Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.
Alytaus rajonas Druskininkų savivaldybė Lazdijų rajonas Varėnos rajonas

Petras Džervus

Gyvenimo datos:
Gimimo vieta:
Veikla:

Petras Džervus. Nuotr. iš kn.: Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Alytus. – Kaunas, 2010

Gimė 1930 m. balandžio 9 d. Punios k. (Alytaus rajone). P. Džervus 1937-1943 m. mokėsi Punios pradžios mokykloje, 1944-1947 m. – Punios progimnazijoje. 1947-1951 m. mokėsi Alytaus 1-ojoje vid. berniukų progimnazijoje. 1952-1956 m. jis studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Rusų kalbos ir literatūros fakultete. 1951-1952 m. dirbo Pivašiūnų (Alytaus r.) septynmetės mokyklos mokytoju, o 1956-2000 m. – Punios vid. m-klos rusų kalbos ir literatūros mokytoju [4].

Petras Džervus 15 metų vadovavo Punios vidurinės mokyklos kraštotyrininkų būreliui, rinko istorinę šio krašto medžiagą. Būrelio darbai laimėjo prizines vietas rajono tarpmokykliniuose konkursuose, būdavo gerai vertinami respublikinėse kraštotyros darbų parodose. Vadovavo tautinių šokių būreliui Punios vidurinėje mokykloje. P. Džervus dalyvauja Punios etnografiniame ansamblyje „Levandra“. Jis išleido šias knygas: „Punios Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios istorija. 1425-2000“ (2001), „Punios mokykla“ (2003), „Smolnica – dingęs kaimas“ (2008). P. Džervus yra publikavęs istorinių straipsnių kultūros žurnale „Dainava“ [1].

2003 m. P. Džervus apdovanotas Lietuvos Respublikos ministrų tarybos pirmininko padėka už visuomeninę veiklą.

Petrui Džervui suteikta Vytauto Nedzinsko premija už knygą „Smolnica – dingęs kaimas“ [2]. 2006 m. P. Džervus nominuotas Alytaus rajono kaimo bendruomenės metų šviesuoliu. 2019 m. išrinktas Alytaus rajono garbės piliečiu [3].

Apie Petrą Džervų rašoma enciklopediniame biografijų žinyne „Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Alytus“ [1], mokytojos ir literatės knygoje „Punia laiko verpetuose“ [4]. Yra straipsnių spaudoje ir internete.

Literatūra ir šaltiniai

  1. [Džervus Petras]. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Alytus. – Kaunas, 2010. – P. 183.
  2. Kručkienė, Vida. V. Nedzinsko premijos – už geriausius gamtosaugos ir kraštotyros darbus: [V. Nedzinsko premija įteikta P. Džervui] // Dainavos žodis. – 2005, kovo 24, p. 1.
  3. Krušinskaitė, Rita. Valstybės diena Dauguose – pagarba praeičiai ir tikėjimas dabartimi: [Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas P. Džervui]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2019, liep. 9, p. 1, 5, 9.
  4. Lukšytė-Krušinienė, Emilija. Žymesni Punios seniūnijos žmonės: [P. Džervus] // Lukšytė-Krušinienė, Emilija. Punia laiko verpetuose. – Marijampolė. – 2013. – P. 61-80.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2019

 

 

0 atsakymų