Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Aštuntajame „Bibliotekos metai“ numeryje paminėsime Daugų bibliotekos jubiliejų, dalyvausime Valstybės dienos šventėje Dauguose bei lankysimės Pakruojo dvare

Birželio 15 d. pasirodė aštuntasis informacinio biuletenio „Bibliotekos metai“ numeris. Nors leidinys turėjo pasirodyti jau kovo mėnesį, tačiau dėl visiems puikiai suprantamų priežasčių dienos šviesą jis išvydo tik dabar, pasibaigus tris mėnesius trukusiam karantinui. Kaip jau įprasta šešių puslapių leidinyje skaitytojai ras trumpą svarbiausių bei reikšmingiausių 2019 m. II-ojo pusmečio rajono bibliotekose vykusių kultūrinių renginių bei įvykių apžvalgą.

Primename, jog šio informacinio leidinio tikslas – supažindinti vietos bendruomenes bei rajono valdžios atstovus su reikšmingiausiais bibliotekos 2019 m. II-ojo pusmečio kultūriniais įvykiais bei pasidžiaugti kartu su visais bendrai nuveiktu darbu.

Kai kurie biuletenyje patalpinti renginiai vyko ne bibliotekose, bet gimnazijose, vietos bendruomenėse, gamtoje, prie archeologinių, gamtos ar istorinių paminklų, tačiau nepaisant visko, juos visus vienijo vienas bendras bruožas: juos organizavę, inicijavę ar prie jų rengimo prisidėję rajono bibliotekų darbuotojai, kurie jau seniai yra tapę neatskiriama rajono kultūrinio gyvenimo dalimi, be kurių geranoriškos pagalbos neįsivaizduojamas joks svarbesnis rajono kultūros renginys.

Pirmame biuletenio puslapyje rašoma apie gruodžio pradžioje vykusį jubiliejinį Daugų bibliotekos 80-mečio paminėjimą, kuriame buvo apdovanoti ir aktyviausi vasaros „Skaitymo iššūkio“ dalyviai. Apie tai skaitykite Daugų bibliotekininkės Valės Remeikienės straipsnyje „Tegul šviečia ilgai bibliotekos langai“.  

Antrame, trečiame ir penktame biuletenio puslapiuose rasite trumpą 48 svarbiausių bibliotekos 2019 m. antrojo pusmečio kultūrinių įvykių bei renginių apžvalgą, kuri yra pateikiama su internetinėmis straipsnių nuorodomis. Tad norintys plačiau susipažinti su vienoje ar kitoje rajono bibliotekoje vykusiais renginiais, gali tai nesunkiai padaryti įkėlę atitinkamą nuorodą į informacinės paieškos lauką.

Ketvirtajame biuletenio puslapyje skaitykite apie liepos 5 d. Daugų miesto aikštėje vykusią Valstybės dienai skirtą šventę, kurios metu buvo pristatyti Dzūkijos krašto amatai, vyko prekybininkų mugė, koncertavo Alytaus rajono kolektyvai ir žinomi Lietuvos atlikėjai. Valstybės dienos šventėje dalyvavo ir Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas, pristatęs įdomią kultūrinę-edukacinę ir sportinę veiklą. Plačiau apie tai skaitykite straipsnyje „Valstybės dienos šventėje Dauguose dalyvavo ir rajono bibliotekininkai“.

Paskutiniame šeštame biuletenio puslapyje pasakojama apie rugsėjo pabaigoje vykusią bibliotekininkų išvyką į Pakruojo dvarą, kur kasmet vyksta įspūdingas, minias žmonių sutraukiantis gėlių festivalis „Vasarvidžio nakties sapnas“. Daugiau apie tai skaitykite Punios bibliotekininkės Irenos Kaškonienės straipsnyje „Rajono bibliotekininkai rugsėjį palydi keliaudami“.

Informacinis biuletenis išleistas ribotu 40 egz. tiražu ir bus platinamas rajono bibliotekose. 2020 m. rugsėjį pasirodys devintasis informacinio biuletenio „Bibliotekos metai“ numeris, kuriame skaitytojai taipogi ras trumpą svarbiausių bei reikšmingiausių 2020 m. pirmojo pusmečio rajono bibliotekose vykusių kultūrinių renginių ir įvykių apžvalgą bei sužinos, kokią veiklą bibliotekininkai vykdė karantino metu.

Arnoldas Šatrauskas

0 atsakymų

Naujienos