Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Sunkus šviesos krepšys

Kovo šešioliktosios – Knygnešio dienos – rytas išaušo gražus ir saulėtas. Ši diena skirta tiems, kurie saugojo lietuviškąjį žodį ir raštą, gabeno uždraustą lietuvišką spaudą.

Šiai gražiai šventei paminėti Krokialaukio bibliotekoje surengta paroda „Pasibelsk į knygos širdį“. Bibliotekininkė pristatė mūsų kraštiečių knygnešių K. Stasiukyno, J. Lubausko ir J. Mardosos gyvenimo ir veiklos epizodus, surinktus atsiminimus bei nuotraukas. Gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė A. Maižiešienė papasakojo mokiniams apie knygnešystės atsiradimo istoriją. Mokiniai žiūrėjo ir aptarė filmą „Knygnešys“.

Po parodos pristatymo mokinius pakvietėme į kapines aplankyti knygnešių kapus, uždegti žvakeles šviesiam savo kraštiečių atminimui. Tyliu pabuvimu mokiniai dėkojo kraštiečiams už pasiaukojamą veiklą saugant lietuvišką žodį.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Krokialaukio filialo vyresn. bibliotekininkė
Jolita Vaičiulienė

0 atsakymų

Naujienos