Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Devintajame „Bibliotekos metai“ numeryje apsilankysime fotografijų parodoje Simne bei paskaitysime knygas po skėčiais 2021 05 19

Gegužės 18 d. pasirodė devintasis informacinio biuletenio „Bibliotekos metai“ numeris. Nors leidinys turėjo pasirodyti dar praėjusiais metais, tačiau dėl pratęsto karantino bei sumažėjus renginių skaičiui, jis buvo išleistas tik pražydus alyvoms. Šį kartą tik keturių puslapių spaudinyje skaitytojai ras trumpą svarbiausių bei reikšmingiausių 2020 m. I-ojo pusmečio rajono bibliotekose vykusių kultūrinių renginių bei įvykių apžvalgą.

Primename, jog šio informacinio leidinio tikslas – supažindinti vietos bendruomenes bei rajono valdžios atstovus su reikšmingiausiais bibliotekos 2020 m. I-ojo pusmečio kultūriniais įvykiais bei pasidžiaugti kartu su visais bendrai nuveiktu darbu.

Kai kurie biuletenyje patalpinti renginiai vyko ne bibliotekose, bet gimnazijose, vietos bendruomenėse, gamtoje, prie archeologinių, gamtos ar istorinių paminklų, tačiau nepaisant visko, juos visus vienijo vienas bendras bruožas: juos organizavę, inicijavę ar prie jų rengimo prisidėję rajono bibliotekų darbuotojai, kurie jau seniai yra tapę neatskiriama rajono kultūrinio gyvenimo dalimi, be kurių geranoriškos pagalbos neįsivaizduojamas joks svarbesnis rajono kultūros renginys.

Pirmame biuletenio puslapyje rašoma apie kovo pradžioje Simno kultūros centre pristatytą fotografijų parodą, kuria biblioteka pradėjo Simno, Lietuvos mažosios kultūros sostinės metus. Apie tai skaitykite Simno bibliotekininkės Linos Daniulevičienės straipsnyje „Simnas: žmonės, įvykiai ir faktai“.

Antrame ir trečiame biuletenio puslapiuose rasite trumpą 32-jų svarbiausių bibliotekos 2020 m. pirmojo pusmečio kultūrinių įvykių bei renginių apžvalgą, kuri yra pateikiama su internetinėmis straipsnių nuorodomis. Tad norintys plačiau susipažinti su vienoje ar kitoje rajono bibliotekoje vykusiais renginiais, gali tai nesunkiai padaryti įkėlę atitinkamą nuorodą į informacinės paieškos lauką.

Ketvirtajame biuletenio puslapyje skaitykite apie gegužės 5 d. atnaujintą rajono bibliotekų veiklą bei prie rajono viešosios bibliotekos filialų pastatytus specialius stalus su skėčiais ir kėdėmis skaitytojams, kurie laikydamiesi saugaus atstumo, gali prisėsti ir pabendrauti, kol bibliotekininkė atneš jiems knygas. Plačiau apie tai bei kaip filialų darbuotojos vertina šią naujovę skaitykite Alytaus rajono savivaldybės parengtame straipsnyje „Rajono bibliotekos persikėlė po skėčiais“.

Informacinis biuletenis išleistas ribotu 40 egz. tiražu ir bus platinamas rajono bibliotekose. 2021 m. rugsėjį pasirodys dešimtasis informacinio biuletenio „Bibliotekos metai“ numeris, kuriame skaitytojai taipogi ras trumpą svarbiausių bei reikšmingiausių 2020 m. antrojo pusmečio rajono bibliotekose vykusių kultūrinių renginių ir įvykių apžvalgą bei sužinos, kokią veiklą bibliotekininkai vykdė pratęsto karantino metu.

Arnoldas Šatrauskas

0 atsakymų

Naujienos