Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Poetės Onės Baliukonės gimtasis sodelis keliasi naujam gyvenimui

Kančėnų kaimo bendruomenė kartu su biblioteka įgyvendina projektą „Kančėnų kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas ir priežiūra“, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai taisykles.

Teisiniais pagrindais bendruomenei priklauso išskirtinis objektas – poetės, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Onės Baliukonės gimtoji sodybvietė, kurioje nėra pastatų, bet išlikęs senas, sulaukėjęs sodas. Atnaujinant sodybvietę atliekami paviršiniai žemės tvarkymo darbai, formuojami takeliai, įsėjama veja, atidengiami išlikę sodybos pamatų akmenys… akmuvos. Vietoje neišlikusio gyvenamojo namo netrukus turėtų atsirasti Knygų namelis, sodo obelų pavėsyje – Skaitymo suolelis.

„Skaityti be galo troškau nuo pat mažumės – ir nuolat neturėdavau ko: pirmosios mokyklėlės knygų spintos turinys buvo labai jau menkas. Užtat kiek patyriau džiaugsmingos nuostabos, kai mūsų pirkioj, erdviausioj kaime, įsikūrė nežinia iš kur atvežta „tikra“ biblioteka“, – rašė poetė apie vėlesnius savo vaikystės namus Bukauciškių kaime.*

Atnaujinus O. Baliukonės sodybvietę atsivers išskirtinė erdvė ne tik skaitymui – čia ateityje bus rengiamos poezijos šventės, menininkų plenerai, kūrybinės stovyklos vaikams ir jaunimui, įvairios edukacijos, įgyvendinamos bendruomenės kūrybinės iniciatyvos. Įveiklinus sodą atsiras naujas traukos objektas ne tik vietos gyventojams, bet ir visiems besidomintiems Dzūkijos regiono lankytinomis vietomis. Pagerės kaimo įvaizdis, formuosis literatūrinis-kultūrinis vietovės identitetas, bus toliau puoselėjamas Lietuvai ir gimtajam kraštui nusipelniusios kūrėjos atminimas.

Projektas reikšmingas ir aplinkosauginiu požiūriu – bus atgaivintas beveik 80 metų senumo sodas, išsaugotos senovinės obelų ir kriaušių veislės. O. Baliukonė dažnai įvardijama kaip ekologinės etikos kūrėja, nuolat pabrėžusi tausojančio santykio su gamta svarbą.

Prie projekto įgyvendinimo savanorišku darbu, turimais ištekliais prisideda vietos gyventojai, jaunimas, ūkininkai, verslininkai, kūrybininkai. Vyksta bendradarbiavimas su valdžios institucijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis. Organizuojamos aplinkos tvarkymo, sodo priežiūros darbų talkos, savanoriškos akcijos.

Atkurki Tėviškę, jos tobulą ovalą –
Ir ten kaip deimantas į auksą gulkis…
Vienintelė ji gydo ir nuvalo
Nuo sielos purvą ir nuo kojų dulkes…**

Rugpjūčio 6 d. 18 val. numatomas Nekasdieniškas apsilankymas gimtajame poetės Onės Baliukonės sodelyje (Dusmenų g. 16 C, Kančėnai). Kviečiame visus dalyvauti – tądien vyks ne tik projekto rezultatų pristatymas, bet jūsų lauks ir išties neeiliniai susitikimai!

O kai kas jausis labai laimingas, jei atvykdami į šventę nutarsite padovanoti Knygų nameliui kokią nors poezijos knygą…

Atkurtoje Tėviškėje visada bus daug vietos sielai…

*Baliukonė O. Ant sapnų tilto. – Vilnius: Alma littera, 2003. – P. 95.
** O. Baliukonės eilėraštis „Tėviškės mišios“ (vėliau pervadintas į „Ilgesio mišios“).

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Kančėnų filialo vyresn. bibliotekininkė
Rita Mikuckienė

0 atsakymų

Naujienos