Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Senieji leidiniai arba ko ieškome knygose

????????????????????????????????????

Ateina laikas ir tenka peržiūrėti bibliotekoje sukauptą turtą. Kraštiečiai kartais dovanoja bibliotekai savo knygas. Tiesa, ne viską galime priglausti ir saugoti bibliotekose, bet šį kartą ne apie tai.

Taip nutiko, kad jau keliolika metų nekyla rankos atsisveikinti su senutėlėmis knygomis: nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kapeliono, kanauninko, tautosakininko, vertėjo, poeto Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos knyga „Savu keliu“. Tiesa, knygoje leidimo metai nenurodyti, bet tai vienas iš seniausių leidinių, dar saugomų bibliotekoje. Atvertus knygos pirmuosius puslapius pasitinka linkėjimas:

Eik, knygute į pasaulį,
Tik į didelį neik miestą:
Gimus augus tu laukuos,
Tau laukų siuvėjos rūbai.

Alovės krašto žmonės susidomėję skaitė V. Krėvės romaną „Miglose“, kuriame minima Alovė, padavimus ir legendas „Kur milžinai gyveno“. Čia rašoma apie Poteronių kalną, kuris yra Alovės seniūnijoje. Vienas iš pačių seniausių Vinco Krėvės leidinių, saugomų Alovės bibliotekoje – „Šiaudinėj pastogėj“. Knyga išleista 1948 metais.

Gražų amželį nugyveno ir Žemaitės apsakymų knyga „Kunigo naudą velniai gaudo. Nuo audros palindus. Kelionė į Šidlavą“. Knyga spaudai pasirašyta 1946 metais (leidimo metai nenurodyti).

Tai knygos, turinčios savo istoriją, jas savo asmeninėje bibliotekoje daugelį metų saugojo kraštietė literatė, poezijos knygų autorė Jadvyga Černiauskienė. Ji ir padovanojo šias knygas bibliotekai.

Manau, kad tinkamiausia vieta tolimesniam jų gyvenimui bus Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus muziejuje. Lai jaunystė ir senatvė susilieja nepaliaujamame tiesos ieškojime, o tiesa – knygose.                                                       

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Alovės filialo vyresn. bibliotekininkė
Birutė Jarusevičienė

0 atsakymų

Naujienos