 6. Eičiūnai : žmonės, įvykiai, datos : [straipsnių kopijų aplankas nuo 2000 m.]. – Eičiūnai. – 2000. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Eičiūnų filialas.
 7. Geniai. Istorija  ir dabartis : [straipsnių kopijų  aplankas nuo  2000 m.]. – Alytus. –2000. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Genių filialas.
 8. Kazlauskas A. Tėviškė istorijos skersvėjuose : gimtasis Krokininkų kaimas, Krokialaukio apylinkė / Albinas Kazlauskas. – 2006. – 13 p. – (Rankr.). – Alytaus RSVB Krokialaukio filialas.
 9. Klepočiai : [kopijų aplankas]. – 2004. – 21 p. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB.
 10. Klepočių kaimas : [straipsnių, nuotraukų, kopijų aplankas 1989–2002 m.]. – 1989. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Ryliškių filialas.
 11. Luksnėnai spaudoje : [straipsnių kopijų aplankas nuo 1993 m.]. – Luksnėnai. – 1993. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Luksnėnų filialas.
 12. Makniūnai amžių sandūroje I dalis / sudarė Berūta Sadauskienė. – Makniūnai. – 2007. – 142 p. – Alytaus RSVB Makniūnų filialas.
 13. Mergalaukio kaimo praeitis ir dabartis : [straipsnių kopijų ir nuotraukų aplankas nuo 1983 m). – Mergalaukis. – 2012. – (Tęsiamas ). – Alytaus RSVB Mergalaukio biblioteka.
 14. Miroslavo istorija ir dabartis : [straipsnių kopijos nuo 1985 m.]. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Miroslavo filialas.
 15. Nemunaičio seniūnija : [straipsnių kopijų aplankas]. – 1999. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Balninkų filialas.
 16. Nemunaitis spaudoje : [straipsnių kopijos apie Nemunaitį ir jo žmones nuo 1960 m.]. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Nemunaičio filialas.
 17. Pivašiūnai : kasdiena ir šventės : [straipsnių kopijų aplankas nuo 1999 m.]. – Pivašiūnai. – 1999. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Pivašiūnų filialas.
 18. Punia – Margirio žemė : [straipsnių iškarpų ir kopijų aplankas]. – 1988. –  (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Punios filialas.
 19. Raitininkų seniūnija spaudoje : [straipsnių kopijų aplankas nuo 1997 m.]. – 2015. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Makniūnų  filialas.
 20. Ryliškių kaimas : [straipsnių, nuotraukų, kopijų aplankas 1989–2004 m.]. – 1989. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Ryliškių filialas.
 21. Santaikos parapijos istorija : [straipsnių kopijos nuo 1936 m.]. – 100 p. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Santaikos filialas.
 22. Simnas : [straipsnių kopijų aplankas nuo 1972 m.]. – Simnas. – 1972. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 23. Simno istorija : [albumas. Nuotraukos ir iškarpos iš spaudos 1954–1985 m.]. – Simnas. – 1985. – 34 p. – (Netęsiamas). –  Alytaus RSVB Simno filialas.
 24. Simno istorija nuotraukose : [nuotraukų aplankas 1930–1950 m.]. – Simnas. – 1960 . – 4 p. (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 25. Stasiukynas V. Apie Pošnios kaimą : [Juozo ir Alfonso Tankevičių prisiminimai] / Vladas Stasiukynas . – [1992]. – (5 ranka rašyti sąs.). – Alytaus RSVB.
 26. Stasiukynas V. Atsiminimai : [kitų kaimo gyventojų prisiminimai apie gretimus kaimus, jų gyventojus] / Vladas Stasiukynas . – [1992]. – (4 ranka rašytų sąs.). – Alytaus RSVB.
 27. Stasiukynas V. Atsiminimai : [Peršėkininkų kaimas ir jo gyventojai] / Vladas Stasiukynas . – [1992]. – (11 ranka rašytų sąs.). – Alytaus RSVB.
 28. Stasiukynas V. Atsiminimai : [užrašai apie šeimą, gimines, artimus kaimus, mokslą pedagoginiame institute] / Vladas Stasiukynas . – [1992]. – (18 ranka rašytų sąs.). – Alytaus RSVB.
 29. Stasiukynas V. Kumečiai – Metelių dvaras / pasakojo Varanauskienė –Berškytė, užrašė Vladas Stasiukynas . – [1992]. – (2 ranka rašyti sąs.). – Alytaus RSVB.
 30. Stasiukynas V. Ponkiškiai : [Algio ir Algirdo Kvedaravičių prisiminimai] / Vladas Stasiukynas . – [1992]. – (4 ranka rašyti sąs.). – Alytaus RSVB.
 31. Šeškevičius V. Simno parapijos takais / Vincas Šeškevičius. – Simnas. –  286 p. – (Rankr. kopija). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 32. Venciūnų kaimo istorija [straipsnių kopijų ir nuotraukų aplankas]. – 1986. – 51 p. – Alytaus rajono Venciūnų filialas.
   
   

Knygnešiai

 1. Alytaus krašto knygnešiai : [Sąrašas ir trumpos biografijos] / parengė Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografijos–informacijos skyrius. – Alytus. – 2004. – 8 p. – Alytaus RSVB.
 2. Knygnešiai : [straipsnių kopijų aplankas 1989–1997 m.]. – 1997. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Krokialaukio filialas.
 3. Knygnešiai : [straipsnių kopijų aplankas apie Simno knygnešius]. – Simnas. – 2002. – (Tęsiamas). – Alytaus RSVB Simno filialas.
 4. Knygnešys Kazys Stasiukynas / Januškevičienė Valerija : [straipsnių kopijų aplankas 1990–1993 m.]. – 1993. – (Netęsiamas). – Alytaus RSVB Krokialaukio filialas.

0 atsakymų