Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Minint Simno bažnyčios jubiliejų pristatyta nauja prof. A. Šeškevičiaus knyga

Šių metų rugpjūčio 23ioji simniškiams atmintyje išliks dar ilgai – Simne būta didelės šventės – minėtas Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 500 metų jubiliejus.

Simboliška, 500 metų jubiliejų pradėjome minėti būtent nuo bažnyčios istorijos, kurią smulkiai ir kruopščiai aprašė prof. A. Šeškevičius savo naujoje knygoje „Simno bažnyčiai 500“. Naują, dar spaustuvės dažais kvepiančią knygą profesorius A. Šeškevičius kartu su Alytaus rajono viešosios bibliotekos pagalba pristatė būtent bažnyčios jubiliejaus minėjimo dieną Simno bažnyčioje.

Į knygos pristatymą susirinko gausus būrys garbingų svečių: tai Vilkaviškio vyskupijos vyskupas R. Norvila, Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja D. Kitavičienė, mero patarėja D. Paulauskaitė, doc. K. Sventickas, ARSVB direktorius A. Vyšniauskas.

Ši knyga yra penktoji profesoriaus A. Šeškevičiaus parašyta knyga Simnui. Knygoje kruopščiai surinkta ir aprašyta visa bažnyčios 500 metų istorija. Autorius džiaugiasi, jog pavyko rasti ir aprašyti visus Simne tarnavusius kunigus, zakristijonus, vargonininkus, kurie įdėjo daug darbo, kad bažnyčia išliktų ir atlaikytų visus istorijos jai siųstus išbandymus: karus, gaisrus, priespaudą.

  Knyga išleista remiantis Simno bažnyčios steigimo dokumentais, kuriuos paliko vienas buvęs ir čia tarnavęs kunigas. Profesorius A. Šeškevičius neslepia, jog rašyti apie Simną jį skatina dideli sentimentai gimtajam kraštui. Pasak jo, Simne ir dangus aukščiausias, ir saulė skaisčiausia, ir žolė žaliausia.

Už renginio nuotraukas dėkojame Auksei Čyžiūtei ir Danieliui Jakubavičiui.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Simno filialas

0 atsakymų

Naujienos