Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Didieji Lietuvos menininkai Antanas Žmuidzinavičius ir Juozas Zikaras

Astrologai teigia, kad žmonės, gimę rudenį, dažnai būna menininkai ir gyvena ilgiausiai. Žinoma, tai tik astrologija, kuria galima tikėti, galima netikėti…Pavarčius kalendorių, rasime daug meno žmonių gimusių spalio mėnesį: Vincas Grybas, Pranciškus Smuglevičius, Saulius Sondeckis, Mikas Petrauskas, Jonas Katakinas, Vytautas Landsbergis, Petras Aleksandravičius, Antanas Žmuidzinavičius. Atvertus lapkričio mėnesio lapelį, rasime dar tiek pat, jei ne daugiau. Vienas iš lapkričio įžymių žmonių – Juozas Zikaras, kurio metais LR seimas paskelbė 2021-uosius metus.

Abu šie menininkai labai skirtingi tiek gimimo vietomis, tiek darbais, tačiau Lietuvai jų darbai vienodai reikšmingi ir brangūs.

Daugeliui, galbūt, artimesnis Antanas Žmuidzinavičius – juk jis dzūkas nuo Seirijų (Lazdijų r.), Balkūnuose (Alytaus r.) atidarytas jo muziejus. Per gyvenimą nutapė virš 2000 paveikslų – daugiausia peizažų ir portretų. Studijavo Varšuvoje, vėliau praktikos įgijo Miunchene, Paryžiuje. Nors žurnale „Legendos“ (2021 m. Nr.5) Daiva Vilkelytė dailininką vertina kaip „drungnų peizažų“ autorių, tačiau jo talento nenuginčysi. Dailininką taip pat labai garsina vienintelis pasaulyje Velnių muziejus, kurio pradininku jis buvo, o dabar per metus vidutiniškai jį aplanko apie 30 tūkstančių smalsuolių.

Juozo Zikaro gyvenimas ir kūryba visiškai kitokia – gimė Paliukų kaime (Panevėžio r.),nuo septynerių metų piemenavo, pramoko staliaus amato, dirbo įvairius statybos darbus, parduodavo savo drožtas skulptūrėles pakelių kryžiams, bernavo pas Pumpėnų kleboną, vėliau daraktoriavo. Jį rėmė G. Petkevičaitė – Bitė, J. Jablonskis ir kt. Piešimo mokėsi Ivano Trutnevo mokykloje. Gavęs pinigų už dvasininko Juozapo Kazlausko biustą išvyko į Peterburgą. 1918 metais grįžo į Lietuvą, dėstė Kauno meno mokykloje.1944 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Tai vienas pirmųjų profesionalių skulptorių Lietuvoje. Trys jo sūnūs pasitraukė į JAV bei Australiją. Lietuvoje likusius šeimos narius persekiojo sovietų valdžia. Neištvėręs saugumo tardymų, skulptorius nusižudė.

1937 m. Paryžiaus parodoje už lietuviškos sodybos maketą apdovanotas Pagrindiniu prizu. M. K. Čiurlionio meno muziejuje saugomos jo sukurtos 121 skulptūros, 75 grafikos bei tapybos darbai, 69 pinigų modeliai. Bene žymiausi ir geriausiai žinomi yra jo paminklai „Laisvė“ ir „Knygnešys“ Kaune. „Laisvę“ pats autorius taip apibūdino: „Sutraukytos grandinės – fizinė veikla, rūbas – laisvas žodis, plazdanti vėliava – laisva mintis, o sparnai – laisva siela“.

Kaip bežiūrėtum ar bemąstytum, „meną reikia jausti, o ne suprasti,“ – sakė prancūzų rašytojas Remy de Gourmont.

Virtuali paroda „Didieji Lietuvos menininkai“.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Pivašiūnų filialo vyresn. bibliotekininkė
Marytė Burneikienė

0 atsakymų

Naujienos