Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Knygnešy, koks sunkus ir tolimas tavo kelias…

Knygnešystė – XIX amžiaus Lietuvos istorijos fenomenas, patriotinė veikla, nukreipta prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią daugiau kaip 40 metų. Knygnešys – žodis, sunkiai išverčiamas į kitas kalbas. Jį galima tik nusakyti ir paaiškinti jo reikšmę.

2004 metais UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų veiklą, o kovo 16-oji oficialiai paskelbta Knygnešio diena. Šią dieną pagerbiami draudžiamų spaudinių platintojai – knygnešiai.

Kiek knygnešių buvo mūsų krašte šiandien jau niekas tiksliai neatsakys. Remiantis žinoma informacija, knygnešių ir platintojų Dzūkijoje priskaičiuojama 204. Pats žymiausias Alytaus krašto knygnešys – Kazimieras Stasiukynas (1860-1933). Pagerbiant jo atminimą Peršėkininkuose pastatytas paminklas (stogastulpis), kurį sukūrė skulptorius Vladas Krušna.

Ta proga Miroslavo filialo vyresnioji bibliotekininkė Nijolė Žiūkienė pakvietė koleges iš Vankiškių ir Kumečių filialų uždegti  atminimo žvakeles prie  žymiausio Alytaus krašto knygnešio Kazimiero Stasiukyno Peršėkininkuose pastatyto paminklo (stogastulpio). Plevenant žvakių liepsnelėms drauge pagerbėme knygnešius, jų drąsą ir pasiaukojimą dėl gimtosios kalbos, dėl lietuviško rašto išsaugojimo.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Miroslavo filialo vyresn. bibliotekininkė
Nijolė Žiūkienė

0 atsakymų

Naujienos