„Dainavos krašto“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Alytaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Alytaus miestas Alytaus rajonas Druskininkų miestas Druskininkų savivaldybė Lazdijų miestas Lazdijų rajonas Varėnos miestas Varėnos rajonas
Alytaus rajonas Simno seniūnija Ąžuoliniai

Ąžuoliniai – kaimas Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, 7 km į šiaurės vakarus nuo Simno, piečiau nuo Žuvinto ežero. Seniūnaitijos centras. Yra medicinos punktas ir biblioteka. Pro kaimą teka Dovinės vidurupis Bambena. Ąžuoliniai buvo gražiai tvarkoma kolūkio centrinė gyvenvietė.

1923 m. įsteigta Ąžuolinių pradinė mokykla, nuo 1957 m. septynmetė, aštuonmetė, nepilna vidurinė mokykla, devynmetė, nuo 1993 m. Simno vidurinės mokyklos skyrius, 2007 m. mokykla uždaryta.

Apie Ąžuolinius rašoma visuotinėje enciklopedijoje, turisto vadove Po Metelių-Žuvinto kraštą“ [5],  yra informacijos internete, periodiniuose leidiniuose. Apie piliakalnį galima paskaityti knygose Alytaus rajono piliakalniai“, Petro Biržio knygoje, skirtoje Alytaus apskričiai, iš serijos „Lietuvos miestai ir miesteliai“ [2], kraštotyrininko Broniaus Kviklio knygoje „Mūsų Lietuva“ [4].

Kairiajame Bambenos krante stūkso Bambininkų (Dambavaragio, Ąžuolinių, Ąžuolo rago) piliakalnis. Piliakalnis ir Ąžuolinių senovinė gyvenvietė saugomi valstybės.  Piliakalnio šlaitai statūs, 6–7 m. aukščio. Jo aikštelė ovali, 17 m ilgio ir 25 m. pločio. Pietų ir vakarų pakraštyje yra 3 m. aukščio pylimas. Archeologinių tyrimų metu 1954 m. ir 1962 m. piliakalnio pietinėje papėdėje rasta senovės gyvenvietės liekanų, lipdytinės brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi bei žiestos keramikos. Piliakalnis naudotas nuo I tūkst. vidurio iki II tūkst. pradžios. Radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje [1, 2, 5].

Ažuoliniuose yra senasis vėjo malūnas  XIX a. pab.–XX a. pr. [5].

Ąžuolinių biblioteka yra Alytaus rajono savivaldybės filialas. Biblioteka įkurta 1952 m. Bibliotekoje vyksta kultūriniai renginiai, parodos. Bibliotekoje kaupiamas krašto rašytinį paveldą atspindintis  kraštotyros fondas 2016 m. fonde buvo daugiau kaip 20 leidinių.


Literatūra ir šaltiniai

  1. Bambininkų piliakalnis // Alytaus rajono piliakalniai. – Vilnius, 2013, p. 34-37.
  2. Biržys, Petras. Simno valsčius // Biržys, Petras. Lietuvos miestai ir miesteliai. – Kaunas, 1931. – T. 1: Alytaus apskritis, p. 287.
  3. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-06-28]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static–heritage–search>.
  4. Kviklys, Bronius. Simno apylinkės. – Iliustr. // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: Krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1991. – T. 1, p. 570.
  5. Po Metelių-Žuvinto kraštą . – Vilnius, 2006, p. 47.

Parengė: Violeta Bernackienė, Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka), 2016; 2020

Objektai
Bambininkų (Dambavaragio, Ąžuolinių, Ąžuolo rago) piliakalnis
Formuoti maršrutą iš pažymėtų objektų