Svetainė „Dainavos kraštas“ skirta Alytaus apskrities bibliotekų kraštotyros informacijos sklaidai internete. Jos tikslas – atskleisti visuomenei, nutolusiam vartotojui (lietuviams užsienyje, moksleiviams, visiems besidomintiems Dainavos kraštu) vienoje vietoje sutelktą, susistemintą, atrinktą, išliekamąją vertę turinčią ir bibliografiniais sąrašais paremtą informaciją apie Alytaus apskritį – turtingos istorijos ir savitų tradicijų kraštą.

Pasirodė trečiasis informacinio biuletenio „Bibliotekos metai“ numeris

Kaip ir buvo žadėta rugsėjį pasirodė jau trečiasis informacinio biuletenio „Bibliotekos metai“ numeris. Lyg iš gausybės rago pasipylus įvairiems renginiams tapo neįmanoma visus juos sutalpinti į įprastus keturis puslapius, tad žymiai storesniame, dabar jau šešių puslapių leidinyje, skaitytojai ras trumpą svarbiausių bei reikšmingiausių 2018 m. pirmojo pusmečio rajono bibliotekose vykusių kultūrinių renginių bei įvykių apžvalgą. Primename, jog šio informacinio leidinio tikslas – supažindinti vietos bendruomenes bei rajono valdžios atstovus su reikšmingiausiais bibliotekos 2018 m. pirmojo pusmečio kultūriniais įvykiais bei pasidžiaugti kartu su visais bendrai nuveiktu darbu.

Kai kurie biuletenyje patalpinti renginiai vyko ne bibliotekose, bet gimnazijose, vietos bendruomenėse, gamtoje, prie archeologinių, gamtos ar istorinių paminklų, tačiau nepaisant visko, juos visus vienijo vienas bendras bruožas: juos organizavę, inicijavę ar prie jų rengimo prisidėję rajono bibliotekų darbuotojai, kurie jau seniai yra tapę neatskiriama rajono kultūrinio gyvenimo dalimi, be kurių geranoriškos pagalbos neįsivaizduojamas joks svarbesnis rajono kultūros renginys.

Pirmame ir ketvirtame biuletenio puslapiuose rašoma apie kas dveji metai Dauguose vykstantį poezijos festivalį „Laukinės vaivorykštės“, skirtą Onei Baliukonei atminti. Ir nors sekantis poezijos festivalis turėjo vykti tik 2019 m., šiemet buvo padaryta maloni išimtis, nes 2018 m. minėjome mūsų kraštietės Onės Baliukonės 70-ąsias gimimo metines, o tokios jubiliejinės progos festivalio organizatoriai tikrai negalėjo praleisti. Tad skaitytojai šiame numeryje ras išsamų reportažą apie gegužės 12 d. Daugų kultūros centre vykusį poezijos festivalį „Laukinės vaivorykštės 2018“, skirtą Onės Baliukonės 70-mečiui, kuriame be garbingų svečių ir valdžios atstovų susirinkusieji galėjo išvysti žinomus poetinio žodžio meistrus: Marių Buroką, Ilzę Butkutę, Gintautą Dabrišių ir Albiną Galinį, paklausyti jų skaitomų eilių bei pamąstymų įvairiomis literatūrinėmis temomis.

Antrame, trečiame ir penktame biuletenio puslapiuose pateikta trumpa svarbiausių bibliotekos 2018 m. antrojo pusmečio kultūrinių įvykių bei renginių apžvalga, kurioje nemažai dėmesio skirta ir šiemet minimam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Priminsiu, jog biuletenyje trumpos renginių apžvalgos pateikiamos su internetinėmis straipsnių nuorodomis, tad norintys plačiau susipažinti su vienoje ar kitoje rajono bibliotekoje vykusiais renginiais, gali tai nesunkiai padaryti įkėlę atitinkamą nuorodą į kompiuterio paieškos lauką.

Šeštasis puslapis skirtas balandžio 6 d. Butrimonyse vykusiam atviram renginiui-kūrybinėms dirbtuvėms „Nerk į meną – 2018“. Šio renginio organizatoriai – Alytaus rajono Butrimonių gimnazija ir Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Butrimonių filialas – suteikė galimybę mokiniams iš įvairių mokyklų pristatyti savo kūrybinius produktus: teatrinį etiudą, dainą, šokius, ir pan. Plačiau apie tai – šeštame biuletenio puslapyje.

Informacinis biuletenis išleistas ribotu 40 egz. tiražu ir bus platinamas rajono bibliotekose. 2019 m. pradžioje pasirodys ketvirtasis informacinio biuletenio „Bibliotekos metai“ numeris, kuriame skaitytojai taipogi ras trumpą svarbiausių bei reikšmingiausių 2018 m. antrojo pusmečio rajono bibliotekose vykusių kultūrinių renginių bei įvykių apžvalgą.

Kitų metų planuose numatytas ir specialus Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas leidinys, kuriame bus patalpinti reikšmingiausi 2018 m. bibliotekose vykusių ir šiai progai skirtų renginių išsami apžvalga. Taip pat keisis ir būsimų biuletenių medžiagos pateikimo struktūra, suteiksianti būsimiems leidiniams daugiau gyvumo. Jame atsiras ir keletas naujų rubrikų bei temų, kurios turėtų sudominti ne tik bibliotekininkus, bet galbūt ir eilinius bibliotekų skaitytojus. Ar šie žodžiai nevirs pažadais – ateitis parodys.

Arnoldas Šatrauskas

 

0 atsakymų

Naujienos