Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

„Ištark, išgirsk, išsaugok…“

Abromaitienė Marija – grįžo. Balevičienė Rožė – mirė. Cibuskienė Kristina – mirė. Krasnickienė Adelė – grįžo…

Šios ir kitų tremtinių pavardės birželio 14 dieną Simno miestelyje suskambo skaitytojų lūpose...

Maža pasaulyje yra tautų, patyrusių ilgą ir skaudžią svetimųjų iš Rytų priespaudą, kaip lietuviai. Galingas kaimynas siekė užkariauti, nustumti nuo žemės lopinėlio prie Baltijos jūros. Lietuvą pajungę Rusijos carai už lietuvišką elementorių trėmė netik pavienius nepaklusnius asmenis, bet ir šeimas, ištisus kaimus. Šiuos carizmo imperinius užmojus paveldėjo stalinizmas, ištobulinęs šimtmečius carų Romanovų dinastijos patyrimą, deportuojant kitataučius, katalikus ir kitaminčius. 1941–1956 m. Lietuvos gyventojų trėmimai savo mastu ir žiaurumu pralenkė visus ankstesnius trėmimus kartu sudėjus. Tai matome šiandien, kenčiančioje Ukrainoje, kur Kremlius dėl savų užgaidų vykdo ukrainiečių tautos genocidą.

Renginį pradėjo Simno bibliotekininkė Sandra Sejavičienė ir mokytojas Arūnas Narauskas, buvusios Simno gimnazijos mokytojos tremtinės Adelė Berčiūnaitės-Krasnickienės (1922–2009) eilėraščio posmu:

Sustokit, ešelonai,
Aš pirkios durų dar neuždariau,
Ten vėjas įsigaus, ir šėls, ir stūgaus,
Ieškos manęs jaunystė, šauks,
Vien ant plieno bėgių klūpos.

Sandra Sejavičienė akcijos dalyvius supažindino su keliamu tikslu, sakydama: „Prieš daugiau nei 80 metų sovietų pradėti masiniai trėmimai sugriovė šimtus tūkstančių lietuvių gyvenimų. Šiandien septintasis Simno bibliotekos renginys iš ciklo „Atmintis gyva“. Šį kart duoklė atiduodama birželio 14-ąjai, Gedulo ir vilties dienai, jungiamės prie skaitymo akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu visame pasaulyje per parą laiko bus siekiama įgarsinti kuo daugiau nuo tremties ir kalinimų nukentėjusių tautiečių. Simne skaitysime tik Simno krašto tremtinių pavardes. Šia akcija siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad istorijoje su ištremtųjų skaičiais susiduriama dažnai, bet pamirštama svarbi tiesa: ištremti buvo ne skaičiai, o žmonės. Svarbu trėmimų laikotarpio aukas suvokti ne tik kaip skaičių, bet kaip daugybę individualių asmenybių ir likimų.“

Akcijoje tai pat dalyvavo ir Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Alytaus rajono Simno gimnazijos Dominyko Jėčio-Ąžuolio kuopos jaunieji šauliai, vad. D. Gudaitienė. Jaunieji šauliai perėmė trispalvę gėlių puokštę iš Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus A. Vyšniausko ir nunešė ją į miestelio kapines, kur simniškio P. Laurinčiko iniciatyva pastatytas kryžius iš tremties, taip ir negrįžusiems tremtiniams atminti.

Skaitantieji stojo į eilę: mokiniai, mokytojai, gydytojai, Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė, Alytaus rajono bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas, tremtiniai ir garbaus amžiaus simniškiai. Akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“ metu išreiškiama begalinė pagarba sovietų represijos aukoms, įprasminami tremtinių ir politinių kalinių likimai, perskaitant jų vardus, pavardes bei likimus. Renginį papuošė nuostabaus grožio balso savininkė Laura Kisieliūtė, atlikusi tremtinių dainas.

Tai tūkstančiai bevardžių kankinių, atgulusių broliškuose lediniuose kapuose, mirusių nuo bado ir šalčio. To negalima nei sunaikinti, nei ištrinti. Tai istorija. Ji egzistuoja. Ji persiduoda kitoms kartoms. Tautos atmintis žūva, jei negirdi istorijos iš tėvų ir mokytojų lūpų.

Ši pilietinė akcija vyko Simne pirmą kartą, ją inicijavo Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Simno filialas kartu su prof. Arvydu Šeškevičiumi. Reikia tikėtis, kad tai taps reikšminga mums visiems tradicija.

Renginio akimirkas fiksavo fotografas V. Stanevičius.

Prof. Arvydas Šeškevičius,
Alytaus krašto mokslininkų „Vizija“ draugijos narys

0 atsakymų

Naujienos