Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Turininga popietė Subartonyse

„Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gražių vietų, daugel yra šalių, kurios pagarsėjo senų tėvelių darbais, bet tarpu jų visų gražiausia ir garsiausia Dainavos šalis,“ – kažkada rašė Vincas Krėvė-Mickevičius, kurio tėviškė yra Subartonyse.

Nors Subartonys priklauso Varėnos rajonui, tačiau kaimas labai netoli nuo Makniūnų, todėl Makniūnų kaimo bibliotekininkė su keliomis skaitytojomis apsilankė po renovacijos atidarytame Dainavos krašto rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje.

Lankytojas maloniai priėmė rašytojo sesers Monikos anūkė Laimutė Raugevičienė, kuri išsamiai papasakojo apie V. Krėvės gyvenimą, kūrybą, atsakė į klausimus, atsisveikindama bibliotekai padovanojo Aldonos Ruseckaitės knygą „Per žarijas“, kurioje yra pasakojimų ir apie V. Krėvės asmeninį gyvenimą.

Ši išvyka, už kurią nuoširdžiai dėkojame Juozui Adomaičiui ir Laimutei Raugevičienei, buvo savotiškas Seimo paskelbtų Dzūkijos (Dainavos) metų paminėjimas. 

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Makniūnų filialo vyresn. bibliotekininkė
Berūta Sadauskienė

0 atsakymų

Naujienos