Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Vankiškių biblioteka nušvito pavasariniu grožiu

„Kiekvienas žiedas atsiveria saulei…
Kiekviena širdis atsiveria džiaugsmui..
Būkim dosnūs ir mes vieni kitiems…
Dėmesiu, saulėtais žodžiais, šypsenomis …..

Tegul Pavasaris į Jūsų namus neateina vienas.
Tegul jis atsiveda Meilę“.

( Mūsų minčių takas)

Artėja Šv. Velykos – gražiausia gamtos atgimimo bei pavasario džiaugsmo šventė. Tad nenuostabu, jog ir Vankiškių biblioteka ruošiasi šios gražios šventės sutikimui. Ta proga bibliotekoje eksponuojama skaitytojos Ingos Radišauskienės rankdarbių paroda „Pavasario šauksmas“, kuri savo subtiliu spalvingumu bei įstabiu grožiu papuošė bibliotekos patalpas. Skaitytojai domisi Ingos darbais, noriai juos įsigyja, dovanoja juos savo draugams bei artimiesiems, naudoja Šv. Velykų stalo papuošimui. Džiugu, kad talentinga Vankiškių bibliotekos skaitytoja mielai sutiko surengti parodą mūsų bibliotekoje, už ką mes jai nuoširdžiai dėkojame.

 

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Vankiškių filialo vyresn. bibliotekininkė
Dalė Kočiūnė

2 atsakymai

  1. 2019-04-15 Juozupukas

    Dėl manęs nereikia slėpti el. pašto. Pasirodo ir pavasaris reikalingas, kaip niekas kitas, bet kad tik atsivestų meilę. Jau jeigu jūs iki Kočiūnės įvardžio nesuradote jokios meilės, tai ir „Šimtas pavasarių“ jo jums nesumeškerios. Ir nejaugi jums tik meilės ir tebetrūksta. Geriau tobulėkite darbą dirbdama ir nepritrūksite jokios meilės, kol gyva.

  2. 2019-04-15 Juozupukas

    „Artėja Šv. Velykos – gražiausia gamtos atgimimo bei pavasario džiaugsmo šventė“: keisčiausias džiaugsmas, koks begali būti -jos didenybės Gamtos atgimimo šventė. Gamtai nereikia atgimti nes ji niekad nemiršta. Ji tik viena begalinė ir beribė, beje, kaip ir žmogiškasis kvailumas. Ji niekad nemiršta ir egzistuoja beribiškai ir amžinai. Ir todėl jai nereikia atgimti netgi keičiantis metų laikams. Keista, kaip žmonės gali dirbti knygų šventovėse nesuprasdami jos didenybės dieviškosios Gamtos dėsnių. Fui kaip neskanu. Vaikščioti po Žemę nesuprantant paprasčiausių dalykų apie ją. Nereikia skelbti kitiems pačių susikurtas pasakėles.

Naujienos