„Dainavos krašto“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Alytaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Alytaus rajonas Druskininkų savivaldybė Lazdijų rajonas Varėnos rajonas
Alytaus rajonas Simno seniūnija

Simno seniūnija yra Alytaus rajono vakaruose. Ji ribojasi su Krokialaukio, Miroslavo seniūnijomis, Lazdijų ir Marijampolės rajonais. Seniūnijai priklauso seniūnijos centras Simnas ir 39 kaimai. Didesni – Verebiejai, Mergalaukis, Ąžuoliniai. Seniūnija suskirstyta į 7 seniūnaitijas: Ąžuolinių, Kalesninkų, Kavalčiukų, Mergalaukio, Simno I, Simno II ir Verebiejų. Per seniūnijos teritoriją prateka Simnyčios, Spernios, Bambenos, Peršėkės ir kt. upeliai. Yra Giluičio, Simno, Žuvinto, Ylelio, Anagininkų, Atesio ežerai. Seniūnijoje gyvena apie 3880 gyventojų, iš jų – 1882 vyrai ir 1998 moterų (2011) [x]. Seniūnijos plotas – 13 104 ha, iš jų apie 81,8 proc. užima žemės ūkio naudmenos, 2,7 proc. – miškai, 15,5 proc. – vandenys ir kitos paskirties plotai [1, 3].

Simno seniūnijoje veikia: Simno gimnazija, Simno žemės ūkio mokykla, Simno specialioji mokykla, Simno vaikų darželis, ambulatorija ir 3 medicinos punktai, pašto skyrius, Alytaus teritorinės darbo biržos poskyris, Simno kultūros centras, 3 bibliotekos (Simno, Ąžuolinių, Verebiejų), neįgaliųjų centras, Ažuolinių kaimo bendruomenė, bendruomenė visuomeninė organizacija „Simnija”, Verebiejų kaimo bendruomenė, Mergalaukio bendruomenė „Besimokanti visuomenė – sėkmingas ateities garantas“, Kalesninkų kaimo bendruomenė, Kavalčiukų seniūnaitijos bendruomenė. Veikia verslo ir individualios įmonės didesnės iš jų: UAB „Alytaus melioracija“, AB „Dainava“ (siuvimo fabriko) filialas, UAB „Riamona“ (mėsos produkcijos gamyba, universali skerdykla), Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro Simno filialas, žemės ūkio bendrovė „Atžalynas“ [1, 7, 8].

Nemažą teritorijos dalį užima Žuvinto biosferos rezervatas – valstybės saugoma teritorija. Jis įsteigtas 2002 metais pirmojo Lietuvoje Žuvinto gamtinio rezervato (nuo 1937 m.) ir gretimų draustinių pagrindu. 2011 m. Žuvinto biosferos rezervatas įtrauktas į Pasaulinį UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą.

Dalį teritorijos apima Metelių regioninis parkas, įkurtas siekiant išsaugoti didžiųjų pietų Lietuvos ežerų ir jų apylinkių kraštovaizdį, gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.

Seniūnijoje yra Giluičio ir Bambininkų (Ąžuolinių) piliakalniai [2].

Iš Simno seniūnijos yra kilę: Lietuvos žydų kilmės talmudistas, pedagogas, visuomenės veikėjas Jacob Barit (1797–1883) Simne, rašytojas, poetas Ksaveras SakalauskasVanagėlis (1863–1938) Kalesninkuose, istorikas prof. Ignas Jonynas (1884–1954) Atesninkuose, skulptorius Antanas Aleksandravičius (1885–1970) Gluosninkuose, skulptorius Matas Menčinskas (1896–1942) Ostampe, literatas, poetas Jurgis Krasnickas (1902–1922) Atesninkuose, poetas Bronius Klimavičius (1903–1956) Kalesninkuose, aktorius Vaclovas Ivanauskas (1910–1982) Simne, tapytojas Vytautas Kasiulis (1918–1995) Simne, rašytoja Emilija Liegutė (g. 1930) Skrituliuose, žurnalistas, kraštotyrininkas, istorikas Jonas Launikonis (1936–2004) Simne, medicinos mokslų dr. Romas Žiūkas (g. 1936) Gluosninkuose, biomedicinos mokslų dr. Arvydas Šeškevičius (g. 1939) Simne, gydytoja, rašytoja Birutė Žemaitytė (g. 1943) Gražuliuose, istorikas Jonas Mardosa (g. 1948) Angininkuose, fizikos mokslų profesorius Juozas Jakimavičius (g. 1961) Simne, Alytaus švč. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios klebonas Leonas Jakimavičius (1961) Simne.

Apie Simno seniūniją rašoma knygose „Alytaus rajonas…“ [6], „Dzūkų kraštas“ [7] ir kt. Yra informacijos periodikoje ir internete.

Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centro muziejinė ekspozicija (Aleknonių k.)

Simno miesto istorinis centras – urbanistinis paminklas. Vertingi XX a. pradžios žydų architektūros pastatai.

Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Tai seniausias architektūrinis paminklas Užnemunėje ir vienintelė bazilikinė kryžminio plano renesansinė bažnyčia Lietuvoje. Bažnyčioje yra Švč. Marijos Rožinės altorius, kuriame kabo vertingas Švč. Mergelės paveikslas.

Paminklas „Motina laukianti savo vaikų“ po pasaulį išblaškytiems Simno krašto vaikams, partizanams, žuvusiems, nukankintiems, sušaudytiems, ištremtiems atminti. Skulp. Antanas Kmieliauskas, pastatytas 2010 m. (Simne).

Paminklas „Mylėkime Lietuvą už jos kančią“, aikštėje priešais bažnyčią. Skulp. Vladas Krušna (Simne).

Paminklas žuvusiems žydams Pošnelės miške. Skulp. Vladas Krušna, pastatytas 1965 m. (Pošnelės k.).

Paminklas Lietuvos žuvusiems partizanams už Tėvynę (Liepakojų k.)

Paminklas-stela Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio grupės partizanams, 1945–1948 m. žuvusiems Žuvinto apylinkėse. Šalia Žuvinto biosferos rezervato direkcijos pastato (Aleknonių k.)

Simno seniūnijos teritorijoje yra keletas į Kultūros vertybių registrą įtrauktų objektų: Simno žydų žudynių vieta ir kapas (u.k. 12151) Kalesninkų kaime. Paminklas, kurį sudaro ant betoninio postamento stovinti skulptūra – iš granito iškalta moters galva, simbolizuojanti skausmą. 1965 m. pastatyto paminklo autorius – skulptorius Vladas Krušna; Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta Liepajkojų k. Partizanai palaidoti Simno kapinėse, jiems1990 m. Simno kapinėse pastatytas antkapinis paminklas; Simno sinagoga (u.k. 39122).

Mergalaukyje yra Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinės, kuriose palaidotas Ernstas Vurchė. Šis karys buvo žymaus vokiečių rašytojo ir poeto Valterio Flekso draugas ir tapo jo romano „Klajoklis tarp dviejų pasaulių“ pagrindinio herojaus prototipu. Svarbiausias knygos veiksmas vyksta Simne ir jo apylinkėse.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Alytaus rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-05-21]. Prieiga per internetą: <http://www.arsa.lt/index.php?2625086550>.
  2. Alytaus rajono piliakalniai. – Vilnius, 2013, p. 30-31, 104-109, 67-69.
  3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]. 2016 [2016-06-01]. Prieiga per internetą: <http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/1704467/Gyventojai_pagal_amziaus_grupes_seniunijose_130125.xls/91640895-d365-41e2-82c0-0c0f666f86c9>.
  4. Malonumai judant: turizmo maršrutas. – Kaunas, 2014, p. 56-60.
  5. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-06-27]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
  6. Simno seniūnija. – Iliustr. // Alytaus rajonas = Alytus district: čia gera gyventi. – Vilnius, 2010. – P. 13-16.
  7. Simno seniūnija. – Iliustr. // Dzūkų kraštas. – Kaunas, 1999. – P. 64-65.
  8. Turizmo ir investicijų gidas po Alytaus rajoną ir Punsko valsčių. – Alytus, 2006, p.27-29.

 

Parengė: Violeta Bernackienė (Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka), 2016

Objektai
Bambininkų (Dambavaragio, Ąžuolinių, Ąžuolo rago) piliakalnis
Giluičių piliakalnis su gyvenviete
Lietuvos partizanų kapas
Lietuvos partizanų kapas
Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta
Paminklas „Mylėkime Lietuvą už jos kančią“
Paminklas-stela Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio grupės partizanams
Simno miesto istorinė dalis
Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Simno žydų žudynių vieta ir kapas
Žuvinto biosferos rezervatas
Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centro muziejinė ekspozicija
Formuoti maršrutą iš pažymėtų objektų